Nederland/bijeenkomsten/bestuur-48

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 01:13, 19 September 2018 by Just (talk | contribs) (→‎GISHub (JR))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #48

Datum: wo 12 sept 2018

Tijd: 20:15 - 21:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, voorzitter), Paulo van Breugel (PvB, verslag),

Afmelding: Jasper Roest (JR), Barend Köbben (BK)

Uitgenodigd: QGIS Dag: Jonas van Schrojenstein (JS), Coen Nengerman (CN), Erik (EM)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 47 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-47) goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

QGIS Dag (Allen)

Status

Inschrijvingen geopend (Eventbrite). Het loopt nog niet storm, dus zaak om het breder aan te kondigen ('herrie maken').Van het bestuur zal JvdB erbij zijn. BK kan niet, PvB weet nog niet of hij kan komen.

Schets van het programma (zie ook aankondiging op QGIS.nl http://www.qgis.nl/2018/09/10/3-oktober-qgis-gebruikersdag-in-nieuwegein/).

 • 10.00 – 10.30: Inloop
 • 10.30 – 10.45: Opening
 • 10.45 – 11.30: Keynote – door Ordina
 • 11.30 – 12.15: Presentaties
 • 12.15 – 13.30: Lunch
 • 13.30 – 16.00: Presentaties en Workshops (Webmapper, cartografie in QGIS, Marco Duiker)
 • 16.00 – 17.00: Borrel

Actiepunten

Programma:

 • Richard vragen voor QGIS dokter(JvdB)
 • Sprekers zoeken vanuit de gebruikerscommunity (bijv. gemeenten)
 • PvB zal studenten HAS vragen die QGIS op stage hebben gebruikt.
 • Spreker zoeken die ervaringen met QGIS 3 kan delen (CN plaatst oproep op Geoforum en osgeo mailinglijst)

Organisatie voor / op de dag zelf:

 • JS gaat nog overleggen over technische details, zoals catering, techniek, logistiek met Ordina. Punten om aan te denken:
 • banners zoeken/meenemen (JdvB spandoek, PvB roll-up banner, EM QGIS banners)
 • binnenkomst: badges?
 • techniek: mensen?
 • lunch?
 • kado's sprekers?
 • slides sprekers, graag gelijk bewaren
 • foto's/evt video (CN)
 • dagvoorzittr (JS)
 • verslaglegging

QGIS dag promotie:

 • Linkedin groepen, zoals BGT en QGIS groep (JS) en kijken of er andere relevante groepen zijn (allemaal). Gebruik verhaal wat Jonas al op Linkedin heeft staan.
 • Via GIN (mailen naar secretariaat / via Marien) (PvB)
 • Twitter en website OSGEO.nl (JvdB)
 • Google Plus QGIS groep (PvB)
 • Via ruimteschepper en plaatsen op Geoforum (CN)
 • Twitter (Iedereen met twitter account)
 • Belgische osgeo mailinglijst (JvdB)
 • Email naar bezoekers vorige QGIS dag (EM), met qgisdag@spatialexplorers.nl als afzender.

Verder nog:

 • Admin toegang voor Eventbrite regelen voor JS en CN (EM).

geoforum.nl (Allen)

geoforum.nl is geboren, domein geborgd, https://forum.pdok.nl/ wordt omgevormd naar https://geoforum.nl, nu verder inrichten. Belangrijk ook om dit breder te communiceren:

 • aankondiging op relvante linkedin groepen (iedereen)
 • Richard vragen op QGIS.nl iets over geoforum

FOSS4G Dar (JR)

Volgende verg ivm afwezigheid JR.

GISHub (JR)

Update van JR per email: Er is nu een GisHub team, bestaande uit Hans van der Kwast (IHE Delft), Sidney Gijzen (Puzzling Panda) en mij. JR heeft beiden in de afgelopen 2 maanden opgezocht in Wageningen en Delft en er zal een meeting plaatsvinden eind deze maand.

Er ligt een een ontwerp klaar liggen voor een eerste versie, welke verder uit gewerkt zal worden. Het is de bedoeling dat we eerst een catalogus maken van bestaande materialen, zodat deze makkelijker vindbaar zijn. Sidney zal de ontwikkelaar zijn (met wat medewerking van onder anderen JR). Ook groeit het netwerk, FOSS4G in Dar Es Salaam was hier ook erg goed voor. Er is een lijst met emails van geïnteresseerde mensen verzameld en iedereen zal op de hoogte gehouden worden en op termijn gevraagd of en hoe men actief wil worden. In oktober hebben we een bijeenkomst met mensen van verschillende universiteiten, hogescholen, het Kadaster/PDOK, OSGeo en de Geo-Academie. Het globale doel van deze bijeenkomst is om de wensen van een kennisdelingsplatform te inventariseren, en om uit te vinden hoe we daarin kunnen samenwerken. In de loop van dit jaar hopen we de eerste versie van GisHub te lanceren en mogelijk al wat doorontwikkeld te hebben.

Bestuurszaken (Allen)

Afhandeling FOSS4G.nl

Zie stand van zaken in Drive > stichting > financien of hier: https://drive.google.com/open?id=1Kh9GjUG-KPCWbJWWCxa_vO3DJCywF8v1

Door de prima opkomst en de enthousiaste sponsoring gaan we hier waarschijnlijk een mooi bedrag (zo'n 3500 euro) aan overhouden. Wat je nog in het overzicht in geel ziet zijn facturen die ik verstuurde en die nog niet aan ons betaald zijn. Daarvoor zal ik deze week aanmaningen versturen. In blauw de verwachte rekening van Aeres voor de zaalhuur, die ik vreemd genoeg nog steeds niet ontvangen heb. Ligt die wellicht bij iemand anders, of kan Erik M anders zijn Aeres contactpersoon waarschuwen dat ze geld dreigen mis te lopen...?

Rondvraag (Allen)

Geen verdere vragen

Volgende vergadering

wo 10 okt 2018 (20:15) (CHECK!) Barend: die week zit ik op OGRS 2018 (5TH OPEN SOURCE GEOSPATIAL RESEARCH AND EDUCATION SYMPOSIUM - http://2018.ogrs-community.org/) dus dan kan ik er niet bij zijn. De week ervoor ben ik woensdag op stap met de vakgroep, de week erna (17e) kan ik wel...

Punten voor volgende vergadering:

 • Alternatief voor Hangout gebruiken(JR)
 • Afspraken / plannen uitwerken voor kleine events. Wenslijstje van onderwerpen, o.a., Geopython, GeoR (Peter), GRASS GIS, PostGIS, OpenTopo, Geo-Docker (voor gebruikers, o.a. voor gebruik bij cursussen)
 • FOSS4G: nu al beginnen over lokatie nadenken, liefst meer van te voren