Croatia/ODHD2011

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Open Data Hackaton Day

Cilj

Sudjelovanjem u "provjetravanju" podataka objavljenih na nabava.vjetrenjaca.org promaći načine na koje bi bilo najbolje vizualizirati objavljene ugovore u obliku interaktivnih karata. Na ovim stranicama ćemo definirati i opisati metodologiju te objaviti sve podatke, skripte i načine korištenja alata koje smo rabili u realizaciji.

Metodologija

 • Skripte,
 • Podaci,
 • Stilovi (SLD)

Podaci

 • Urediti i upotpuniti nekonzistentnost podataka pomoću kojih ćemo geolocirati ugovore (atribut GRAD).
  • Izjednačiti imena gradova
  • Definirati notaciju gradova koji se ne nalaze unutar RH te istu propagirati na podatke.
 • Geokodiranje
  • Geokodiranje lokacija Izvođača
  • Geokodiranje lokacija naručitelja
  • Sumiranje vrijednosti ugovora sa lokacijama
 • Izrada dodatne tablice sa informacijama o tvrtkama
  • Screpanje biz.net po OIB-u
  • Uparivanje podataka sa gradovima

Vizualizacija

 • HeatMap "razlijevanja" novca iz državnog budžeta,
 • Karta prikaza gradova tako da se veličinom i bojom markera prikaže količina novca koja je povučena iz budžeta.

Plan i faze realizacije

 • Faza 1
  • Srediti podatke o ugovorima(podaci su smeće :)) i geokodirati ih te upariti sa sumama i dodatnim informacijama o tvrtkama.
  • Isto napraviti za objave
 • Faza 2
  • vizualizacija
  • otvaranje servisa (WMS, WFS) prema van.


Tehnologije

 • baza
  • PostgreSQL/PostGIS
  • direktan pristup sa pgAdmin3 softverom