Search results

Jump to: navigation, search
  • * El document es pot obrir amb qualsevol editor de text pla. Només cal que us assegureu de desar-lo en UTF-8 per conservar els accents
    5 KB (748 words) - 00:16, 6 August 2012
  • # [[user: pla | Pierre Lagarde]] - (Orléans, France) -> inscrit sur la liste
    17 KB (2,562 words) - 02:15, 24 April 2013