Difference between revisions of "Press Release Polish"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
(still not ready)
(final version)
Line 5: Line 5:
 
'''Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę'''
 
'''Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę'''
  
 
+
6 Marzec, 2006 --[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] zostało zainicjowane aby popierać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych i dla rozpowszechnienia wolno dostępnych danych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.
4 Marzec, 2006 --[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] zostało zainicjowane aby popierać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych i dla rozpowszechnienia wolno dostępnych danych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, ornizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.
 
  
 
'''Powstanie'''
 
'''Powstanie'''
  
Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii z otwartym oprogramowaniem. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.
+
Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.
  
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu i realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:
+
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:
  
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
 
* Arnulf Christl - [http://www.mapbender.org Mapbender], CCGIS, Niemcy;
Line 20: Line 19:
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
 
* Frank Warmerdam - [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], Kanada.
  
'''STOP'''
+
W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na [http://www.foss4g2006.org/ FOSS4G].
 +
 
 +
'''Organizacja'''
 +
 
 +
Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation]. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji.
 +
Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.
  
Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę.  
+
Od początku w OSGEO są projekty: [http://www.geotools.org/ GeoTools], [http://www.mapbender.org Mapbender], [http://mapbuilder.sourceforge.net/ MapBuilder], [http://www.osgeo.org/mapguide/ MapGuide], [http://mapserver.gis.umn.edu/ MapServer], [http://www.gdal.org/ GDAL/OGR], [http://grass.itc.it/ GRASS] i [http://www.ossim.org/ OSSIM].
  
Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak [http://www.apache.org/ Apache Foundation], zawierająca indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji. Inicjującymi członkami są ci pięcioro powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Każda z nominowanych osób powinna być znana i uznana za jej udział przy oprogramowaniu, dokumentacji, tłumaczeniu, lub za podobne czyny. Z tej listy zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.  
+
Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.
  
Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją [http://www.opensource.org Open Source Initiative (OSI)]. Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod bedą wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolność do współpracy, miedzy sobą na poziomie bibliotek (library), a z innymi programami według otwartych standartów.
+
Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.
  
Podczas gdy inicjacyjna cześć projektów została projektami fundacji, niektóre projekty, takie jak MapServer i GeoTools nie rozstrzgneły jeszcze o przyłączeniu się. Od początku w OSGEO są projekty Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.
+
'''Fundacja w skrócie'''
  
Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, takimi jak ubieganie się o szeroki dostęp open source do przez rząd produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.
+
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation (OSGEO)] jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych.
 +
Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.
  
Dzieki użytku Internet Relay Chat [http://logs.qgis.org/geofoundation/%23geofoundation.2006-02-04.log (IRC) podczas spotkania], dyskusja była otwarta także dla tych, którzy nie mogli osobiście brać udziału. Wyniki osiągniente w ciągu tego spotkania toróją drogę dla silnej fundacji.
+
By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.

Revision as of 18:07, 14 March 2006

= Komunikat prasowy =

Open Source Geospatial Foundation

Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę

6 Marzec, 2006 --Open Source Geospatial Foundation zostało zainicjowane aby popierać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych i dla rozpowszechnienia wolno dostępnych danych. Z początkiem lutego zostało uchwalone założenie fundacji, której intencją jest protekcja finansowa, organizacyjna i prawna dla wspólnoty gisowej. Fundacja będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki z cała pewnością że będą oddane do użytku publicznego.

Powstanie

Czwartego lutego 2006 odbyło się w Chicago, USA spotkanie 25 reprezentantów 18 grup, przedstawiających ponad 20 open source projektów z środowiska gisowego. Dalsze 36 osób uczestniczyło przy użytku Internet Relay Chat (IRC). Podczas tego spotkania zostały opracowane kroki, potrzebne do stworzenia i organizacji fundacji z celem poparcia geotechnologii o otwartym oprogramowaniu. Także o nazwie, strukturze i dalszych wizjach zostało obradzone. Osiągniety konsens toróję drogę dla produktywnej i rozległej fundacji.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu, która jest inicjatorem konceptu, realizacji karty fundacji i dalszych statutów. Pieciu tymczasowych członków rady pochodzą z Ameryki północnej i Europy. Są menażerami różnych open source projektów i reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie. Tymczasowa rada składa się z:

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

W ciągu następnych tygodni zarząd fundacji zostanie poszerzony o czworo dalszych członków i bedzie pełnić obowiązki do wyborów na następnym spotkaniu wspólnoty na FOSS4G.

Organizacja

Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak Apache Foundation. Składa się z indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji, których wybór opiera się na statusie osiągnientym przez współprace w projektach, jak i w ogólnej organizacji. Inicjującymi członkami są pięć powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Z listy nominowanych zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Od początku w OSGEO są projekty: GeoTools, Mapbender, MapBuilder, MapGuide, MapServer, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod zostaną wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolnością do współpracy miedzy sobą na poziomie bibliotek (library) i z innymi programami na podstawie otwartych standartów.

Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, jak szeroki dostęp do przez rządy produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.

Fundacja w skrócie

Open Source Geospatial Foundation (OSGEO) jest publiczną organizacją, której misją jest pomoc i rozpowszechnienie wspólnego rozwoju technologii o otwartym kodzie i wolno dostępnych danych. Fundacja została ukształcona by protegować finansowe, organizacyjne i prawne wsparcie dla open source wspólnoty gisowej. Będzie działać jako niezależny, prawny związek, którego członkowie wnoszą oprogramowanie, finansowe fundusze i inne środki, mając całkowitą pewność że wkłady będą oddane do użytku publicznego.

By otrzymać wiecej informacji, prosze skontaktować info@osgeo.org lub wejżeć na strony http://www.osgeo.org/.