Nederland/bijeenkomsten/bestuur-45

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #45

VOORLOPIGE AGENDA

Datum: wo 11 april 2018

Tijd: 20:15 - 21:15

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK, voorzitter), Paulo van Breugel (PvB, verslag)

Afmelding:

Uitgenodigd: FOSS4GNL: Erik Meerburg (EM), Japer Roest (JR) on call (GisHub)

Verslag vorige keer

Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-44.

TODO lijst

TODO lijst : Nederlands/TODO


FOSS4G NL (Allen)

Achtergrond:

 • wo 11 juli 2018 Aeres Geo Media en Design HBO Almere;
 • di 10 juli 2018 evt workshops/codesprints

Punten:

 • updates (EM)

Programmacie is goed bezig. Nu 10 tracks (7 bevestigd 3 aangemeld via de site) aanwezig. Keynotes nog niet rond.
Commissie uitgebreid met Hans Allard Roest (ja, familie) en Johan Bergsma, en vermoedelijk ook Mijke Molema (allen RUG/Geodienst).
Nog geen actie gevoerd door Erik op het gebied van sponsoring en workshops. Volgt z.s.m.

 • JvdB: heeft in Bonn (OSGeo Code sprint+FOSSGIS) Maria v keynote gepolst.

QGIS Gebruikersgroep NL(Allen)

Achtergrond:

 • Er is de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten.
 • OSGeo.nl biedt aan om dit te faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.).

GISHub (JR)

Achtergrond:

 • aanvankelijk geo-kennis binnen organisatie (Kadaster (PDOK)) vergroten
 • platform om deze kennis te bundelen
 • eerst inventarisatie: wat is nodig, welke kennis
 • doelgroep: allereerst IT-ers die Geo-ICT kennis voor hun werk nodig hebben, maar open voor iedereen
 • moderne educatie: bijv ook video-tutorials

EM: suggereert aansluiten bij OSGeo.org GeoForAll? http://www.geoforall.org/. Hoe verder brengen:

 • FOSS4G NL wereld (zie boven)
 • JR: document/logo "whitepaper" 1xA4, OSGeo.nl kan dit verspreiden via haar kanalen
 • PvB: gaat bij HAS polsen

Nu voorverkenning, en kijken hoe verder.

Update van JR (email)

NLExtract Dag (Allen)

Achtergrond:

 • Idee kwam op bij Nieuwjaarsborrel
 • Bedoeling is hands-on dag, devs en gebruikers (bijv InstallFest)
 • WebMapper (Edward Macgillavry) will sponsoren

Datum: 26 april, bij WebMapper, bevestigd Kosten: WebMapper: ruimte, OGT Award gelden: food+drinks, geen kosten OSGeo.nl

Meetup: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/249468003/ 8 aanmeldingen.

Communicatie Kanalen OSGeo.nl (Allen)

Achtergrond:

 • onze missie: gebruik FOSS en Open Data voor Geo in NL stimuleren en verbreden
 • we willen bestaande communities (OSM, Missing Maps, QGIS, GeoNetwork, MapTimers, ..) verbinden, "hub/netwerk" functie
 • we willen ruimte bieden voor Special Interest Groups (SIGs): nu bijv GeoNetwork Gebruikersgroep NL,
 • we hebben meerdere kanalen: email-lijst(en), maandelijkse chat, meetup, twitter, website, events, GitHub, Blogs (RSS), en..
 • hoe vergroten we de community? hoe stimuleren we betrokkenheid/vrijwilligers/nieuwe bestuursleden?

Just heeft contact gehad met Simeon Nedkov, voor evt praktische invulling middels Discourse Forum (zie bijv PDOK Forum). Hoe dit punt verder te brengen?

Forum: plannen PDOK/Kadaster GeoNL forum (zie email)

Verslag FOSSGIS Bonn en OSGeo CodeSprint (JvdB)

Bestuurszaken (Allen)

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

wo 9 Mei 2018 (20:15)