Nederland/bijeenkomsten/bestuur-43

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 15:34, 15 February 2018 by Just (talk | contribs) (→‎Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #43

Datum: woensdag 14 feb 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB - voorzitter), Barend Köbben (BK - notulen) Afwezig: Paulo van Breugel (PvB)

Aanwezig bij QGIS-gebruikersgroep punt: Erik Meerburg (EM), Joost Deen (JD), Raymond Nijssen (RN), en Richard Duivenvoorde (RD)

Verslag vorige keer

Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-42. Verslag is goedgekeurd.

TODO lijst

TODO lijst : Nederlands/TODO

Doorgelopen. Gdrive bestand banners etc is aangemaakt, nu nog allemaal er aan denken het bij te houden [bv. waar zijn de banners na de QGIS dag gebleven...?]

Nieuwe AP's deze vergadering toegevoegd.

Nieuwjaars Borrel (JvdB)

QGIS Gebruikers Dag (EM)

EM en Hans vd Kwast organiseerden deze dag op wo 31 jan 2018 (12:00 – 17:00) in Delft. Namens bestuur bedankt en gefeliciteerd met een geslaagde dag. Financiele afwikkeling: inkomsten via Eventbrite 1555, kosten IHE nog niet bekend (rekening volgt nog).

Links: [[1]] https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/246009419

Erik (EM) heeft al email met bevindingen gestuurd aan bestuur:

 Even een korte terugkoppeling van afgelopen woensdag: we hebben een erg mooie eerste QGIS gebruikersmiddag gehad bij het IHE. 
 Barend en Just zijn hier getuige van geweest, maar ik wil toch even wat puntjes op i's plaatsen:
 
 IHE was een uitstekende locatie. Techniek goed verzorgd. Kan je vaker iets doen. 
 Is kostenvrij zolang er ook belang is van studenten. 
 Daardoor moet er wel een Engelstalig programma worden aangeboden. 
 De opkomst van de IHE studenten was volgens mij wel laag, in ieder geval veel lager dan de 75 die we voorzien hadden. 
 
 Ik weet niet hoeveel er tijdens de Engelstalige sessies waren, maar bij de plenaire sessie denk ik niet meer dan 10.
 
 In de afsluitende sessie is gevraagd of de QGIS gebruikersgroep zelfstandig moet gaan opereren (daar was geen animo voor) of onder OSGeo.NL vlag. 
 Een eerste meningpeiling gaf aan dat OSGeo.NL een prima optie is, alleen was dit wel een voor mensen onverwachte cq onvoorbereide vraag. 
 Joost Deen , Coen Negermans en Raymond Nijssen is toegezegd dat ze binnenkort een keer 
 bij een bestuursvergadering worden uitgenodigd en een en ander verder met jullie doorspreken.
 
  Verder: ongeveer 78 inschrijvers, 3 wel komers/niet inschrijvers, 11 golden tickets en ongeveer 10 no-shows (heb ik niet meer helder, 
  moet thuis de lijst even nakijken). Vooral die 11 golden tickets zijn mooi. 1/7 draagt dus vrijwillig extra bij! Mooi community event.
 
  Onverwacht: maar 10 eters na afloop. Dat had ik op meer ingeschat, zeker ook als je ziet dat de OSGeoNL nieuwjaarsborrel 18/25 eters had. 10/75 is dan erg laag.

FOSS4G NL (Allen)

FOSS4G NL zal main event worden (minder nadruk op OSGeo.nl Dag op GeoBuzz).

 • Datum wo 11 juli Aeres Geo Media en Design HBO Almere;
 • Betrokkenen op dit moment: EM, Kees Jansen (Aeres en GIN), Rob van Loon (Ordina), Baukje (Aeres)

EM gaat woe 21 feb bij Kees in Almere langs. 11 juli staat vast en ze zullen nog overleggen of daar eventueel 10 juli bij moet/kan voor workshops, codesprints etc. Hij koppelt daarna terug en dan gaan we verdere acties uitzetten.

Nodig:

 • programma cie (nu 2 mensen Em & Rob van loon, liefst 3)
 • organisatie: logistiek rond event (3 mensen, zeker 1 van de Aeres mensen + ?)
 • iemand voor communicatie, website, kanalen, rondtoeteren.

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Achtergrond: Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten. OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).

Rondje meningen en ideeën:

Wat denken we bij QGIS gebr groep:

 • RN: dag was succes, workshop of andere praktische dingen zou het nog leuker maken -- liever geen moeite in bestuur/org steken, dus onder OSGEO.nl hangen lijkt een goede optie. Op zijn minst 1x per jaar iets technisch/inhoudelijk doen (tech/insider meeting a la hackfest). Idee: met events voor de 'halers' die alleen info komen halen (deze laten betalen), om daarmee fondsen voor tech events te genereren.
 • RD: ook nederlandstalig platform voor nieuwtjes – vragen – elkaar op de hoogte houden “dat het wat meer gaat samenklonteren” – voor de "gewone" QGIS gebruikers, de 'incrowd' komt al wel samen op eigen initiatief
 • JD: 3 jaar gelden met QGIS gestart. Vindt sparren met/in nederlandstalige community belangrijk. Dingen als Forum, contacten opbouwen, elkaar op de hoogte houden en ervaringen uitwisselen.
 • JvdB: inbedding binnen Osgeo.nl zou ook helpen met vragen die 'buiten' qgis vallen maar er wel mee te maken hebben (vb van WFS connecties). Hij ziet dit ook als een osgeo.nl doel (community-hub). Dus bv OSGEO.nl forum met groepen voor QGIS, PDOK, etc… Suggestie is bv software 'discourse' te gebruiken.
 • BK: Forum gaan inrichten als eerste, kijken of we dat aan de gang krijgen als uitgangspunt om bv dagen/hacks te gaan organiseren.
 • EM: Kan dat bij HAS GMD uitzetten (meeting komende woensdag) of studenten dit willen helpen opzetten -- Dan zou een launch op foss4g.nl dag met maker in het zonnetje zetten een mooie strat zijn => vinden we goed idee, EM zal dit oppakken.
 • RN: wel zorgen dat het niet bij de al aanwezige 'incrowd' blijft
 • EM: events trekken best wel mensen buiten incrowd
 • RN: En je kunt het combineren: bv als RN & RD een dagje gaan knutselen, daar gewoon mensen bij uitnodigen... Kan heel simpel, laagdrempelig en goedkoop
 • JD: er moet inderdaad wel meer dan forum komen
 • RD: er moet vooral veel ruchtbaarheid aan gegeven worden. “rondtoeteren”.

Ideeën genoeg. We spreken af nu eerst even afwachten waar EM mee komt. Daarna: BK namens stichting en iemand van de "QGIS incrowd" gaan daarna klankbordgroepje bijeen proberen te halen om met die studenten te sparren over opzet en inrichting...

NLExtract Dag (Allen)

 • Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • WebMapper (Edward Macgillavry) will sponsoren

AP BK: contact met WebMapper over hoe en waar, en met name zsm ook wanneer.

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen)

Achtergrond:

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Punten:

 • Review: zijn bovenstaande kanalen effectief voor onze missie? Kunnen we iedereen bereiken? Kan men elkaar bereiken?
 • Lidmaatschap is vaag gedefinieerd (Wiki)
 • Wat doen andere communities? Bijv GIN, ThingsNetwork, OSM, PDOK (https://www.discourse.org/), OSGeo Local Chapters (FOSSGIS E.V. , OSGeo.be|fr|uk..)
 • Moeten we andere kanalen gebruiken? Denk aan Forums, LinkedIn, Slack, Gitter, Telegram https://telegram.org/, Nieuwsbrieven, Diaspora: https://diasporafoundation.org/

We filosoferen wat heen-en-weer (kwam ook uitgebreid ter sprake in punt QGIS gebruikersgroep). Het lijkt ons goed dit als rol in het bestuur beter te verankeren, we spreken af daarover contact op te nemen met Roosmarijn Haring (AP BK) en Simeon Nedkov (AP JvdB), voor ideeën en mogelijk invulling...

Bestuurszaken (Allen)

-- geen --

Rondvraag (Allen)

-- niets voor de rondvraag --

Volgende vergadering wo 14 Maart 2018 (20:15) => 14 maart kan BK niet. Hij stuurt PvB en JvdB voorstel alternatieve data.