Difference between revisions of "Press Release Polish"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
 
m (Revision of fist paragraph.)
 
(27 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Once established please move this page to Press Release and delete this line.
+
'''''= Komunikat prasowy ='''''
  
'''''Press release'''''
+
== Open Source Geospatial Foundation ==
 +
 
 +
=== Open Source Geospatial Foundation została powołana aby wzmocnić współtworzenie technologii geoprzestrzennych ===
 +
 
 +
'''OSGEO to organizacja zrzeszająca projekty GIS i ich społeczności.'''
  
== Open Source Geospatial Foundation ==
+
6 Marzec 2006 - tego dnia społeczność związana z ruchem open source i technologiami geoprzestrzennymi  poinformowała o utworzeniu [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation], organizacji non-profit której misją jest wspieranie i promocja działań nad rozwojem technologii GIS i publicznie dostępnych danych przetrzennych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.
 +
 
 +
'''Powstanie'''
 +
 
 +
Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.
 +
 
 +
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:
  
'''An umbrella for community-led GIS and mapping projects'''
+
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
 +
* Chris Holmes - [http://www.geoserver.org/ GeoServer]/[http://www.geotools.org/ GeoTools], The Open Planning Project, USA;
 +
* Gary Lang - [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], Autodesk, USA;
 +
* Markus Neteler - [http://grass.itc.it/ GRASS], Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
 +
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
  
The [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] has been created to support and build high quality open source geospatial software. The foundation's goal is to encourage the use and collaborative development of community-led projects. During a meeting in Chicago structure and vision were defined.
+
W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na [http://www.foss4g2006.org/ FOSS4G].  
  
During the meeting a interim Board of Directors was formed. Five project managers were elected from a longer list. They come from North America and Europe and represent various communities along with different technology (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):
+
'''Organizacja'''
  
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Germany;
+
Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation]. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji.  
* Chris Holmes - [http://www.geoserver.org/ GeoServer]/[http://www.geotools.org/ GeoTools], The Open Planning Project, U.S.;
+
Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.  
* Gary Lang - [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], Autodesk, U.S.;
 
* Markus Neteler - [http://grass.itc.it/ GRASS], Istituto Trentino Di Cultura, Italy;
 
* Frank Warmerdam - [http://gdal.maptools.org/ GDAL]/[http://gdal.maptools.org/ogr/ OGR], Canada.
 
  
The first set of board members will be extended by another four members to be selected by the community subsequently.
+
Od początku w OSGEO są projekty: [http://www.geotools.org/ GeoTools], [http://www.mapbender.org Mapbender], [http://mapbuilder.sourceforge.net/ MapBuilder], [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], [http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer], [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], [http://grass.itc.it/ GRASS] i [http://www.ossim.org/ OSSIM].
  
OSGF draws governance inspiration from several aspects of the [http://www.apache.org/ Apache Foundation], including a membership composed of individuals drawn from foundation projects. The initial membership consists of the five board members plus 16 other participants who attended the meeting. The target of 45 members is being established through a public nomination process from the wider open source geospatial community. Each nominated person shall be recognized due to her/his contribution in terms of software, documentation, translation or other. From the list of nominations, 24 members will be elected by the current members.
+
Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.
  
The foundation will only accept projects released under Open Source licenses certified by the [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. The long term goal is to encourage licenses that allow the different projects to work better together and permit for code exchange among the foundation projects. Means of avoiding the inclusion of proprietary or patented code will be established.  Foundation projects are focused on interoperability, with one another at the library level, and with other proprietary and open source projects through the use of open standards.
+
Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.
  
While an initial set of projects was proposed as founding projects, several projects such as [http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer] and [http://www.geotools.org/ GeoTools] are currently seeking for a decision within their communities weather to join. Initial OSGF projects are [http://www.mapbender.org Mapbender], [http://mapbuilder.sourceforge.net/ MapBuilder], [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], [http://gdal.maptools.org/ GDAL]/[http://gdal.maptools.org/ogr/ OGR], [http://grass.itc.it/ GRASS], and [http://www.ossim.org/ OSSIM].
+
'''Fundacja w skrócie'''
  
The foundation will also be pursuing goals beyond software development, such as promoting more open access to government produced spatial data. Access under reasonable conditions to geospatial data is a major problem outside of Northern America.
+
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation (OSGEO)] jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych.
 +
Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.
  
Thanks to the use of Internet Relay Chat [http://logs.qgis.org/geofoundation/%23geofoundation.2006-02-04.log (IRC) during the meeting], discussions were open to peers outside of the meeting room. The consensus reached at the Chicago meeting paves the way to establish a powerful, inclusive foundation.
+
By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.

Latest revision as of 13:42, 15 May 2006

= Komunikat prasowy =

Open Source Geospatial Foundation

Open Source Geospatial Foundation została powołana aby wzmocnić współtworzenie technologii geoprzestrzennych

OSGEO to organizacja zrzeszająca projekty GIS i ich społeczności.

6 Marzec 2006 - tego dnia społeczność związana z ruchem open source i technologiami geoprzestrzennymi poinformowała o utworzeniu Open Source Geospatial Foundation, organizacji non-profit której misją jest wspieranie i promocja działań nad rozwojem technologii GIS i publicznie dostępnych danych przetrzennych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.

Powstanie

Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na FOSS4G.

Organizacja

Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak Apache Foundation. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji. Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Od początku w OSGEO są projekty: GeoTools, Mapbender, MapBuilder, MapGuide, MapServer, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.

Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.

Fundacja w skrócie

Open Source Geospatial Foundation (OSGEO) jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych. Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.

By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.