Nederland/bijeenkomsten/bestuur-54

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #54

Datum: vr 14 jun 2019

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: Discord link: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, verslag), Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 53 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-53).

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO

Events OSGeo.nl

FOSS4G NL bij TU Delft, 20 Juni 2019

  • tbd

Bestuurszaken (Allen)

  • Vacature communicatie en marketing: vragen op FOSS4G

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

tbd