Difference between revisions of "Poland"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
m (dodanie adresu listy mailingowej QGIS-pl)
Line 6: Line 6:
 
{|style="width: 100%;"
 
{|style="width: 100%;"
 
|
 
|
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualności 2018|content=
+
{{PL main|width=100%|bgcolor=#f9f9f9|title=Aktualności 2019|content=
  
* '''8 grudnia 2018, Wrocław'''
+
* '''17-20 luty 2020 Kraków'''  
: Warsztaty GRASS: "Teledetekcja w badaniach siedlisk"
+
: [http://spanfoss.org/ SpAnFOSS 2020] Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
* '''14 listopada 2018, Wrocław'''
 
: V Wrocławski GISDay. Warsztaty OpenDroneMap: "Od zdjęć do mapy - zastosowanie otwartego oprogramowania OpenDroneMap w przetwarzaniu zdjęć lotniczych"
 
* '''12 września 2018, Wrocław'''
 
: Warsztaty OpenDroneMap: "Processing of aerial imagery from UAVs in open source toolkit – OpenDroneMap"
 
* '''20-22 czerwca 2018 Kraków'''  
 
: [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/wp-content/uploads/2018/06/program_warsztat%C3%B3w_GIS_w_nauce_2018.pdf Warsztaty GRASS] organizowane przy [http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/giswnauce/ VII Ogólnopolskiej konferencji "GIS w Nauce"]
 
* '''19 czerwca 2018 Kraków'''
 
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2018/ I spotkanie użytkowników QGIS]
 
 
* '''25-26 czerwca 2019 Poznań'''  
 
* '''25-26 czerwca 2019 Poznań'''  
 
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2019/ II spotkanie użytkowników QGIS]
 
: [http://www.qgis.pl/spotkania/2019/ II spotkanie użytkowników QGIS]

Revision as of 02:41, 19 November 2019

OSGeo Chapter Poland

Aktualności 2019

 • 17-20 luty 2020 Kraków
SpAnFOSS 2020 Warsztaty naukowe: Analizy przestrzenne z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania (Spatial Analyses with Free OpenSource Software).
 • 25-26 czerwca 2019 Poznań
II spotkanie użytkowników QGIS

O nas

Jesteśmy grupą osób zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój i promowanie otwartego oprogramowania GIS (nazywanego po angielsku Free and Open Source Software for Geospatial). Grupa powstała z inicjatywy członków Zespołu ds. Wolnego Oprogramowania (woGIS) powołanego swego czasu przez Głównego Geodetę Kraju w celu rozwijania, adaptowania i rozwoju otwartego oprogramowania dla potrzeb budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych, serwisów katalogowych i usług geoprzestrzennych zgodnych z normami OGC.

Obecnie OSGeo Chapter Poland to nieformalna organizacja ludzi zaangażowanych w tworzenie rozwiązań z obszaru szeroko rozumianej geoinformatyki z wykorzystaniem otwartego oprogramowania. Charakter grupy jest otwarty – jej członkiem może zostać każdy, kto zgadza się z zadeklarowanymi przez nią misją i celami.

Misja

 • Wspieranie rozwoju otwartego oprogramowania GIS oraz promowanie jego szerokiego zastosowania w Polsce.
 • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem dyrektywy INSPIRE w Polsce w oparciu o otwarte oprogramowanie GIS.
 • Popularyzacja i edukacja w zakresie GIS w oparciu o otwarte oprogramowanie.
 • Rozwijanie i promowanie polskiego wolnego oprogramowania GIS.

Cele

 • Stworzenie platformy integrującej polską społeczność związaną z otwartym oprogramowaniem GIS (listy pocztowe, fora dyskusyjne, wiki, repozytoria zasobów z danymi i dokumentacją itp.).
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy w sposób zorganizowany (w formie warsztatów, konferencji, prezentacji, itp.).
 • Organizacja użytkowników, programistów i zainteresowanych wolontariuszy w Polsce.
 • Popieranie idei otwartego oprogramowania GIS w polskim środowisku akademickim.
 • Zachęcanie do wykorzystywania otwartych standardów i norm w polskim SDI.
 • Wspieranie lokalizacji oprogramowania stosownie do polskich wymagań i jego umiędzynarodawianie.
 • Organizowanie zasobów dla projektów.
 • Zbudowanie więzów z OSGeo.

Członkowie

Inicjatorzy:

- Adam Iwaniak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Tomasz Kubik (Politechnika Wrocławska, Polska)
- Bartosz Kopańczyk (Geoscope, Polska)
- Paweł Netzel
- Witold Paluszyński (Politechnika Wrocławska, Polska)

Przedstawiciel:

- Tomasz Kubik

Zadeklarowani członkowie:

- Robert Szczepanek (Politechnika Krakowska)
- Milena Nowotarska (Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, Polska)
- Piotr Pachół (Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Polska)
- Artur Krawczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
- Konrad Rymczak
- Iwona Kaczmarek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
- Borys Jurgiel
- Henryka Netzel (CAMK)
- Alicja Włodarz
- Michał Drożdż
- Jakub Stachowiak
- Jakub Derda
- Artur Bobrowski
- Marek Matkowski
- Katarzyna Dworniczak
- Alina Gerlée (Uniwersytet Warszawski)
- Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)
- Justyna Jeziorska

Archiwum wydarzeń

Polskie zasoby