Poland/archiwum

From OSGeo
Revision as of 16:40, 23 November 2010 by Wiki-Robert (talk | contribs) (GIS Day 2010)
Jump to navigation Jump to search

Konferencje

  • 23.06.2009 Wrocław

Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - Wolne oprogramowanie dla wykonawstwa i administracji geodezyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • 13-14.05.2010 Wrocław

Wolne oprogramowanie w geoinformatyce - Współczesne trendy i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  • ...
  • ...


Spotkania OSGeo Polska

  • 22.06.2009 Wrocław

I spotkanie OSGeo Polska

  • 13.05.2010 Wrocław

II spotkanie OSGeo Polska



Warsztaty

Publikacje

  • do uzupełnienia