ALPO 2016 järjestelyt

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tänne sivustolle on kerätty ALPO 2016 tapahtuman järjestelyihin liittyviä asioita. Voit lisätä tehtäviä tai huomioitasi suoraan tänne.

Paikka

Varattu ensin XX(xx xx.5.2016).

Markkinointi

Ilmoittautumisten keruulomake

Minne kerätään ilmoittautuneet?

Tarjoilu

Joku hoitaa ja rahoittaa?

Esitykset nettiin

Esitykset PDF:nä tms. julkaistavaksi nettiin, vrt. edelliset ALPO tilaisuudet