Nederland/bijeenkomsten/bestuur-50

From OSGeo
< Nederland‎ | bijeenkomsten
Revision as of 01:41, 11 December 2018 by Just (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #50

Datum: 21 nov 2018

Tijd: 20:15-21:45

Plaats/Medium: Discord, link: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/465101512368979971

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, verslag), Paulo van Breugel (PvB), Jasper Roest (JR, vanuit Schiphol), Barend Köbben (BK, voorzitter)

Voor QGIS Dag Evaluatie agendapunt vanaf 21:00: Jonas van Schrojenstein (JvS), Coen Nengerman (CN), Rob van Loon (RvL)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 49 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-49). Goedgekeurd met wisseling voorzitter en verplaatsen todos naar todo-lijst.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

geoforum.nl (Allen)

Zie https://geoforum.nl

 • loopt goed, 100-en aanmeldingen sinds aankondiging in juli FOSS4GNL. Nu (21.11.2018) 809 gebruikers! Goed op weg leidend forum voor geo in NL te worden.

Events OSGeo.nl (Allen)

 • Geo-Docker (voor eind-gebruikers, een OSGeo SDI bouwen) Just werkt met Jasper uit, te houden ergens in voorjaar. UPDATE: mededelingen op NJ Borrel!
 • PvB: mogelijk kleine R-workshop, wordt vervolgd
 • Nieuwjaarsborrel, bevestigd: zo 13 jan 2019 15:00 bij Cafe Dudok Hilversum, Just organiseert: Zie https://www.meetup.com/OSGeoNL/events/256712195/
 • FOSS4GNL 2019: nu al beginnen over lokatie nadenken, UPDATE: mededelingen op NJ Borrel!

Bestuurszaken (Allen)

Geen.

Afhandeling FOSS4G NL 2018

 • nog niet alle presentaties binnen
 • JR gaat de website bijwerken voor toegankelijkheid alle vorige FOSS4GNLs

QGIS Dag Evaluatie (Allen)

 • Financien

Uitgaven: 665,- catering + 112,- overig (cadeau's sprekers etc).

Inkomsten: Inschrijvingen via EventBrite:± 865,- .

Conclusie: mooi quite met kleine winst

Prima volgens plan.

 • Eventbrite

BK regelt overdracht account naar OSGeo.nl. Zie Nederlands/TODO

 • evaluatie

JvS: aan RvL, hoe voor Ordina: RvL: prima gegaan meer dan 50 deelnemers. Vooral Workshops goed bevallen. Bij mensen goed bevallen, veel nieuwe dingen geleerd. In middag presentaties: ook goed gevallen, goede response uit zaal. Al met al positief. Verbeterpunt: licht chaotisch: mensen kwamen opdagen zonder aangemeld voor workshop, waardoor zalen overcrowded. Soms niet duidelijk dat voor workshops apart aangemeld moest worden. Heeft mogelijk te maken dat programma op laatst werd omgedraaid (eerst workshops parallel met programma). Vooral de WebMapper workshop goed bezocht.

Conclusie: heel geslaagd, plm 50 mensen. Verbeteren: betere communicatie workshops vs programma.

Aandachtspunt: niet geheel duidelijk wat van OSGeo.nl te verwachten bij organisatie event? JvS: stuurt nog punten van aandacht.

Vraag: 2x per jaar of 1x per jaar QGIS Dag? Voorlopig 1x per jaar, ook ivm concurrentie andere events en liever 1 groot event.

Opties: 1) QGIS Dag met allen programma of 2) met programma+workshops of 3) alleen een workshop/doe-dag met evt enkel praatje?

JvS: gesplitst: praatjes meer iets voor FOSS4G NL en workshops prevaleren op volgende QGIS-Dag, conclusie *meer Doe-Dag/workshop-dag van maken (optie 3))*

 • presentaties van de QGIS dag, en hoe naar GitHub

https://github.com/osgeonl/QGIS_Dag2_181003 JvdB regelt met JvS

 • Foto's: CN heeft foto's, stuurt een paar relevante naar OSGeo.nl (JvdB) als Dropbox link tbv archief en verslag.
 • verslag, wie? OSGeo.nl website. CN schrijft stukje.
 • volgende QGIS Dag? Bij HAS ? Jonna Bos had evt interesse organisatie. In ieder geval in samenwerking met onderwijsinstelling. Op NJ Borrel meer!

Rondvraag (Allen)

Geen vragen.

Volgende vergadering

ZONDAG 13 jan 2019 13:00, IRL, Cafe Dudok, voor NJ Borrel