Poland/archiwum

From OSGeo
< Poland
Revision as of 10:16, 31 March 2021 by Netzelpl (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Konferencje

 • 12-13.05.2011 Wrocław
Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - III konferencja, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 13-14.05.2010 Wrocław
Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - II konferencja, Współczesne trendy i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 23.06.2009 Wrocław
Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - I konferencja, Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • ...


Warsztaty

 • 13 listopada 2019 Wrocław
VI Wrocławski GISDay Warsztaty komputerowe "GIS i linia komend? Nie taka znów abstrakcja! - wprowadzenie do GDAL".
 • 25-26 czerwca 2019 Poznań
II spotkanie użytkowników QGIS
 • 2018-12-08, Wrocław
Warsztaty GRASS: "Teledetekcja w badaniach siedlisk", warsztaty GRASS GIS dla początkujących zorganizowane podczas Polskiego Sympozjum Herpetologicznego 2018, odbywającego się we Wrocławiu.
 • 2018-11-14, Wrocław
V Wrocławski GISDay. Warsztaty OpenDroneMap: "Od zdjęć do mapy - zastosowanie otwartego oprogramowania OpenDroneMap w przetwarzaniu zdjęć lotniczych"
 • 2018-09-12, Wrocław
Warsztaty OpenDroneMap: "Processing of aerial imagery from UAVs in open source toolkit – OpenDroneMap", warsztaty podczas konferencji 24th Cartographic School: Unmanned aerial vehicles in Earth and environmental sciences, odbywającej się we Wrocławiu
 • 2018-06-19, Wrocław
I spotkanie użytkowników QGIS.
 • 2017-11-15, Wrocław
IV Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Użycie GRASS i otwartego oprogramowania GIS do wstępnego przygotowania archiwalnych zdjęć lotniczych na potrzeby prezentacji stereoskopowej"
 • 2016-11-16, Wrocław
III Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Przetwarzanie archiwalnych zdjęć lotniczych w GRASS - GIS na usługach archiwisty"
 • 2015-11-18, Wrocław
II Wrocławski GISDay. Warsztaty GRASS: "Wykorzystanie otwartego systemu GRASS w analizach teledetekcyjnych i fotogrametrycznych"
 • 2011-06-06, Wrocław
XIII edycja naukowych warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS"
 • 2010-11-17, Kraków
GIS Day 2010 w Polsce

Publikacje

 • Pawel Netzel (ed.), 2011, Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 15, Uniwersytet Wrocławski, Wroclaw
 • Szczepanek R., 2009, Systemy Informacji Przestrzennej - Wieża Babel XXI wieku, 2009, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol.20, ISBN 978-83-61-576-10-5, s.397-405, Kraków

Materiały