Croatia

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Croatian Local Chapter

This is official wiki page of Croatian Local Chapter members. From this point onwards, the page will be in croatian.

Hrvatska skupina korisnika

Ova wiki stranica predstavlja pokušaj organizacije korisnika slobodnog geoinformatičkog softvera i otvorenih standarda u Hrvatskoj. Bilo kakav rad ili aktivnost vezana uz organizaciju Hrvatske skupine korisnika je volonterski.

Misija

 • okupiti korisnike i napraviti registar znanja kojim raspolažu
 • popularizirati slobodni softver u geoinformatici i upotrebu otvorenih standarda
  • promocijom na konferencijama u obliku štanda, postera, predavanja, radionica
  • objavljivanjem vijesti i kratkih vodiča na portalu http://hr.osgeo.org
  • lokalizacijom softvera i dokumentacije
 • omogućiti lokalnu podršku i umrežavanje (eng. netwokring)
  • na wikiu voditi registar tvrtki i korisnika koji koriste slobodni softver kao i popis softvera koji koriste
 • organizacija predavanja i radionica
 • pripremanje case study dokumenta i proof-of-concept aplikacija koje koriste slobodni softver i otvorene standarde

Organizacija

 • na OSGEO wiki stranicama se zapisuje sve vezano uz aktivnosti Hrvatske skupine korisnika, npr. održani i planirani događaji
 • diskusija oko organizacije Hrvatske skupine korisnika biti će na mailing listi http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/croatia
 • svi koji žele mogu zatražiti korisnički račun na http://hr.osgeo.org portalu kako bi pisali vijesti ili kratke vodiče

Aktivnosti

Održane

 • 25-27.11.2010 - 6. konferencija Kartografija i geoinformacije
  • Ekosustav slobodnog softvera u geoinformatici - prezentacija - Dražen Odobašić

Planirane

 • ?

Korisnici

 • Dražen Odobašić
 • Darko Boto
 • ?