Nederland/bijeenkomsten/bestuur-34

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 14:42, 23 March 2017 by Just (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #34

Datum: donderdag 23 maart 2017

Tijd: 20.15 - 22.00

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Gert-Jan van der Weijden (GJ, Voorzitter), Just van den Broecke (JvdB, Verslag), Paulo van Breugel (PvB), Willy Bakker (WB), Erik Meerburg (EM)

Afwezig: Barend Köbben (BK)), Marc Vloemans (MV)

Agenda vaststellen

Hoofdpunt wordt FOSS4G NL op 28 juni 2017 in Groningen.

Actiepunten vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-33

Nederlands/TODO

Bestuurszaken (GJ)

Nieuwe bestuursleden, overdracht voorbereiden

GJ en MV treden af, PvB heeft interesse tot toetreden, laat bestuur weten in welke rol. Overige kandidaten worden gezocht.

Financiën en sponsoring (BK)

Naar volgende bestuurs-vergadering.

Onderzoek naar de vraag of er binnen de overheid behoefte bestaat aan een Kenniscentrum Open Source Software. - 10 min

Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/15/rapport-kenniscentrum-open-source-software (20 pagina's) Over ontbrekende kennis bij overheden tav open source, en wat dat betekent voor oa aanbestedingen. Met zelfs wat specifieke opmerkingen over proprietary GIS bij waterschappen. Willen we dit onderzoek als Stichting OSGeo.nl "duiden" in een artikel in GIS Magazine

Wordt vervolgd.

PR

Banners: waar zijn ze?

Na de laatste Nieuwjaarsborrel even kwijt waar onze banners nu staan gestald. Geodan?

GJ gaat navragen.

Nieuwe OSGeo.org styling (MV)

Effect op .nl?

Niet behandeld.

Events en optredens

Cartodag (JvdB, EM) - 5 min

Kort mondeling verslag.

Goed bezochte dag. Thema was gebruik van Open Data. Plm 80 deelnemers, goede mix oud/jong, ook studenten. Cartografen zien hun werkmethode veranderen. Veel QGIS gebruikers. Presentaties staan online via http://www.cartodag.nl/programma-cartodag-2017

Foss4GNL - 90 min

Erik en Willy van FOSS4GNL Lokaal Organisatie Commitee (LOC):

 • Keynote: middelgrote overheids org., zijn hun GIS aan het open maken, groot migratie traject, beschrijven de politieke "issues" daarbij
 • daarna 3 tracks: QGIS, Web, en Specials
 • programma commitee: Wim Blanken, Ronnie Lasche, Frank Steggink
 • poging: gemeleerd sprekers gezelschap
 • QGIS : FOSS4GNL is ook "Eerste QGIS Gebruikersdag"
 • logistiek: geregeld door Leon, zalen, website
 • inschrijven: via EventBrite: ticket (gratis), eten & drinken (15,-)
 • website: Erik & Willy doen content, platte HTML, hosting via GitHub, Leon neemt contact op met Just mbt DNS omzetting
 • sponsoring: voorstel: 2 tarieven: 100,- voor OSGeo.nl sponsors en ZZP-ers, 250,- voor overigen
 • Stichting OSGeo.nl staat garant, onder voorwaarde begroting
 • begroting: wordt nog door FOSS4GNL LOC aan OSGeo.nl geleverd
 • communicatie: alles "channelen" naar website http://foss4g.nl
 • Meetup Group: Erik kondigt aan, eerst website
 • workshops: ideeen: vrije workshops, codesprints, Erik verkent
 • op zondag-avonden vergadert FOSS4G LOC, evt OSGeo.nl bestuursleden kunnen daarbij zijn op afroep

GeoBuzz (GJ) - 5 min

Programmaraad in oprichting: doen we mee of niet?

In ieder geval eigen OSGeo.nl track, volgende vergadering meer bepalen.

Overig/rondvraag etc. - 5 min

Volgende meeting wo 12 april 2017 20:15 (Hangout): ... voorzitter, ... verslag

Evt do 13 april 2017.