OSGeo.nl dag 2016

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

Inleiding

Dit is het levende draaiboek voor de OSGeo.nl dag 2016. Openstaande vragen / acties / vacatures zijn met bullets aangeduid. In o.a IRC sessies op de maandagavonden (20.30u), IRC kanaal #osgeonl (direct vanuit de browser te benaderen via webchat, kies zelf een username) willen we dit verder uitwerken. Onderaan dit verhaal vind je de aankondigen en korte verslagen van deze (IRC-)meetings. De inzichten daaruit worden direct in dit draaiboek verwerkt. De vet aangegeven punten verdienen nog onze aandacht.

Geschiedenis OSgeo.nl dag

In 2012 is een groep open source enthousiastelingen begonnen met het organiseren van een event dat geheel in het teken staat van open source geo.

Met dank aan de Internationale MapWindow Conference hadden we in 2012 de beschikking over een zaal op Hogeschool Larenstein in Velp.

De OSGeo.nl dag 2013 was een samenwerking met de TU Delft, waar het event ook plaats vond.

2014 was het eerste jaar dat we de OSgeo.nl dag als onderdeel van het bredere event GeoBuzz organiseerden. Nog wel in een zaal een beetje opzij van de rest van de GeoBuzz zalen en beursvloer.

In 2015 wederom onderdeel van de GeoBuzz, nu echter zowel qua plek als qua "dienstregeling" meer geïntegreerd in de rest van het programma. En nu staan we voor de schone taak de vijfde OSGeo.nl dag vorm te geven!

Oorspronkijke ideeën voor 2016 en keuze voor GeoBuzz

In het OSgeo.nl bestuur (Barend Köbben, Marc Vloemans, Gert-Jan van der Weijden, Just van den Broecke) hebben we discussie gehad wat we dit jaar met de OSGgeo.nl dag wilden. Marc en Gert-Jan hadden door hun organisatorische bemoeienis met de FOSS4G in Bonn wat minder trek om op korte termijn weer een grootschalig evenement op touw te zetten. Bovendien was er -niet alleen in het bestuur- discussie of we nu weer onderdeel van de GeoBuzz wilden zijn, of juist een "stand-alone" event wilden organiseren. Het eerste geeft meer mogelijkheden voor een bredere "outreach" naar mensen die nog niet zo bekend zijn met open source geo, het tweede geeft meer mogelijkheden om er een echt OSGeo-feestje van te maken.

Met wat verkenningen naar mogelijke locaties voor een OSgeo.nl dag 2016 in eigen beheer, en een eerste aanbod vanuit GeoBuzz leek een dag in eigen beheer in ieder geval financieel aantrekkelijker. Mede door bemiddeling van GeoBusiness-directeur Camille van der Harten (die zelf ook op FOSS4G aanwezig was, en ons er graag op GeoBuzz bij wilde hebben) zijn we nogmaals rond de tafel gaan zitten en hebben we aan aantrekkelijke deal met GeoBuzz kunnen maken. Grote voordeel van deze "inhuizing" is dat we ons zelf kunnen focussen op de invulling van het programma, en niet hoeven te regelen qua zaalhuur, catering, garderobe etc.)

Over GeoBuzz

Het GeoBuzz congres/beurs is een initiatief van geo-vakorganisatie GIN en geo-branchevereniging Geo Business Nederland. Het is de opvolger van het aloude GIN-congres en GIN-symposium, die beiden om het jaar plaats vonden. Die formule raakte uitgewerkt, wat met name voor GeoBusiness Nederland reden was naar een nieuwe opzet te zoeken. GIN en GeoBusiness fungeren als opdrachtgever, Sense BV is de uitvoerende partij. Sense (familiebedrijf van Herman ter Veen) zorgt voor zalen, catering, website etc,, en eigenlijk in samenwerking met GIN en GeoBusiness voor invulling van het programma. Naast het reguliere programma kunnen organisaties zelf een zaal voor 1 of 2 dagen huren om daarin naar eigen idee hun eigen programma vorm te geven. Onder meer Ruimteschepper, BGT en Kadaster doen dat, en wij dus ook.

Meer dan vorig jaar ligt dit jaar de nadruk op de beursvloer. Uit de evaluatie kwam namelijk naar voren dat het inhoudelijke programma vorig jaar teveel was, waardoor er bij de bezoekers keuzestress optrad en sommige sprekers voor slechts een handjevol mensen optraden. (iets waar in onze zalen overigens geen sprake van was, integendeel)

Organisatie vanuit OSGeo.nl

  • dagvoorzitters: (Marc ochtend, Barend 12-15, daarna vacature)
  • audio/video en andere tech. zaken: Steven Ottens
  • communicatie (zorgen dat de dingen op de osgeo.nl en de GeoBuzz website komen): Marc Vloemans teksten, publiceren: Just/OSGEO.nl, Marc/Geobuzz via Herman ter Veen
  • samenstelling programma en najagen sprekers (1): Just van den Broecke
  • samenstelling programma en najagen sprekers (2): Gert-Jan van der Weijden
  • contact met GeoBuzz/Sense: Marc Vloemans
  • contact met MissingMaps (oa wederzijdse promotie en inrichting/gebruik workshopruimte: Barend Köbben

Praktisch allerlei

Dag en tijd

De OSGeo.nl dag vindt plaats op dinsdag 22 november, van 9.00 tot 16.15u

Locatie

GeoBuzz vindt net als voorgaande plaats in congrescentrum 1931 in 's-Hertogenbosch. Bij de ouderen onder ons bekend als "Brabanthallen", vanouds bekend van veemarkt, en optredens van Rolling Stones, Motörhead en andere illustere bands. Dat is op 10 minuten lopen vanaf station 's-Hertogenbosch (uitgang achterzijde) Parkeren kan -betaald- recht voor de deur.

Toegangsprijs

Vorig jaar hadden we ivm de forse toegangsprijs (> 100 euro) speciale OSGeo-korting bedongen. Daar maakten overigens maar weinigen gebruik van. Dit jaar ligt de toegangsprijs veel lager, dus besparen we ons de moeite van een speciaal OSGeo-tarief.

De prijzen voor 2016: 25 euro (excl. BTW, booking fee en transactiekosten, dat is 30,25 euro inclusief) (de prijsstelling ex. BTW is niet ons idee maar die van GeoBuzz) 0 euro voor leden van GIN (een flink deel van de OSGeo.nl achterban, hetzij via hun werkgever, hetzij als persoonlijk lidmaatschap) en leden van GeoBusiness (een beperkter deel van de OSGeo.nl achterban: oa. GeoCat, Geodan, Geofort, Merkator, Nieuwland, Ruimteschepper, Scanopy, Thorbecke, Vicrea)

  • Voornemen is om voor onze sprekers en andere betrokkenen toegang en/of catering (zie hieronder) door OSgeo.nl te laten betalen. (cash door Barend, J&GJ lichten hun sprekers in) Daarbij meenemen dat de meeste sprekers via de GIN of GeoBusiness route al vrij toegang hebben. (we hoeven niet op een tientje te kijken maar als we voor 10 man/vrouw toegang betalen terwijl ze via de GIN en/of GeoBusiness route ook al vrij toegang hebben is toch zonde van de 300 euro)

Catering, borrel, soiree

Alle prijzen zijn zonder catering, die dient los te worden bijgekocht. Dus ieder kopje koffie en broodjes zelf (cash of PIN afrekenen). Er is op 22 november na de borrel een buffet, gevolgd door een soiree waarin o.a. de uitreiking van de OGT Award plaats heeft.

  • Wellicht goed om even te peilen hoe groot vanuit onze achterban de interesse hierin is.

Zalen

Vergrote Dexter

Met GeoBuzz is overeengekomen dat we de hele dag een vergrote "Dexter" zaal (capaciteit: 120 personen) tot onze beschikking hebben. Daarin staan de stoelen in zogeheten theateropstelling (dus gewoon in rijtjes naast/achter elkaar).

Dexterzaal in 120p opstelling

Daarnaast hebben we 2*45 minuten de beschikking over de workshop zaal. Deze zaal is direct naast onze zaal gelegen. Die wordt ingericht met tafels, zodat ca. 20 deelnemers hier een workshop kunnen volgen. Todo: zaalinrichting afstemmen

AV en andere voorzieningen

In de presentatiezaal zijn beamer en scherm aanwezig. ADSL verbinding (draad) + WiFi aanwezig.

:Steven is hoofd techniek (contact via Just): o.a. AV-regelen en installeren

  • Microfoon? Zaal vergroot naar 120 man, dus microfoon nodig.
  • Geluid/boxen: in ieder geval Klaas Dijktra (in onze eerste sessie) heeft versterkt geluid gevraagd. Zeker nu onze zaal vergroot is naar 120 man.
  • laptop tbv presentaties (met Libreoffice en PPT)
  • touw/plakband/ducttape/schaar

Afgifte van goederen en controle of eea werkt zou waarschijnlijk ook op de avond tevoren kunnen; Zowel Barend als Gert-Jan reizen maandag al naar 's Bosch (of anders Raymond vragen, die woont om de hoek)

Voorgaande jaren werd er tot diep in de avond nog getimmerd aan stand, en konden we 's avonds even binnenlopen om sfeer te proeven en de stand van zaken te aanschouwen.

Aankleding

De Dexter zalen zijn spierwitte zalen die in rijtjes van 8 in het congrescentrum staan opgesteld. Het zou leuk zijn als we onze zaal er op een of andere wijze uit kunnen laten springen. Uiteraard hebben we onze rolbanners, ons spandoek, maar wellicht valt er nog meer te doen door juist onze zaal er uit te laten knallen. Binnenin kunnen we de zaal met 2 rolbanners aankleden

  • Todo: rollbanners etc. verzamelen. Zwarte (osgeo.org) en dundoek liggen bij GJ, groene rollbanner ligt bij Marc)
  • Todo: groene rollbanner updaten met actuele rijtje sponsoren (marc + barend)
  • Todo: op ITC nog A0 posters met programma (zie GDrive PSD) printen en meenemen. (Barend)

Programma

Inhoud: diepte en breedte

Liefst een mix van techniek, toepassing en ook wat over de rol van open source geo, de osgeo organisatie etc. Sommige bezoekers komen specifiek voor het OSgeo-deel, en zoeken naar (technische) diepgang, maar we trekken op de GeoBuzz juist ook "zij-stromers" die kennis willen maken met open source geo, en dus meer op zoek zijn naar verhalen op "entry-level".

Dienstregeling

Het generieke GeoBuzz programma kent de volgende dienstregeling:

9.00 - 10.00 beurs
10.00 - 11.30 plenaire opening met keynote
11.30 - 12.00 pauze
12.00 - 12.45 themasessies
12.45 - 13.30 lunch
13.30 - 14.15 bedrijfspresentaties
14.15 - 15.00 themasessies
15.00 - 15.30 pauze
15.30 - 16.15 themasessies
 

Randvoorwaardelijk en andere overwegingen ivm onderdelen in de rest van het programma:

10.00 opening GeoBuzz
10.15 - 10.45: keynote Rob Kitchin over oa open data (=overlap met Edward)
13.30 - 14.00: toepassingen 3D puntenwolken (=overlappend met Marco en Hugo)
14.15 - 15.30: OGT-awards-eindgebruikers-en-onderzoekers
14:15 - 15:00 Geo4OOV (met Jan-Willem van Aalst)
15:30 - 16:15 OGT-awards-ontwikkelaars-en-studenten
15:30 - 16:15: LoRa / IoT (=overlap met Willy en Bert)
 

Ivm het kunnen "overstappen" van ons programma naar andere GeoBuzz-onderdelen (en ivm de pauzes) is het handig als we onze dienstregeling hier op afstemmen.

  • Vorige jaren hebben wij tijdens de plenaire opening/keynote al een drukbezocht eigen deel ingevuld. Kan dat dit jaar weer?
  • En moeten we rekening houden met de bedrijfspresentaties, of kan ons programma dan gewoon doorlopen.
  • Dus: hoeveel slots hebben we in totaal
  • Vorig jaar hebben de generieke 45-minuten slots in ons programma ingevuld met 2 sessies van elk 20 minuten. Dit jaar weer?
  • In het ruimste geval (vroege start met al een dubbel sessie om 9.00u, dubbele sessies ook tijdens keynote en bedrijfspresentaties) zouden we op 12 slots van 20 minuten uitkomen

Afstemming met rest van programma

Trekker: Gert-Jan In de andere GeoBuzz onderdelen zitten waarschijnlijk her en der ook wat items die open source geo toepassingen behandelen. Met name Kadaster (BGT-terugmeld applicatie, PDOK Geodatastore) en Geonovum (Inspire plug-in) zijn organisaties die voorgaande jaren ook open source in hun programma hadden zitten. Handig om even af te stemmen, dat voorkomt dat bijv. Geonovum en wij hetzelfde thema 2x op het programma zetten. Contactpersonen van andere organisaties met een eigen programma op 22 november:

  1. BGT (MinIenM): Elie elise.wagenmaker@minienm.nl
    1. in MinIeM programm zit in de middag "verbeter de kaart (ook op FOSS4G gepresenteerd)
  2. Kadaster: Dettie Dijkstra - dettie.dijkstra@kadaster.nl
    1. "verbeter de kaart" (gericht op BRT) zit ergens in dit programma (volgens Elise Wagenmaker)
  3. Dataland: Marieke Belt - m.belt@dataland.nl:
    1. heeft aangegeven geen overlap te zien
  4. WUR (datakwaliteit) Jandirk Bulens - jandirk.bulens@wur.nl
  5. GIN (omgevingswet): Marien de Bakker - m.debakker@has.nl

relatie met Missing Maps

via Barend Köbben

Missing Maps is de naam van hands-on events waar OpenStreetMap wordt bijgewerkt in gebieden waar met name Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen projecten doen. Uiteraard zijn er wat banden met OSGeo.nl (want crowdsourced data, want open source tooling voor OSM, maar dit wordt een zelfstandig event op de GeoBuzz, op [was 23 nov] => 22 november vanaf 16:00 (omdat dan de toegang ook graties is, en we dus vrijwilligers "van buiten" kunnen aantrekken)...

Trekker is Koos Krijnders (mailto:Kkrijnders@rodekruis.nl), die 2 dagen/week voor het NL Rode Kruis met Missing Maps en aanverwante geozaken bezig is. Linking pin vanuit OSGeo.nl is Barend Köbben. Wij besteden er op onze dag al wel aandacht aan (promotie).

Uiteraard nodigen we iedereen van harte uit om de MissingMaps op de GeoBuzz als begeleider te ondersteunen, cq daar zelf aan het editen te gaan!

Keynote(s)

Willen we dit? Bijvoorbeeld Eerste Kamerlid Arda Gerkens (SP), ook van open source en overheid. Of onderzoeksjournalist Brenno de Winter Brenno de Winter's dagprijs waarschijnlijk te hoog. Bovendien geen overmatig enthousiaste reacties, dus geen "must have"

Programma is al vol, we laten de keynotes voor wat het is.

Presentaties

trekker 1: Just van den Broecke

trekker 2: Gert-Jan van der Weijden

groslijst

  • Herhaling van NL presentaties op FOSS4G, bijv , Terugmeld app BGT, Erik Meerburg over train de trainer, Rob v Loon over OSM & LinkedData
  • Herhaling van Presentatie(s) op RD Seminar 20 okt 2016: https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/234546607/
  • 3D City DB Munchen (te checken via TUDelft/Jantien, helaas geen spreker uit NL die kan dus onwaarschijnlijk)
  • Paul Ramsey-achtig verhaal over Open Source Citizenship [1]
  • open source als MVO
  • Interessante zaken van GeoPython conf 2016
  • Sensor Things API (STA), een nieuwe OGC Standaard voor IoT,
  • Blender-GIS integratie (Gijs Nijholt is benaderd door GJvdW, maar kan helaas niet).
  • Blender-GIS-integratie (2): Klaas Dijkstra (presenteert ook op aankomende Blender conference - via GJvdW). Mondelinge toezegging!
  • panoramabeelden 1: zelf inwinnen door gem. Amsterdam: [2] Ries Visser en Marten Hoekstra via GJvdW. Mondeling toezegging!
  • spin-off: waarom Amsterdam-OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek) bewust kiest voor open source oplossingen, en deze ook deelt! directeur: Berent Daan.
  • panoramabeelden 2: Mapillary: wat is het, hoe werkt het, van wie is het? (Johan C?)
  • OSM: 1 jaar gebruik van Cyclomedia luchtfoto's
  • OSM: vervolg samenwerking OSM met Rijkswaterstaat (Eric vd Ster - RWS & Johan C - OSM)
  • OpenLayers 3 - Bart vd Eijnden (via Marc Vloemans)
  • Iets met ElasticSearch (pe rslot van rekening een Nederlands product!) en geospatial
  • check discussies van afgelopen jaar op de Nederlandse mailinglijst
    • hmm, dat was niet zoveel....
  • Stapelen van licensies 1: open data (Bastiaan van Loenen?)
  • Stapelen van licensies 2: open source software: Arnoud Engelfriet
  • Doorontwikkeling PDOK open kaart API (zie ook recente oproep van Jeroen Baltussen op "dutch")
  • Visualisatie-goeroe Edward Tufte (geeft op 24 nov. een lezing in Enschede)

Definitieve line-up en spoorboekje

dagvoorzitters: Marc (ochtend tot 1200), Barend (1200-1500), Edward Mac Gillavry (1500-einde)

09.00-09.15 inloop
09.15-09.25 opening - OSGeo.nl door Gert-Jan
09.25-09.45 1 slot
* Jan-Willem van Aalst ''"Basisregistraties combineren in OpenTopo: wat en hoe"'' - link http://www.opentopo.nl (JvdB)

09.45-10.00 pauze/wissel

10.00-10.45 2 slots - 
*Hugo Ledoux en Tom Commandeur (TUDelft) ''3dfier: a tool to reconstruct 3D city models automatically"  info [https://github.com/tudelft3d/3dfier 3dfier]'' - [https://3d.bk.tudelft.nl/news/2016/09/08/3dfier-awesome-video.html VIDEO]  (JvdB)
* Barend Köbben - ''Coderen in Cartografie'' (http://www.nationaleatlas.nl over D3JS etc) (BK)

1045-1130 2 slots - QGis
* Klaas Dijkstra ''Geluid? Camera? (inter)Actie!'' (GJ)
* Raymond Nijssen over ''Actuele ontwikkelingen rond QGis'' (GJ)

11.30-12.00 GeoBuzz pauze

12.00-12.45 2 slots - IoT: 
* Willy Bakker en Herko te Paske (Provincie Groningen) - "''Monitoring in het buitengebied met LoRa''". Links: [https://www.lora-alliance.org/What-Is-LoRa/Technology LoRa] - [https://www.thethingsnetwork.org/ TheThingsNetwork]  en Geo-Info 2016 (JvdB)
* Bert Temme (Geodan) over [http://www.geodan.nl/research/gost-nieuw-open-source-iot-platform/ Geodan GOST] - Go implementation of OGC SensorThings api (GJ)

12.45-13.30 GeoBuzz lunch

13.30-14.15 2 slots 
* Just van den Broecke (Just Objects) "''Meet de Gezondheid van je geo-services met [https://github.com/geopython/GeoHealthCheck GeoHealthCheck]''" - [http://demo.geohealthcheck.org/ Voorbeeld]  (JvdB) :-).
* Marco Duiker (SkyGeo) "Delivering high resolution deformation maps with high performance and extensive proc" - abstract: http://2016.foss4g.org/talks.html#297  (JvdB)

14.15-15.00 2 slots - Panorama's
* Marten Hoekstra- Datalab Amsterdam, over de zelf-ingewonnen panoramabeelden van de gemeente Amsterdam (GJ)
* Johan de Ruiter over Mapillary en OpenStreetView (GJ)

15.00-15.30 GeoBuzz pauze

15.30-15.50 1 slot - Baukje Rienks (Webmapper) over de [http://www.webmapper.net/blog/hoe-precies-open-data-locatie-privacy/ Anonimisator] (GJ)

15.50-16.15  lightning talks o.l.v Edward MacGillavry + sluiting 
'''Todo: Hier vulling voor verzamelen'''

Barend:  Missing Maps
Johan de Ruijter en GJ: update over de RWS/NWB & OSM actie van vorig jaar
Jeroen Baltussen: over de pdok kaart community i.o. ? (aktie: GJ)
OSGeo.nl Community reflectie?

 

Reservebank

  • Paul v Genuchten - over geodata op 't web/linked data oid (JvdB)

Afzegging

  • Bart van der Eijnden over OpenLayers 3 (MV)

Workshop

Workshopprogramma

14:30 - 16:30 Workshop versiebeheer met Git & GeoGig (Luuk Schaminee en Rob van Loon)

Onderwerp / workshopleider(s)

Ter inspiratie, in voorgaande jaren hadden we:

  • 2014: Postgis & Geoserver (Bart vd Eijden en Anton Bakker)
  • 2015: QGis (Erik Meerburg en Mark Verschuur)
  • 2015: R (Egge-Jan Pollé en Willy Bakker)

Suggesties:

  • Missing Maps en andere manieren om met OS en OpenData de wereld te helpen (Barend Köbben/ Koos Krijnders) => 45 minuten workshop met voorbeelden van MissingMaps, HOTOSM, MapSwipe en andere "crowd sourcing voor goede doelen". Om bekendheid en sympathie te kweken en mensen te introduceren, ook om ze over te halen om mee te doen met de Missing Maps Party op de 2e GeoBuzz dag.
  • GitHub Workshop (Rob van Loon , Simeon Nedkov?)
  • Geogit (oa met de QGis plugin, Luuk Schaminee)
  • Erik Meerburg mini-cursussen ("cursus-caroussel", wel voorinschrijving) => Erik kan helaas niet

Bevestigd:

  • GeoGig (met mogelijk een vleugje Git algmeen / versioning in open source GIS / "git commit -am 'versiebeheer workshop'" (Luuk Schaminee & Rob van Loon - Ordina)

Vooraf inschrijven? Gratis of betaald?

Omdat een workshop vaak wat voorbereiding vergt, en extra voorpret oplevert is het handig als deelnemers van tevoren aangeven dat ze een workshop willen volgen. Daar een bescheiden bijdrage voor vragen voorkomt no-shows. Mogelijk alternatief is de deelnemers te vragen om 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn, en de no-show plekken vanaf dat moment vrij te geven voor wie maar wil. Dan hebben die spontane bezoekers ook nog even de tijd om evt. benodigde software + data te downloaden/installeren.

Eigen laptop of apparatuur aanwezig?

De deelnemers een eigen laptop mee laten nemen scheelt ons werk in de voorbereiding. Nadeel is dat je verschillen kunt krijgen tussen operating systems, verschillende versie van te gebruiken software etc. Bovendien heeft niet iedereen de beschikking over een eigen laptop.

Als er wel apparatuur aanwezig is vanuit de GeoBuzz organisatie is wellicht een USB 3.0 stick met [live.osgeo.org OSGeo Live] een optie. (er van uitgaande dat USB 3.0 snel genoeg is om rechtstreeks van te draaien) In dat geval uitvoerig (liefst dag tevoren) te checken of het allemaal werkt.

Aanspreekpunt

  • Iemand die vanuit OSGeo alle praktische (technische) workshopzaken op de dag zelf kan regelen, waar nodig in samenwerking met GeoBuzz/Sense)
    • Steven regelt dit

Contact met sprekers/ workshopleiders

  • CV + korte omschrijving tbv promotie aanleveren
    • Geregeld
  • Presentje regelen
    • Paul van Genuchten wil dit regelen, contact Barend over kosten

(post)codesprint

Codesprint?

trekker: vacature

Door Camille van der Harten (GeoBusiness) werd aangegeven dat hij zeer onder de indruk was van de Codesprint op de internationale FOSS4G-2016 conferentie in Bonn. En of we zoiets ook op de GeoBuzz kunnen doen.

Lijkt me wat lastig; op FOSS4G is de codesprint immers juist op dagen vóór en ná de conferentie zelf. Of is het een idee dit de dag voorafgaand aan de GeoBuzz te doen, in een van de bij-zalen van congrescentrum 1931 (of een andere plek in 's-Hertogenbosch: de HAS?)

Post-codesprint

Trekker: vacature

Als variatie op bovenstaande: op "the day after" (=de 2e dag van de GeoBuzz) gelijk aan de gang om foto/video/verhaal uit te zoeken / monteren en publiceren op de osgeo.nl website en andere kanalen. Een dagdeel (ochtend of middag) is hiervoor wel het minimum.

Beursplaatsen (nvt)

Beursplaatsen voor de vaste OSGeo.nl sponsoren?

GeoBuzz is een evenement met een uitgebreide beursvloer. Grote stands, kleine stands, statafels. Dat loopt direct via de geobuzz organsiatie.

[Uitzondering: in onze sponsorcontracten is opgenomen dat de sponsoren gelegenheid krijgen zich op de osgeo.nl dag te uiten. Voorgaande jaren heeft dat weinig en vaak late respons opgeleverd. Kijken of/hoe we deze verplichting invullen.] ==> Barend: Nee, dat staat sinds dit jaar niet meer in contract, alleen 2 (goud) resp. 1 (zilver) vrijkaartjes voor de jaarlijkse OSGeo.nl dag.

OGT Award

We zijn als OSGeo.nl genomineerd voor de OGT Award. De OGT-Award is in het leven geroepen als "afscheidcadeau" van het Overlegplatform Gebruikers Topografie (OGT). Zie [[3]]. Om deze nominatie in een daadwerkelijke prijs om te zetten ogen we onszelf (!) pitchen, hetzijj in een sessie tussen 14:15 en 15:00 (eindgebruikers en onderzoekers), hetzij in een sessie tussen 15:30 en 16:15 (ontwikkelaars).

  • Afstemmen wie dit verhaal wil en kan afsteken


Promotie

Tamtam vooraf

Trekker: Marc Vloemans

OSGeo.nl website

  • Programma op website
    • staat er op, met dank aan Ron
  • "Stukkies" als opwarmer: schrijven en publiceren
    • GJ heeft een eerste stuk klaarstaan

Andere kanalen

  • Twitter
  • LinkedIn groepen (met aantal leden)
    • GIN (3100) - GJ
    • Open Data Nederland (1800) JvdB
    • BAG afnemers (1031) JvdB
    • Basis Registratie Topografie (700) - GJ
    • Datavisualisatie Nederland (400)
    • Open Geo ICT in Nederland (350) - Marc
    • Nederlandse cartografen (300) - GJ
    • Flamingo GeoCMS (150) - Marc -
    • Inspire Implementatie Nederland (150)
    • OpenTopo gebruikers (100) - GJ
  • Mailinglijst Dutch
  • Meetup

GeoBuzz website en GeoBuzz nieuwsbrieven

  • Afpraken maken met Herman ter Veen (Sense bv) over wanneer en hoe materiaal aan te leveren.
    • Voorgaande jaren koste het verassend veel moeite om onze programma-invulling volledig en op de juiste plaats op de GeoBuzz site te krijgen
    • Programma staat er op!

Verslaglegging

Foto

In ieder geval 1 goede actiefoto van iedere sessies/spreker.

  • Wie doet dit?

Video

Is leuk, maar -uit ervaring- vereist wel goed geluid, liefst via aparte sprekermicrofoon. Eventueel achteraf synchroniseren van audio en video

  • Wie kunnen dit doen (opname en/of nabewerken)

Verhaal voor vakbladen

Geo-Info (via Jonna Bosch), GIS Magazine (via Remco Takken), GIM (via Wim van Wegen, geomares)

Verslag op OSGeo.nl website (WordPress)

Zowel een sfeerimpressie als het 1:1 beschikbaar stellen van de presentaties.

Twitteren gedurende de dag

@osgeo.nl, hashtag #osgeonl en #geobuzz?

Meetings

Meeting #1

datum: maandag 3 oktober 2016

tijd: 20.30u

plaats: IRC

aanwezig: Steven, Rob, Erik, Gert-Jan

verslag: zie de complete log

oogst & acties:

  • aantal vacatures (dagvoorzitter, techniek) ingevuld => aangepast in draaiboek
  • extra ideeën voor programma (oa lightning talks) => aangepast in draaiboek
  • extra ideeën voor benaderen van belangstellenden (oa de NL FOSS4G bezoekers) => ToDo Gert-Jan

Meeting #2

datum: woensdag 12 oktober 2016

tijd: 20.30u

plaats: IRC bijv. via webclient

verslag:

oogst & acties:

Meeting #3 (voorstel)

datum: donderdag 20 oktober 2016

tijd: 20.00u

plaats: café Dudook, Hilversum (aansluitend aan OSgeo.nl mini-seminar over RD en projecties

verslag:

oogst en acties: