Press Release Polish

From OSGeo
Revision as of 05:51, 9 March 2006 by Wiki-Adam Luks (talk | contribs) (still not ready)
Jump to navigation Jump to search

= Komunikat prasowy =

Open Source Geospatial Foundation

Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę


4 Marzec, 2006 --Open Source Geospatial Foundation zostało zainicjowane aby popierać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych i dla rozpowszechnienia wolno dostępnych danych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, ornizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.

Powstanie

Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii z otwartym oprogramowaniem. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu i realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

STOP

Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę.

Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak Apache Foundation, zawierająca indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji. Inicjującymi członkami są ci pięcioro powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Każda z nominowanych osób powinna być znana i uznana za jej udział przy oprogramowaniu, dokumentacji, tłumaczeniu, lub za podobne czyny. Z tej listy zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod bedą wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolność do współpracy, miedzy sobą na poziomie bibliotek (library), a z innymi programami według otwartych standartów.

Podczas gdy inicjacyjna cześć projektów została projektami fundacji, niektóre projekty, takie jak MapServer i GeoTools nie rozstrzgneły jeszcze o przyłączeniu się. Od początku w OSGEO są projekty Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.

Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, takimi jak ubieganie się o szeroki dostęp open source do przez rząd produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.

Dzieki użytku Internet Relay Chat (IRC) podczas spotkania, dyskusja była otwarta także dla tych, którzy nie mogli osobiście brać udziału. Wyniki osiągniente w ciągu tego spotkania toróją drogę dla silnej fundacji.