Nederland/bijeenkomsten/bestuur-49

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #49

Datum: wo 17 okt 2018

Tijd: 20:15 - 21:45

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Paulo van Breugel (PvB, voorzitter), Jasper Roest (JR, verslag), Barend Köbben (BK)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 48 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-48).

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

QGIS Dag (Allen)

Goed bezocht, zo'n 30-40 mensen. Logistiek was ook heel goed gegaan. Mogelijk volgt er nog wel een rekening van de onkosten van de avond. Het was moeilijk om sprekers te krijgen, daarom alleen workshops. Er waren vier presentaties in de middag, onder anderen door Just namens OSGeo.nl. Enthousiaste presentaties en een goed geregelde borrel. Mogelijk had de organisatie meer verwacht van OSGeo.nl in de organisatie. Er was van tevoren weinig PR gedaan, slechts een LinkedIn bericht, maar ondanks dat het laat op gang kwam zijn er dus toch mensen gekomen. Blijft toch een punt van aandacht. Misschien een goed idee om te een vragenlijst te delen op events, zodat we inzicht kunnen krijgen in waren mensen op het event gekomen zijn. Op het eind een vel papier neerleggen zodat mensen hun email achter kunnen laten, en een vragenlijst. Misschien niet iets voor OSGeo.nl, maar meer iets voor de QGIS gebruikersgroep om een community in elkaar te zetten. Er zijn vijf golden tickets verkocht. We hebben nog geen beeld van hoe het financieel verlopen is, hier zijn nog geen afspraken zijn.

Na een event is het een altijd een dingetje om de 'post mortem' afhandeling te doen. Foto's, presentaties verzamelen online.

Het is ook een goed idee om de afspraken helderder te maken wat de organisatie van een event doet, en wat wij als bestuur doen.

Jeroen Omen vragen voor organisatie van QGIS dag volgend jaar.

geoforum.nl (Allen)

Niet meer puur PDOK qua discussies, er komen ook generiekere vragen (bijvoorbeeld over QGIS). Email komt nog steeds van pdok.forum.nl.

FOSS4G Dar (JR)

Er waren meer dan 1000 mensen, meer dan ooit. Een groot deel van de deelnemers kwam uit Afrika. Het was interessant om te leren wat voor uitdagingen er allemaal op geo gebied zijn in Afrika en hoe men hier mee bezig is. In westerse landen hebben we al ontzettend veel data, maar in Afrika zijn zelfs gebouwen en wegen nog niet overal in kaart gebracht. Initiatieven als Youthmappers zijn bezig om deze data in te winnen met vrijwilligers, en het viel me op dat er veel enthousiasme voor was. Er waren enorm veel presentaties, en wat ik heb gezien was ook allemaal interessant. Het netwerk werkte niet zo goed, wat wel onhandig was tijdens veel presentaties, maar men kon gelukkig goed improviseren.

GISHub (JR)

Update van JR per email: Er is nu een GisHub team, bestaande uit Hans van der Kwast (IHE Delft), Sidney Gijzen (Puzzling Panda) en mij. JR heeft beiden in de afgelopen 2 maanden opgezocht in Wageningen en Delft en er zal een meeting plaatsvinden eind deze maand.

Er ligt een een ontwerp klaar liggen voor een eerste versie, welke verder uit gewerkt zal worden. Het is de bedoeling dat we eerst een catalogus maken van bestaande materialen, zodat deze makkelijker vindbaar zijn. Sidney zal de ontwikkelaar zijn (met wat medewerking van onder anderen JR). Ook groeit het netwerk, FOSS4G in Dar Es Salaam was hier ook erg goed voor. Er is een lijst met emails van geïnteresseerde mensen verzameld en iedereen zal op de hoogte gehouden worden en op termijn gevraagd of en hoe men actief wil worden. In oktober hebben we een bijeenkomst met mensen van verschillende universiteiten, hogescholen, het Kadaster/PDOK, OSGeo en de Geo-Academie. Het globale doel van deze bijeenkomst is om de wensen van een kennisdelingsplatform te inventariseren, en om uit te vinden hoe we daarin kunnen samenwerken. In de loop van dit jaar hopen we de eerste versie van GisHub te lanceren en mogelijk al wat doorontwikkeld te hebben.

Update: we hebben besloten GisHub even stil te leggen, begin 2019 kijken we hoe en of het verder gaat.

Volgende Events OSGeo.nl (Allen)

 • Afspraken / plannen uitwerken voor kleine events.
 • Wenslijstje van onderwerpen, o.a., Geopython, GeoR (Peter), GRASS GIS, PostGIS, OpenTopo, Geo-Docker (voor gebruikers, o.a. voor gebruik bij cursussen)
 • FOSS4G: nu al beginnen over lokatie nadenken, liefst meer van te voren

Het is mogelijk interessant om kleine events te gaan organiseren. Paulo, Just en Jasper kennen mensen die dat mogelijk wel kunnen organiseren of daar in geinteresseerd zijn.

Bestuurszaken (Allen)

Afhandeling FOSS4G NL 2018

 • FINANCIEEL: Inmiddels is alles betaald en binnengekomen. Door de prima opkomst en de enthousiaste sponsoring hebben we hier een mooi bedrag (3495,41 euro) aan overhouden.
 • nog niet alle presentaties
 • verslag

Alternatief voor Hangout (JR)

We hebben besloten voor de volgende vergadering Discord te gaan gebruiken, en dit deze vergadering getest. Discord is wat stabieler, en het is handig dat er een chat functie is geintegreerd. Tevens is Discord (net als Google Hangouts) gratis. Als het toch niet goed werkt kunnen we altijd weer terug naar Google Hangouts.

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

Woensdag 21 november

Actiepunten

 • Just: Nieuwsbrief lijst maken (in MailChimp) (n.a.v. QGIS dag). Veel mensen kijken niet op forum. Just van Gert Jan, draagt het dan aan Jasper over
 • Jasper: gaat naar MailChimp kijken + database met contacten
 • Paulo: vragenlijst in elkaar zetten
 • Allen: tijdens events emaillijst achterlaten
 • Barend: gaat contact zoeken met organisatie QGIS gebruikersdag voor financien en voor gebruik maken mailinglijst eventbrite
 • Just: gaat achter presentaties aan van de QGIS dag, en zet ze op GitHub
 • Allen: afspraken maken over goed afronden event (foto's, presentaties)
 • Just: stuurt mailtje naar organisatie QGIS dag voor een (kort) verslagje
 • Jasper: gaat met Jeroen van PDOK praten over beheerdersrechten Geoforum
 • Jasper: verslagje FOSS4G Dar Es Salaam
 • Paulo: gaat Peter spreken over kleine event
 • Just: organiseert nieuwjaarsborrel
 • Allen: rondkijken voor lokatie FOSS4G (voor volgende vergadering), en alvast mensen benaderen (zodat we een lijstje hebben)
 • Jasper: FOSS4GNL link naar presentaties op GitHub
 • Jasper: FOSS4GNL aanmeldknop weg

wo 21 nov 2018 (20:15)