Difference between revisions of "Press Release Polish"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:
 
Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę.  
 
Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę.  
  
Fundacja OSGEO jest porównywalnie ustosunkowana jak Apache Foundation, która zajmuję się rozwojem oprogramowania i intersami programistów, jak i użytkowników.
+
Fundacja OSGEO jest porównywalnie ustosunkowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation], zawierająca indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji. Inicjującymi członkami są ci pięcioro powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Każda z nominowanych osób powinna być znana i uznana za jej udział przy oprogramowaniu, dokumentacji, tłumaczeniu, lub za podobne czyny. Z tej listy zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.  
  
OSGEO draws governance inspiration from several aspects of the Apache Foundation, including a membership composed of individuals drawn from foundation projects. The initial membership consists of the five board members plus 16 other participants who attended the meeting. The target of 45 members is being established through a public nomination process from the wider open source geospatial community. Each nominated person shall be recognized due to her/his contribution in terms of software, documentation, translation or other. From the list of nominations, 24 members will be elected by the current members.
+
Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod bedą wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolność do współpracy, miedzy sobą na poziomie bibliotek (library), a z innymi programami według otwartych standartów.
  
 +
Podczas gdy inicjacyjna cześć projektów została projektami fundacji, niektóre projekty, takie jak MapServer i GeoTools nie rozstrzgneły jeszcze o przyłączeniu się. Incjującymi OSGEO projektami są Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.
  
The foundation will only accept projects released under Open Source licenses certified by the Open Source Initiative (OSI). The long term goal is to encourage licenses that allow the different projects to work better together and permit for code exchange among the foundation projects. Means of avoiding the inclusion of proprietary or patented code will be established. Foundation projects are focused on interoperability, with one another at the library level, and with other proprietary and open source projects through the use of open standards.
 
  
 
While an initial set of projects was proposed as founding projects, several projects such as MapServer and GeoTools are currently seeking for a decision within their communities weather to join. Initial OSGF projects are Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS, and OSSIM.
 
While an initial set of projects was proposed as founding projects, several projects such as MapServer and GeoTools are currently seeking for a decision within their communities weather to join. Initial OSGF projects are Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS, and OSSIM.

Revision as of 07:50, 20 February 2006

Once established please move this page to Press Release and delete this line.

Press release

Open Source Geospatial Foundation

w tłumaczeniu

Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę


Open Source Geospatial Foundation zostało zainicjowane aby pomagać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych. Celem fundacji jest protekcja rozwoju i użytku projektów opracowanych przez wspólnotę. Czwartego lutego 2006 w ciągu spotkania w Chicago, USA zostały określone wizja i struktura.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu. Pieciu menażerów różnych projektóe zostało wybranych z dłuższej listy, pochodzących z Ameryki pólnocnej i Europy. Wybrani reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę.

Fundacja OSGEO jest porównywalnie ustosunkowana jak Apache Foundation, zawierająca indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji. Inicjującymi członkami są ci pięcioro powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Każda z nominowanych osób powinna być znana i uznana za jej udział przy oprogramowaniu, dokumentacji, tłumaczeniu, lub za podobne czyny. Z tej listy zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod bedą wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolność do współpracy, miedzy sobą na poziomie bibliotek (library), a z innymi programami według otwartych standartów.

Podczas gdy inicjacyjna cześć projektów została projektami fundacji, niektóre projekty, takie jak MapServer i GeoTools nie rozstrzgneły jeszcze o przyłączeniu się. Incjującymi OSGEO projektami są Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.


While an initial set of projects was proposed as founding projects, several projects such as MapServer and GeoTools are currently seeking for a decision within their communities weather to join. Initial OSGF projects are Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS, and OSSIM.

The foundation will also be pursuing goals beyond software development, such as promoting more open access to government produced spatial data. Access under reasonable conditions to geospatial data is a major problem outside of Northern America.

Thanks to the use of Internet Relay Chat (IRC) during the meeting, discussions were open to peers outside of the meeting room. The consensus reached at the Chicago meeting paves the way to establish a powerful, inclusive foundation.