Croatia/ODHD2011

From OSGeo
< Croatia
Revision as of 02:33, 6 December 2011 by Wiki-Darko (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Open Data Hackaton Day

Cilj

Sudjelovanjem u "provjetravanju" podataka objavljenih na nabava.vjetrenjaca.org promaći načine na koje bi bilo najbolje vizualizirati objavljene ugovore u obliku interaktivnih karata. Na ovim stranicama ćemo definirati i opisati metodologiju te objaviti sve podatke, skripte i načine korištenja alata koje smo rabili u realizaciji.

Metodologija

 • Skripte,
 • Podaci,
 • Stilovi (SLD)

Podaci

 • Urediti i upotpuniti nekonzistentnost podataka pomoću kojih ćemo geolocirati ugovore (atribut GRAD).
  • Izjednačiti imena gradova
  • Definirati notaciju gradova koji se ne nalaze unutar RH te istu propagirati na podatke.
 • Geokodiranje
  • Geokodiranje lokacija Izvođača
  • Geokodiranje lokacija naručitelja
  • Sumiranje vrijednosti ugovora sa lokacijama
 • Izrada dodatne tablice sa informacijama o tvrtkama
  • Screpanje biz.net po OIB-u
  • Uparivanje podataka sa gradovima

Vizualizacija

 • HeatMap "razlijevanja" novca iz državnog budžeta,
 • Karta prikaza gradova tako da se veličinom i bojom markera prikaže količina novca koja je povučena iz budžeta.

Plan i faze realizacije

 • Faza 1
  • Srediti podatke o ugovorima(podaci su smeće :)) i geokodirati ih te upariti sa sumama i dodatnim informacijama o tvrtkama.
  • Isto napraviti za objave
 • Faza 2
  • vizualizacija
  • otvaranje servisa (WMS, WFS) prema van.


Tehnologije

 • baza
  • PostgreSQL/PostGIS
  • direktan pristup sa pgAdmin3 softverom