Croatia/ODHD2011

From OSGeo
Revision as of 06:27, 5 December 2011 by Wiki-Dodobas (talk | contribs) (Created page with "= Open Data Hackaton Day = == Plan == * geokodirati lokaciju naručitelja i ponuđača te na osnovu toga pripremiti vizualizacije === Faza 1 === * '''pročišćavanje podatak...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Open Data Hackaton Day

Plan

 • geokodirati lokaciju naručitelja i ponuđača te na osnovu toga pripremiti vizualizacije

Faza 1

 • pročišćavanje podataka i geokodiranje
  • podaci su smeće :)
  • napravljeno: 90% za sklopljene ugovore
  • ostalo: napraviti za objave
 • problemi
  • definirati pravilo na koji se način opisuju strani gradovi, kako bi popravili rezultate geokodiranja, (npr. ZATON je stavljen na Kamčatku)

Faza 2

 • vizualizacija

Tehnologija

 • baza
  • PostgreSQL/PostGIS
  • direktan pristup sa pgAdmin3 softverom