User:Jillis

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ik ben een geografisch informatieanalist met enige interesse in en ervaring met open source geo ICT. Ik heb gewerkt met OpenLayers, PostGIS en QGIS.