Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 42: Line 42:
 
== Członkowie ==
 
== Członkowie ==
 
Inicjatorzy:  
 
Inicjatorzy:  
:: Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
+
:: - Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)  
:: Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
+
:: - Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)  
:: Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
+
:: - Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)  
:: [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel]  
+
:: - [http://pawel.netzel.pl Paweł Netzel]  
:: Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
+
:: - Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)  
  
 
Przedstawiciel:  
 
Przedstawiciel:  
:: Tomasz Kubik  
+
:: - Tomasz Kubik  
  
 
Zadeklarowani członkowie:  
 
Zadeklarowani członkowie:  
:: Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)  
+
:: - Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)  
:: Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)  
+
:: - Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)  
:: Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
+
:: - Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)  
:: Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
+
:: - Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)  
:: Konrad Rymczak  
+
:: - Konrad Rymczak  
:: Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
+
:: - Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
:: Borys Jurgiel
+
:: - Borys Jurgiel
:: Henryka Netzel (CAMK)
+
:: - Henryka Netzel (CAMK)
:: Alicja Włodarz
+
:: - Alicja Włodarz
:: Michał Drożdż
+
:: - Michał Drożdż
:: Jakub Stachowiak
+
:: - Jakub Stachowiak
:: Jakub Derda
+
:: - Jakub Derda
:: Artur Bobrowski
+
:: - Artur Bobrowski
:: Marek Matkowski
+
:: - Marek Matkowski
:: Katarzyna Dworniczak
+
:: - Katarzyna Dworniczak
:: [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
+
:: - [[user:Alina_Gerlée|Alina Gerlée]] (Uniwersytet Warszawski)
:: Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
+
:: - Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
:: [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
+
:: - [[user:Inioslawa|Justyna Jeziorska]]
  
 
== Archiwum wydarzeń ==
 
== Archiwum wydarzeń ==

Revision as of 08:26, 9 August 2018

OSGeo Chapter Poland

Aktualności 2018

 • 20-22 czerwca 2018 Kraków
Warsztaty GRASS organizowane przy VII Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce"
 • 19 czerwca 2018 Kraków
I spotkanie użytkowników QGIS

O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

- Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
- Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
- Paweł Netzel
- Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

- Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

- Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
- Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
- Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
- Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- Konrad Rymczak
- Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Borys Jurgiel
- Henryka Netzel (CAMK)
- Alicja Włodarz
- Michał Drożdż
- Jakub Stachowiak
- Jakub Derda
- Artur Bobrowski
- Marek Matkowski
- Katarzyna Dworniczak
- Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
- Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
- Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby