Difference between revisions of "Press Release Polish"

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
  
  
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] zostało zainicjowane aby pomagać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych. Celem fundacji jest protekcja rozwoju i użytku projektów opracowanych przez wspólnotę. Czwartego lutego 2006 w ciągu spotkania w Chicago, USA zostały określone wizja i struktura.
+
[http://www.osgeo.org Open Source Geospatial Foundation] zostało zainicjowane aby pomagać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych. Intencją fundacji jest protekcja rozwoju i użytku projektów opracowanych przez wspólnotę. Czwartego lutego 2006 w ciągu spotkania w Chicago, USA zostały określone wizja i struktura.
  
 
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu. Pieciu menażerów różnych projektów, pochodzących z Ameryki pólnocnej i Europy zostało wybranych z dłuższej listy. Wybrani reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):
 
Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu. Pieciu menażerów różnych projektów, pochodzących z Ameryki pólnocnej i Europy zostało wybranych z dłuższej listy. Wybrani reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):

Revision as of 06:31, 2 March 2006

= Komunikat prasowy =

Open Source Geospatial Foundation

Zrzeszenie projektów GISowych i mapowych prowadzonych przez współnotę


Open Source Geospatial Foundation zostało zainicjowane aby pomagać i tworzyć wysoko jakościowe open source oprogramowanie do celów geograficznych. Intencją fundacji jest protekcja rozwoju i użytku projektów opracowanych przez wspólnotę. Czwartego lutego 2006 w ciągu spotkania w Chicago, USA zostały określone wizja i struktura.

Jednym z wyników otóż tego zlotu jest wyznaczenie rady zarządu. Pieciu menażerów różnych projektów, pochodzących z Ameryki pólnocnej i Europy zostało wybranych z dłuższej listy. Wybrani reprezentują zróżnicowane wspólnoty i technologie (C, C++, Java, PHP, Python, Javascript, etc.):

  • Arnulf Christl - Mapbender, CCGIS, Niemcy;
  • Chris Holmes - GeoServer/GeoTools, The Open Planning Project, USA;
  • Gary Lang - MapGuide, Autodesk, USA;
  • Markus Neteler - GRASS, Istituto Trentino Di Cultura, Włochy;
  • Frank Warmerdam - GDAL/OGR, Kanada.

Pierwsza część zarządu zostanie poszerzona przez czterech dalszych członków, następnie wybranych przez wspólnotę.

Fundacja OSGEO jest porównywalnie wyprofilowana jak Apache Foundation, zawierająca indywidualnych członków pochodzących z różnych projektów fundacji. Inicjującymi członkami są ci pięcioro powyżej wymienioni, plus 16 innych uczestników pierwszego spotkania. Cel 45 członków zostanie zrealizowany przez proces publicznej nominacji z szerokiego kręgu open source geoinformatyki. Każda z nominowanych osób powinna być znana i uznana za jej udział przy oprogramowaniu, dokumentacji, tłumaczeniu, lub za podobne czyny. Z tej listy zostaną 24 osoby wybrane pzez tymczasowych członków.

Fundacja bedzie tylko akzeptowała projekty zrealizowane pod licencją Open Source Initiative (OSI). Długoczasowym celem jest protekcja licencji, które pozwalają współpracę różnych projektów i zezwalają wymiane kodu miedzy projektami w fundacji. Środki do uniknięncia intruzji przez chroniony, lub patentowany kod bedą wprowadzone. Projekty należące do fundacji wyróżniają się zdolność do współpracy, miedzy sobą na poziomie bibliotek (library), a z innymi programami według otwartych standartów.

Podczas gdy inicjacyjna cześć projektów została projektami fundacji, niektóre projekty, takie jak MapServer i GeoTools nie rozstrzgneły jeszcze o przyłączeniu się. Od początku w OSGEO są projekty Mapbender, MapBuilder, MapGuide, GDAL/OGR, GRASS i OSSIM.

Fundacja bedzie także zmierzać do celów poza oprogramowaniu, takimi jak ubieganie się o szeroki dostęp open source do przez rząd produkowanych danych przestrzennych. Dostęp ten przy sęsownych warunkach, jest głównym problemem w wiekszości kraji poza Ameryką północną.

Dzieki użytku Internet Relay Chat (IRC) podczas spotkania, dyskusja była otwarta także dla tych, którzy nie mogli osobiście brać udziału. Wyniki osiągniente w ciągu tego spotkania toróją drogę dla silnej fundacji.