Difference between revisions of "Press Release Polish"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
m (Revision of fist paragraph.)
 
(19 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Once established please move this page to Press Release and delete this line.
+
'''''= Komunikat prasowy ='''''
  
'''''Press release'''''
+
== Open Source Geospatial Foundation ==
 +
 
 +
=== Open Source Geospatial Foundation została powołana aby wzmocnić współtworzenie technologii geoprzestrzennych ===
 +
 
 +
'''OSGEO to organizacja zrzeszająca projekty GIS i ich społeczności.'''
  
== Open Source Geospatial Foundation ==
+
6 Marzec 2006 - tego dnia społeczność związana z ruchem open source i technologiami geoprzestrzennymi  poinformowała o utworzeniu [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation], organizacji non-profit której misją jest wspieranie i promocja działań nad rozwojem technologii GIS i publicznie dostępnych danych przetrzennych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.
=== w tłumaczeniu ===
 
'''Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę'''
 
  
 +
'''Powstanie'''
  
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] zostało zainicjowane aby pomagać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych. Celem fundacji jest protekcja rozwoju i użytku projektów opracowanych przez wspólnotę. Czwartego lutego 2006 w ciągu spotkania w Chicago, USA zostały określone wizja i struktura.
+
Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.
  
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu. Pieciu menażerów różnych projektóe zostało wybranych z dłuższej listy, pochodzących z Ameryki pólnocnej i Europy. Wybrani reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):
+
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:
  
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
Line 18: Line 21:
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
  
Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę. Fundacja OSGEO jest porównywalnie ustosunkowana jak Apache Foundation, która zajmuję się rozwojem oprogramowania i intersami programistów, jak i użytkowników.
+
W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na [http://www.foss4g2006.org/ FOSS4G].  
 +
 
 +
'''Organizacja'''
 +
 
 +
Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation]. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji.
 +
Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.  
  
OSGEO draws governance inspiration from several aspects of the Apache Foundation, including a membership composed of individuals drawn from foundation projects. The initial membership consists of the five board members plus 16 other participants who attended the meeting. The target of 45 members is being established through a public nomination process from the wider open source geospatial community. Each nominated person shall be recognized due to her/his contribution in terms of software, documentation, translation or other. From the list of nominations, 24 members will be elected by the current members.
+
Od początku w OSGEO są projekty: [http://www.geotools.org/ GeoTools], [http://www.mapbender.org Mapbender], [http://mapbuilder.sourceforge.net/ MapBuilder], [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], [http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer], [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], [http://grass.itc.it/ GRASS] i [http://www.ossim.org/ OSSIM].
  
Die OSGeo Foundation ist in ihrer Ausrichtung vergleichbar mit der Apache Software Foundation, die sich um die Entwicklung der Software, aber auch um die Belange der Entwickler und der Anwenderschaft kümmert. Die zentralen Aufgaben der OSGeo liegen in der Förderung der Kooperation zwischen den einzelnen Projekten, der Schaffung einer rechtlichen Vertretung für Entwickler und Anwender, der Bereitstellung gemeinsam genutzter Infrastruktur sowie, nicht zuletzt, im Aufbau einer professionellen Vertretung der Open Source Bewegung. Die Foundation wird im ersten Jahr von Autodesk mit 250.000 US$ unterstützt.
+
Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.
  
The foundation will only accept projects released under Open Source licenses certified by the Open Source Initiative (OSI). The long term goal is to encourage licenses that allow the different projects to work better together and permit for code exchange among the foundation projects. Means of avoiding the inclusion of proprietary or patented code will be established. Foundation projects are focused on interoperability, with one another at the library level, and with other proprietary and open source projects through the use of open standards.
+
Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.
  
While an initial set of projects was proposed as founding projects, several projects such as MapServer and GeoTools are currently seeking for a decision within their communities weather to join. Initial OSGF projects are Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS, and OSSIM.
+
'''Fundacja w skrócie'''
  
The foundation will also be pursuing goals beyond software development, such as promoting more open access to government produced spatial data. Access under reasonable conditions to geospatial data is a major problem outside of Northern America.
+
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation (OSGEO)] jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych.
 +
Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.
  
Thanks to the use of Internet Relay Chat (IRC) during the meeting, discussions were open to peers outside of the meeting room. The consensus reached at the Chicago meeting paves the way to establish a powerful, inclusive foundation.
+
By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.

Latest revision as of 13:42, 15 May 2006

= Komunikat prasowy =

Open Source Geospatial Foundation

Open Source Geospatial Foundation została powołana aby wzmocnić współtworzenie technologii geoprzestrzennych

OSGEO to organizacja zrzeszająca projekty GIS i ich społeczności.

6 Marzec 2006 - tego dnia społeczność związana z ruchem open source i technologiami geoprzestrzennymi poinformowała o utworzeniu Open Source Geospatial Foundation, organizacji non-profit której misją jest wspieranie i promocja działań nad rozwojem technologii GIS i publicznie dostępnych danych przetrzennych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.

Powstanie

Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na FOSS4G.

Organizacja

Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak Apache Foundation. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji. Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Od początku w OSGEO są projekty: GeoTools, Mapbender, MapBuilder, MapGuide, MapServer, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.

Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.

Fundacja w skrócie

Open Source Geospatial Foundation (OSGEO) jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych. Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.

By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.