Nederland/bijeenkomsten/bestuur-53

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #53

Datum: do 4 apr 2019

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: Discord link: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, voorzitter), Paulo van Breugel (PvB, verslag)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 52 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-52). Goedgekeurd

TODO lijst

Checked

Zie Nederlands/TODO

Events OSGeo.nl

FOSS4G NL bij TU Delft, 20 Juni 2019

  • Barend / Erik contact opnemen met Lene Fischer en Athina Trakas voor keynote
  • Moeten programmacommissie bij elkaar roepen, Paulo neemt contact op met Erik hierover.
  • Just heeft de webomgeving geregeld for FOSS4GNL. Hugo Ledoux en Tom Commandeur, beide bij FOSS4GNL organisatie betrokken, hebben nu toegang tot web omgeving van FOSS4G.NL gekregen van Just. Verder nog niet bekend wat er mee gebeurd. - Paulo neemt hierover contact op.

Geo-Docker bij/door Merkator 18 april 2019

  • Volle bak. Plannen om meer workshops te organiseren (in Groningen al gepland). Mogelijk idee om ook zo iets te doen op de FOSS4G.
  • Instapniveau is hoog, doelgroep is professionele open source ontwikkelaars, niet noodzakelijkerwijs met kennis van Docker.
  • Vraag blijft naar mogelijkheden voor cursussen op andere niveaus en andere gebruikersgroepen.

Bestuurszaken (Allen)

  • We zetten sowieso nog een vacature op de site en op Geoforum voor communicatie en marketing, doet Just.
  • Volgende keer kijken over rolverdeling volgend jaar

Rondvraag (Allen)

niks.

Volgende vergadering

do 8 mei 2019 (Just in Roemenië) (datum nog kort sluiten met rest bestuur)