Difference between revisions of "Press Release Polish"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
m (Revision of fist paragraph.)
 
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Once established please move this page to Press Release and delete this line.
+
'''''= Komunikat prasowy ='''''
  
'''''Press release'''''
+
== Open Source Geospatial Foundation ==
  
== Open Source Geospatial Foundation ==
+
=== Open Source Geospatial Foundation została powołana aby wzmocnić współtworzenie technologii geoprzestrzennych ===
=== w tłumaczeniu ===
 
'''Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę'''
 
  
4 Luty, 2006 open source spatial community ogłasza utworzenie [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation].
+
'''OSGEO to organizacja zrzeszająca projekty GIS i ich społeczności.'''
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] zostało zainicjowane aby pomagać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych. Celem fundacji jest protekcja rozwoju i użytku projektów opracowanych przez wspólnotę. Czwartego lutego 2006 w ciągu spotkania w Chicago, USA zostały określone wizja i struktura.
 
  
February XX, 2006--The open source geospatial community today announced the formation of the [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation], a not-for-profit organization whose mission is to support and promote the collaborative development of open geospatial technologies and data. The foundation was formed earlier this month to provide financial, organizational and legal support to the broader open source geospatial community. It will also serve as an independent legal entity to which community members can contribute code, funding and other resources, secure in the knowledge that their contributions will be maintained for public benefit.
+
6 Marzec 2006 - tego dnia społeczność związana z ruchem open source i technologiami geoprzestrzennymi  poinformowała o utworzeniu [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation], organizacji non-profit której misją jest wspieranie i promocja działań nad rozwojem technologii GIS i publicznie dostępnych danych przetrzennych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.
  
On February 4th, OSGEO held its first meeting in Chicago with 25 participants representing 18 groups and over 20 different open source geospatial projects, and 39 other parties participating via Internet Relay Chat.  At this meeting, the participants took important steps in forming and organizing a foundation to develop and support open source geospatial technologies, including defining the foundation’s name, structure and vision.  The consensus reached at the Chicago meeting paves the way to establish a productive, inclusive foundation.
+
'''Powstanie'''
  
 +
Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.
  
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu. Pieciu menażerów różnych projektóe zostało wybranych z dłuższej listy, pochodzących z Ameryki pólnocnej i Europy. Wybrani reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):
+
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:
  
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
Line 23: Line 21:
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
  
The Chicago meeting also resulted in the appointment of an initial board of directors which will be responsible for the drafting and execution of the foundation's charter and bylaws. The initial five directors come from North America and Europe and represent various open source projects and technologies. The initial five directors of OSGEO are:
+
W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na [http://www.foss4g2006.org/ FOSS4G].  
 
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Germany;
 
* Chris Holmes - [http://www.geoserver.org/ GeoServer]/[http://www.geotools.org/ GeoTools], The Open Planning Project, U.S.;
 
* Gary Lang - [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], Autodesk, U.S.;
 
* Markus Neteler - [http://grass.itc.it/ GRASS], Istituto Trentino Di Cultura, Italy;
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Canada.
 
 
 
 
 
Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę. Fundacja OSGEO jest porównywalnie ustosunkowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation], która zajmuję się rozwojem oprogramowania i intersami programistów, jak i użytkowników.
 
 
 
 
 
The foundation expects to appoint four additional directors within the next several weeks to serve as the full interim board until the next annual meeting of the foundation membership.
 
 
 
 
 
OSGEO draws governance inspiration from several aspects of the [http://www.apache.org/ Apache Foundation], including a membership  composed of individuals drawn from foundation projects who are selected for membership status based on their active contribution to foundation projects and governance. The initial membership consists of the five initial board members plus 16 other participants who attended the Chicago organizational meeting. The foundation is seeking to add an additional 24 members from the broader open source geospatial community through a public nomination process over the next several weeks. [INSERT HOW TO NOMINATE AND DEADLINE HERE]
 
 
 
 
 
Initial OSGEO projects are [http://www.mapbender.org Mapbender], [http://mapbuilder.sourceforge.net/ MapBuilder], [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], [http://grass.itc.it/ GRASS], and [http://www.ossim.org/ OSSIM]. Several other projects such as [http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer] and [http://www.geotools.org/ GeoTools] are currently discussing within their communities whether to join.  
 
  
 +
'''Organizacja'''
  
The foundation will not require that OSGEO software projects to be licensed under any one particular open source license, but will require that all OSGEO software be released under an open source license approved by the [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. The long term goal is to encourage licenses that allow the different foundation projects to work better together and permit for code exchange among them. The foundation will implement contribution and intellectual property policies designed to avoid the inclusion of proprietary or patented code in OSGEO projects. Foundation projects are focused on interoperability – both with one another at the library level, and with other proprietary and open source projects through the use of open standards.  
+
Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation]. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji.  
 +
Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.  
  
 +
Od początku w OSGEO są projekty: [http://www.geotools.org/ GeoTools], [http://www.mapbender.org Mapbender], [http://mapbuilder.sourceforge.net/ MapBuilder], [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], [http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer], [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], [http://grass.itc.it/ GRASS] i [http://www.ossim.org/ OSSIM].
  
The foundation will also be pursuing goals beyond software development, such as promoting more open access to government produced spatial data, which is a major problem outside of North America.  
+
Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.
  
 +
Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.
  
'''About the Open Source Geospatial Foundation'''
+
'''Fundacja w skrócie'''
  
The [http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation](OSGEO), is a not-for-profit organization whose mission is to support and promote the collaborative development of open geospatial technologies and data. The foundation was formed to provide financial, organizational and legal support to the broader open source geospatial community. It will also serve as an independent legal entity to which community members can contribute code, funding and other resources, secure in the knowledge that their contributions will be maintained for public benefit.
+
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation (OSGEO)] jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych.
 +
Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.
  
For more information, [INSERT CONTACT INFORMATION OR EMAIL ALIAS HERE]
+
By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.

Latest revision as of 13:42, 15 May 2006

= Komunikat prasowy =

Open Source Geospatial Foundation

Open Source Geospatial Foundation została powołana aby wzmocnić współtworzenie technologii geoprzestrzennych

OSGEO to organizacja zrzeszająca projekty GIS i ich społeczności.

6 Marzec 2006 - tego dnia społeczność związana z ruchem open source i technologiami geoprzestrzennymi poinformowała o utworzeniu Open Source Geospatial Foundation, organizacji non-profit której misją jest wspieranie i promocja działań nad rozwojem technologii GIS i publicznie dostępnych danych przetrzennych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.

Powstanie

Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na FOSS4G.

Organizacja

Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak Apache Foundation. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji. Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Od początku w OSGEO są projekty: GeoTools, Mapbender, MapBuilder, MapGuide, MapServer, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.

Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.

Fundacja w skrócie

Open Source Geospatial Foundation (OSGEO) jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych. Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.

By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.