Benchmarking prostornih baza

From OSGeo
Revision as of 18:59, 19 February 2011 by Wiki-Darko (talk | contribs) (→‎Prostorne baze)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Cilj

Napraviti funkcionalnu analizu i performace testove na najčešče korištenim RDBMS sa prostornim ekstenzijama.

 • Rok realizacije: 06.2011


Metodologija

Prostorne baze

 • Oracle XE **
 • PostgrSQL/Postgis ( POSTGIS="1.5.2" GEOS="3.2.2-CAPI-1.6.2" PROJ="Rel. 4.7.1, 23 September 2009" LIBXML="2.6.31" USE_STATS) **
 • Informix C Edition **
 • SQLite/SpatiaLite ** / ( instalacija)-- ** instalirano

Prostorni upiti i test performansi

 • Load (time)
 • Database size (size)
 • Create spatial index (size | time)
 • ST_Intersect (+ overlap filter 3 velicine polygona)(Vertical polyline, Diagonal polyline, Multi-polyline) - sve ovo t select count(*) - sa result object Ovaj dio je glavi -razraditi!
 • St_Within
 • ST_Lenght
 • ST_Area
 • ST_Distance
 • ... pogledati funkcionalnu analizu pa raspisati do kraja


Funkcionalana analiza (tri kategorije funkcija)

 • data type component access (Point, LineString, Polygon, GeomCollection, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon),
 • operatori za topološke odnose (Equals, Disjoint, Intersects, Touches, Crosses, Within, Contains, Overlaps, Relate)
 • geometrijske operacije (Distance, ConvexHull, Intersection, Union, Difference, SymDifference) - funkcije prostorne analize i
 • agregatne funkcije (napraviti spatial joine na tablicama).


Podaci

 • Polygoni
  • 50 000 recorda
  • 100 000 recorda
  • 1 000 000 recorda


 • Rectangular area (za geometrijske i topološke operacije)
  • mali polygon
  • srednji polygon
  • veliki polygon


Izvori podataka:

Scenariji

 • Scenarij 1: Presjecanje dijagonalnom multilinijom na tri seta podatak (+select count(*))
 • Scenarij 2: Presjecanje okomitom multilinijom na tri seta podataka (+ select count(*))
 • Scenarij 3: Presjecanje sa malim, srednjim i velikim poligonom na tri seta podataka (+ select count(*))
 • Scenarij 4: Transformacijaizmeđu referentnih sustava
 • Scenarij 5: Pronađi sve objekte koji se preklapaju sa danim poligonom (na tri poligona različitih veličina).
 • Scenarij 6: Pronađi i izreži sve objekte unutar zadanog polygona
 • Scenarij 7: Union većeg broja polygona


Hardware

 • Mljac server (mama): za sada raspoloziva dvije virtualne masine 193.198.207.15 i 193.198.207.16 na kojima je ubuntu (ima nesto instaliranog sw-a)
 • Dell Poweredge 2950: 2GB RAM, Intel Xeon 3.0 quad core, 2x120GB HDD (RAID0), Ubuntu 8.04 Server Edition, Oracle XE 10.2.0.1.0


Sustav i konfiguracija sustava

 • OS: Trenutno ubuntu 8.04 LTS (Upgrade?)
  • Otvoreno pitanje: Da li za svaku bazu postaviti isti, cist i isto konfiguriran OS ili sve stavljati na isti OS i ubijati deamone/procese i ine nametnike?


Zadaci

Sami možete preuzimati obaveze sa popisa zadataka.

 • 1. Konceptualno dogovoriti koje i kakve prostorne upite koristiti u benchmarkingu.
 • 3. Priprema podataka
  • OSM:
   • Područje: Njemačka (shapefile download)
   • Podaci: POI, ceste/ulice
   • Napraviti triangulaciju na POI-ima kako bi dobili što veći broj polygona.
   • Razdvojiti polygone dobivene triangulacijom na tri dataset-a (cca 50000/100000/1000000 objekata)
   • Na odabranom području napraviti tri polygona "Rectangular area" za preklope.


Korisni linkovi: