Nederland/bijeenkomsten/bestuur-39

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 11:12, 28 September 2017 by Just (talk | contribs) (→‎GeoBuzz OSGeo.nl Dag)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #39

Datum: donderdag 7 sept 2017

Tijd: 20:45 - 22:30

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB - voorzitter), Just van den Broecke (JvdB, verslag na 21:15), Barend Köbben (BK verslag tot 21:15), Winifred Broeder (WB, GeoBuzz)

Afgemeld:

Vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-38 verslag.

Aktiepunten

Nederlands/TODO:

 • akties uit bestuurs/andere OSGeo.nl meetings ook steeds opnemen in TODO

Bestuurszaken

 • Winifred door bestuur gevraagd voor rol MarCom in OSGeo.nl bestuur. Zij laat nog even bezinken.

Evenementen - OSGeo.nl

GeoBuzz OSGeo.nl Dag

 • Just heeft net voor vergadering draaiboek bijgewerkt.
 • De event vind plaats op 22 nov 2017 Den Bosch. JvdB heeft deelgenomen GeoBuzz Programmaraad en diverse comms daarna.
 • JvdB benaderd door Herman met financieel voorstel voor zaalhuur en toegangskaarten. Dit is reeds gecommuniceerd met rest bestuur via emails. Er is nu besloten wel de zaal, maar niet de computerzaal te huren. Naast kostenoverwegingen speelt ook mee dat workshops ook op andere gelegenheden georganiseerd kunnen worden, bijv. in samenhang met de FOSS4GNL of als onafhankelijke events gedurende het jaar. We huren nu alleen dubbele Dexter zaal plm 120 personen. Leden krijgen korting.
 • Short-term acties
  • Aparte brainstorm meeting organiseren, target date 28 sept, via Meetup aankondigen (PvB)

Dit is eerste brainstorm, eventueel later nog extra/life

 • Draaiboek, eerste versie: OSGeo.nl_dag_2017 n.a.v. OSGeo.nl_dag_2016
 • Vrijwilligers
  • Winifred is vrijwilliger voor mee-organiseren (waarvoor dank)
 • Taken vaststellen (zie volgende punt), en dan oproep via maillijst. Wat zijn de taken?
  • taken voor Workshop vervallen (geen workshops)
  • taken op de dag zelf:
   • Techniek (AV, helpen met projector, etc)
   • 2 dagvoorzitters
  • taken voordien:
   • logistiek (banners/etc) => Paolo belt/mailt Marc over banners
   • Programma commissie (sprekers zoek/vinden) - 2 pers
   • Tekst aanleveren GeoBuzz site aan Herman + andere communicatie met GeoBuzz (JvdB)
   • communicatie met buiten (Winifred)
  • oproep voor openstaande taken uit doen gaan.
  • Centrale thema: "samenwerking & integratie". Idee is om meer bewustwording te creëren over wat het betekend voor bedrijven en organisaties om Open Source te gebruiken. (thema geoBuzz algemeen = "Geo Versnelt".) Ons thema is "Samenwerking Versnelt"... Samenwerking zowel sociaal als technisch ==> we gebruiken 'ons' thema; Winifred schrijft kort stukje voor GeoBuzz site over thema.
  • Twee dagdelen:
   • Ochtend: QGIS als "buzzword/trekker". Idee is dat ook QGIS presentaties zich richten op het thema 'samenwerking & integratie'.
   • Middag: meer algemene presentaties, bijv. provincie Zeeland en hoe zij samenwerken met community
   • Call voor presentaties, met voorbeelden van wat samenwerking zou kunnen zijn. Oproep evt via Google form (zoals gedaan voor FOSS4Gnl).
 • Andere ideeën
  • OSGeoLive presenteren / uitdelen op Geobuzz?

GRASS GIS kennismakingscursus

Het idee is om een GRASS hands-on cursus te organiseren onder de banner van OSGEONL. Veronica (ITC), Saheet (IHE) en PvB willen mee opzetten en doen. Ergens eind Oct/begin Nov op ITC zou kunnen (bv 10:30 - 16:30, lunch wellicht sponsoring ITC). PvB neemt dit verder op met Veronica, Saheet en BK.

 • Status

Evenementen - Extern

FOSS4G 2017 Boston

Overig

Geo4All

Geo4All zoemde rond op FOSS4G-E. Daarnaast zijn ze momenteel erg actief op de OSGEO mailing lists. De vraag is of we hier ook in NL wat meer mee moeten doen. Actiepunten:

 • Status PvB: onduidelijk wat we ermee kunnen, meer voor instituten/labs. Verder uitzoeken door PvB, contact met ISRIC, evt Talk op GeoBuzz? PvB neemt contact op met Jeroen Ticheler.

OSGeo Rebranding

OSGeo.nl Beschrijving

De beschrijving van onze chapter op de nieuwe OSGeo website is summier. Aanvraag OSGeo.nl beschrijving in [Google Doc ] is gesloten? JvdB zal kijken hoe we de tekst alsnog kunnen aanpassen en foto kunnen aanleveren.

Dit is een goed moment om nog eens te kijken hoe we ons presenteren (in naam en spirit). Naast de noodzaak voor aanpassing van ons logo (zie volgende item) gaat er daarbij ook om hoe inclusief we willen zijn. Momenteel presenteren we ons als:

 • Nederlandstalige afdeling (logo)
 • Dutch Language OSGeo Chapter (link op osgeo.org huidige website)
 • Netherlands local chapter (osgeo nieuwe website)
 • Nederlands taalgebied (beschrijving op website)

De eerste twee zijn inclusief in de zin dat ze iedereen meenemen die Nederlands spreekt. Maar het sluit wel mensen uit die in Nederland wonen, maar geen Nederlands spreken. 'Nederlands local chapter' sluit impliciet andere Nederlandstalige gebieden uit. Nederlands taalgebied is in die zin waarschijnlijk het meest inclusief.

 • conclusie: nog even deze discussie uitstellen

Er moeten nieuwe logo's komen die aansluiten bij het nieuwe logo van OSGeo.org. Dit betekend ook dat banners e.d. aangepast moeten worden.

 • Via Marc en GetInteractive nieuw OSGeo.nl logo, gewoon met .nl in midden, zonder tekst. (PvB)
 • Nagaan waar alle huidige banners zijn en wat we gaan vervangen (pvB)
 • Voor banner: Wat moet er onder het logo komen qua, tekst, iets dat "Nederlandstalige Afdeling" vervangt, iets als "Nederlandstalige OSGeo Community", maar iets anders als "Community"

Misc

Email Johan Schaap (Brainstud) over mogelijkheid tot telefonisch interview met een coordinator/inhoudsdeskundige willen afnemen over het onderwerp 'Geo-informatie’ - BK neemt contact op om te zien we ze zijn en wat de bedoeling is.

 • Status, blijft staan, volgende meeting BK vragen

Rondvraag

 • PvB vraagt Winifred voor interesse rol MarCom in bestuur