OSGeo.nl dag 2012

From OSGeo
(Redirected from MapWindow Conference 2012)
Jump to navigation Jump to search
The Event Eigenaar is het OSGeo.nl, het OSGeo Dutch Chapter .
Websites
http://osgeo.nl/osgeonl_dag_2012.html en http://www.mapwindow.org/conference/2012

OSGeo.nl dag 2012

OSGeo.nl organiseert op donderdag 28 juni de OSGeo.nl dag 2012.
Het doel van de OSGeo.nl dag is om:

 • meer naamsbekendheid te geven aan OSGeo.nl.
 • gebruikers van open source software voor geo-informatie in het Nederlandse taalgebied met elkaar in contact brengen.


De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de MapWindow community en maakt deel uit van de internationale MapWindow Conferentie. Het is mogelijk om de OSGeo.nl dag te bezoeken als onderdeel van deze conferentie die een week duurt; geïnteresseerden kunnen echter ook een dagpas kopen en alleen de OSGeo.nl dag te bezoeken.

PROGRAMMA

Zie hier het actuele programma en verdere informatie op: http://osgeo.nl/osgeonl_dag_2012.html

Contact

Willy Bakker is verantwoordelijk voor de coördinatie namens OSGeo.nl.

MapWindow Conferentie 2012

MapWindow GIS (http://www.mapwindow.org) is een open source GIS dat al sinds 2003 bestaat. Met jaarlijks meer dan 10.000 downloads kan het een volwassen systeem genoemd worden.

Sinds 2010 organiseert de MapWindow community een internationaal meerdaagse conferentie. In 2010 gehouden in Orlando, Florida, in 2011 gehouden in San Diego, California en in 2012 wordt de conferentie gehouden in Velp, Nederland.

Er is een conferentie website: http://www.mapwindow.org/conference/2012/ en een subgroep op LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4116111

De eerste 3 dagen beginnen met een gezamenlijke key-note, gevolgd door een aantal presentaties. Deze presentaties gaan over uiteenlopende zaken, maar hebben open source GIS als leidraad. Na de lunch worden er 3 workshops parallel gegeven. Deze workshops zijn onderverdeeld in 3 tracks:

 • MapWindow/DotSpatial Gebruikers
 • MapWindow/DotSpatial Ontwikkelaars
 • OSGeo applicaties (OpenLayers, Geoserver, etc.)

Op dag 4 is er een CodeFest en individuele project en community meetings. Er is ook een bedrijvenbeurs waar organisaties een stand kunnen huren voor 450 euro om hun (open of closed source) GIS-producten te promoten. Standhouders krijgen een vrijkaart voor dag 4.

OSGeo.nl verzorgt op dag 4 de eerste OSGeo.nl dag. Voor deze dag ontvangt OSGeo.nl van de organisatoren van de MWC 5 dagpassen à € 75. OSGeo.nl is vrij deze kaarten naar eigen inzicht uit te delen. Voorstel van Paul Meems (IRC 30-01-2012): 1 vrijkaart extra per 10 betalende bezoekers. Daarnaast kan OSGeo.nl sponsoren en donateurs werven om eventuele kortingen voor sprekers, studenten etc. aan te kunnen bieden. OSGeo.nl betaalt dan de volle prijs aan de organisatie van de MWC voor zelf te selecteren personen, en betaalt kortingen uit sponsor-inkomsten en/of donaties. Uitgangspunt is dat sprekers op de OSGeo.nl dag een vrijkaart krijgen.

Uitgangspunten voor de samenwerking

Wat is het belang dat OSGeo.nl en WMC hebben bij onderlinge samenwerking bij het organiseren van de OSGeo.nl dag?


Van de kant van OSGeo.nl:

 • OSGeo.nl heeft nog maar weinig ervaring met het organiseren van events. Door samen te werken met de MWC kan OSGeo.nl haar aandacht richten op de inhoudelijke aspecten (het programma en de promotie) en minder op randvoorwaardelijke (reserveren van de ruimte, verzorgen catering, rond krijgen van de financien).


Van de kant van de MWC:

 • De verwachting van de organisatie van de MWC is dat er ongeveer 100 mensen af komen op de OSGeo.nl dag. Het idee is dat n.a.v. de OSGeo.nl dag circa 15 mensen ook een andere conferentiedag of de live stream zullen volgen.
 • MWC wil open source .Net GIS -applicaties onder de aandacht brengen in Nederland.
 • Een Nederlandstalige dag als onderdeel van de MWC heeft grote meerwaarde voor mede-organisator Larenstein.


Overeengekomen uitgangspunten bij de samenwerking tussen OSGeo.nl en MWC:

 1. OSGeo.nl is vrij om de presentaties en workshops naar eigen inzicht in te vullen.
 2. OSGeo.nl gaat een eigen identiteit uitdragen, los van de MWC. Een cross-reference van OSGeo.nl naar de MWC en andersom is wel wenselijk.
 3. De kosten en baten van de OSGeo.nl dag tijdens de MWC worden evenredig verdeeld over beide organisaties.

Punt 2 betekent dat OSGeo.nl en MWC ieder een eigen uitnodiging verzenden. Dit kan resulteren in twee uitnodigingen per potentiele deelnemer; dat hoeft geen probleem te zijn. De voorkeur is wel om de twee uitnodigingen dan te bundelen.

Contact

Aanspreekpunten voor de MapWindow Conference zijn:

 • Paul Meems, coördinatie namens MapWindow Organizing Commitee
 • Pim de Bokx, mede-organisator en contactpersoon voor VVA Larenstein

Programma

Tijdens de IRC Chat van 9 januari 2012 is besloten dat OSGeo.nl alleen presentaties en workshops op donderdag 28 juni (dag 4) organiseert. Deze presentaties en workshops zijn in het Nederlands.

Paul Meems (namens het MapWindow Organizing Commitee) zal wel individuele leden benaderen om te vragen of ze buiten OSGeo.nl om wel een presentatie of workshop willen geven.

Presentaties hebben een slot van 30 minuten (20 min. talk, 5 min. Q&A, 5 min. wissel). Voor de OSGeo.nl dag hebben we van 9.00-16.00 uur de kapel en computerlokaal 2 tot onze beschikking. In de kapel bestaat de mogelijkheid om video-opnames te maken.

Bij het indelen van de slots hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • er zijn drie tracks (Open data, Cases en Verdieping) die in hun geheel gevolgd kunnen worden.
 • alle presentaties duren 30 min., workshops 3 x 30 min.
 • pauzes synchroon en niet te kort (tijd voor netwerken).
 • nooit meer dan 3 presentaties achter elkaar.

Voorstel indeling timeslots op OSGeo.nl dag: http://dl.dropbox.com/u/20409470/OSGeonl%20dag%20timeslots.xls
Voorstel invulling timeslots op OSGeo.nl dag: http://dl.dropbox.com/u/20409470/OSGeonl%20dag%20timeslots%20ingevuld.xls

Vraag: wil OSGeo.nl ook een booth op de XChange/bedrijvenmarkt?

Presentaties

Voorstel is om in de presentaties bestaande toepassingen van open source software voor geo-informatie in uiteenlopende domeinen (bijvoorbeeld hulpverlening, cultuur, onderzoek, profit en non-profit) te laten zien.

Presentaties:

 • OSGeo.nl (Just van den Broecke?): keynote voor zowel de deelnemers aan MWC als OSGeo.nl dag; Engelstalig
 • OSGeo.nl (?): presentatie Live DVD; Engelstalig
 • Rijkswaterstaat (Thijs van Menen): Inzet van open source componenten ten behoeve van een geo framework voor webviewers: GeoServices. Beschrijving van de huidige stand van zaken, valkuilen (tips), Life Cycle Management en een hybride oplossing met closed source. Bevestigd
 • HVD Fryslan (Marcel Everink en Robert Lievers): de toepassing van open source GIS software en OpenStreetMap voor mobiele GIS-toepassingen bij de brandweer. Bevestigd.
 • SOVON (Allart Kooiman): de inzet van open source GIS software in combinatie met HTML5 voor cross platform app voor het on- en offline registreren van flora en fauna waarnemingen (WebObs). Bevestigd
 • Hack de Overheid (Alper Cugun): maakt de (niet-geo) hackers community in NL gebruik van open source GIS software? Wat kan OSGeo.nl betekenen voor de hackers community? Bevestigd
 • Geocat bv (Paul van Genuchten) Paul denkt nog na over concrete invulling. Opties: 1) Hoe maken Nederlandse overheden gebruik van GeoNetwork om geodata te beheren en publiceren? 2) Het inventariseren van de mogelijkheden CSW-search op te nemen in DotSpatial/MapWindow.
 • Geodan (Steven Ottens): valkuilen bij het werken met projecties Bevestigd
 • OpenStreetMap.nl (Henk Hoff) Nog geen reactie
 • VVA/Van Hall Larenstein Paul Meems heeft per mail verzocht om tijd te reserveren voor deze presentatie. Het onderwerp van de presentatie en de spreker zijn nog onbekend. Voorstel Willy: het gebruik van open source software voor geo-informatie op hogescholen en universiteiten. Waarom maken onderwijsinstituten (geen) gebruik van open source software? Wat kan OSGeo.nl doen om open source software binnen het onderwijs te promoten?

Workshops

 1. Webmapper (Edward Mac Gillavry): web cartografie met open source. Op basis van open data voor achtergrondkaarten (Natural Earth Data, OpenStreetMap en de Basisregistratie Topografie) en thematische data brengen cursisten cartografisch principes in praktijk met GDAL, Imposm, osm2pgsql, PostGIS en GeoServer en CSS-plugin MapServer en QGIS of Mapnik en TileMill.
 2. Tekenen met OpenStreetMap (Milo van der Linden)
 3. Workshop OpenLayers: in kort tijdsbestek OpenLayers-viewer bouwen en open data serveren. Tips & Trucs. Valkuilen. Doelgroep: beginners (Tjibbe-Chris Kuipers, Ron Wardenier en Willy Bakker) Opmerking Willy: ik vraag me af of deze workshop wel aansluit bij de deelnemers aan de conferentie; ik veronderstel dat de meesten ervaring zullen hebben met de betreffende OSS. Wellicht is het opzetten van een WMS m.b.v. open data uit de BAG en TOP10NL een betere optie.


Overige ideeën

Andere ideeen die naar voren zijn gekomen in IRC-meetings:

 • workshop web-client ontwikkeling voor NL (PDOK-diensten, OpenLayers, GeoExt, Heron, GEOZET, etc) Vraag: wie zou deze workshop/presentatie kunnen geven?
 • iets met Mobile, HTML5, PhoneGap
 • iets over INSPIRE met FOSS
 • iets uit praktijk Open Source Geo in NL: PDOK, RWS
 • OpenGeoStack workshop ?
 • OpenData : OV, Kadaster bijv. een workshop: opzetten WMS met BAG, Top10NL data


Naast conferentie kunnen we verder het OSGeo.nl exposure versterken. Dat kan met:

 • OSGeo.nl booth: T-shirts, info
 • OSGeo.nl meeting
 • code sprint, denk aan iets recente Open Data in NL (OV, Kadaster) etc

Planning

 • 1 maart 2012, lijst van sprekers bekend
 • 28 juni 2012 - conferentie-dag 4 (code sprints, evt OSGeo.nl meeting)

Promotie

onderwijs

media

 • Geo-info (via Milo van der Linden?)
 • GIS Magazine (Remco Takken via Gert-Jan van der Weijden)
 • LinkedIn groepen: Geo-informatie in Nederland, Open Data Nederland, Geozet, Flamingo Map Viewer, ICT Innovatie Platform Geo,

overig

 • Georganiseerde Twitter actie met veel retweets
 • De MapWindow organisators zorgen voor Live DVD's (inclusief MapWindow software) die uitgedeeld kunnen worden.

Vragen:

Draaiboek voor de dag zelf

8.00u inschrijvingen

Via de MWC organisatie. Willy zit achter de registratiedesk namens OSGeo.nl.

09.00-09.30 Opening en Keynote

NB Opening en Keynote zijn in Engels

Marc Vloemans (plm 3 min):

 • Kort welkomswoord
 • noemt Webmapper als sponsor
 • Marc kondigt Just aan.

Just (plm 25 min):

 • Just met keynote (1 slide WebMapper)
 • geen vragen

Marc (plm 3 min):

 • Introduceert programma/verloop rest vd dag, verschil tracks
 • Wijst op OSGeo.nl Booth
 • Introduceert Gert-Jan als moderator Track 1 en hemzelf als moderator Track 2
 • Evt huishoudelijke mededelingen (allen: laat die Marc weten indien nodig).
 • Marc vertelt dat de workshop 'Webcartografie en Open Source' vol zit en dat alleen mensen die zich hebben aangemeld naar binnen kunnen
 • Marc vertelt dat je voor de rest mag switchen tussen track 1 en track 2
 • Marc vertelt dat track 1 in de computerruimte is (staat niet op het programma); pauzes+lunch is in de kapel; gemeenschappelijke afsluiting om 16.00 uur in de kapel (staat niet in het programma)
 • Marc noemt het WiFi wachtwoord en de Twitter-tag (#osgeonl)

Dan language-switch naar Nederlands

OSgeo.nl booth

 • Just neemt banner mee, Steven de flyers
 • Alleen bemand tijdens de pauzes; schema:
  • pauze ochtend: Just/Roy
  • lunch1: Willy/Thijs
  • lunch2: PaulvG/Milo of Just?
  • pauze middag: Steven/Edward

Verdeling over de zalen

 • Er mag gewisseld worden tussen de tussen de tracks
 • Workshops: Er zijn 30 pc's in de computer (plus ruimte voor eigen laptops), Edward stelt 20 als max. aantal deelnemers, Milo onbeperkt
 • In de computerruimte wel 2 man per PC mogelijk (o.a. tbv de niet-workshops)


Apparatuur

 • PCs worden woensdag al getest door Willy

16.00u Afsluiting/Borrel

Afsluiting is ook plenair. Taal: Nederlands. Thijs van Meenen houdt een Lightning Talk.

Regie en laatste woord door Marc V.:

 • Mededelingen derden
  • Paul Suijkerbuijk over koppeling NGR <-> data.overheid.nl
 • Overhandiging presentje aan sprekers.
 • Wijzen op enquête
 • Thijs lightnin' talk (Just stemt nog af met Thijs)
 • Laatste woord Marc en uitnodiging borrel

verslaglegging

 • Fotografie door Steven en Matthijs Laan (B3)
 • Steven neemt statief & camera mee voor videovastlegging sprekers (kapel)

afterparty?

 • Uit eten met liefhebbers

Restaurant De Watermolen: http://www.de-watermolen.nl H. Avelinghstraat 154 6881 VW Velp (Gld.) tel: 026 361 90 02 (300m van station)

Just reserveert voor 19:00 voor 10 personen. Zet hieronder je naam als je mee wil: Just van den Broecke