Nederland/bijeenkomsten/bijeenkomst-9

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Datum: ma 30 jan 2012 20:30

Plaats: IRC chat: Freenode kanaal #osgeonl, je kunt vanuit de browser deelnemen via WebChat

Agenda

Verslag
Meetbot Verslag

Full IRC Log


Actiepunten

Vanaf nu status op 1 plek: De TODO Lijst.