ALPO 2014

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

ALPO-seminaari kokoaa yhteen avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoista kiinnostuneet suomalaiset.

Seminaari koostuu maksullista työpajoista sekä kaikille ilmaisesta, avoimesta seminaarista.

Tavoitteena on jakaa kokemuksia ja tietoa Avoimen Lähdekoodin Paikkatieto-Ohjelmistojen (ALPO) hyödyntämisestä ja käytöstä.

Aika

Tiistai, 27.5.2013

Aamupäivällä työpajat (maksullisia) ja iltapäivällä ilmainen ALPO-seminaari.

Paikka

Opetustalo, Helsingin Pasila

Ohjelma

Työpajat

Ilmoittautuminen työpajoihin alkaa klo 08:45. Varsinainen koulutus tapahtuu klo 09:00 - 12:00 välisenä aikana. Työpajojen jälkeen on mahdollisuus lounasruokailuun Opetustalon ruokalassa.

Oskari.org

Koulutuksessa esitellään Oskari.org kartta-alusta esimerkkien avulla. Esittely aloitetaan virtuaaliympäristöön asennetun palvelin- ja kehitysympäristön avulla. Lisäksi opetellaan laajentamaan Oskarin toiminnallisuutta rakentamalla esimerkkimoduuli (bundle) ja sitä tukeva taustapalvelu (action route).

Osallistujia pyydetään asentamaan VirtualBox- ja Vagrant -ohjelmistot etukäteen:

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads (versio 4.3.10)

http://www.vagrantup.com/downloads.html (versio 1.5.2)

Kohderyhmä: Asiantuntijat, sovelluskehittäjät, projektipäällikköt, konsultit jotka ovat kiinnostuneita Oskari.org -palvelualustan hyödyntämisestä

Kouluttajat: Oskari-verkoston sovelluskehittäjät

OGC GeoPackage

GeoPackage ylittää perinteisten tiedostomuotojen rajat ja mahdollistaa paikkatietojen jakamisen yhtenä tiedostona, joka sopii sellaisenaan myös tehokkaaseen tuotantokäyttöön.

GeoPackagen etuja:

- Yhdessä tiedostossa voi olla rajaton määrä karttatasoja

- Sama tietokanta voi sisältää piste-, viiva- ja aluetasoja

- Samaan tietokantaan voidaan tallentaa sekä vektoreita että rasterikarttoja

- UTF8-merkistökoodaus on käytössä aina

- Tietojen valintaan käytetään standardia SQL-kieltä

- Tauluille voidaan tehdä spatiaali-indeksi sekä normaaleja ominaisuustietoindeksejä

- Tietojen haku GeoPackage-tietokannasta on nopeaa


Koulutuksessa esitellään OGC:n uuden GeoPackage-standardin ominaisuudet ja perustellaan miksi ja milloin kannattaa käyttää juuri sitä vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen välittämiseen ja loppukäyttöön eikä jotain lukuisista tutuista vaihtoehdoista, kuten GML-, ESRI Shapefile, MapInfo MIF/TAB, GeoTIFF, JPEG tai JPEG2000.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee GeoPackage-standardin pääpiirteet, osaa muuntaa vektorimuotoisia paikkatietoaineistoja GeoPackage-muotoon ja osaa tehdä tehokkaita, indekseihin perustuvia hakuja GeoPackage-tietokannasta.

Kohderyhmä: Kaikki paikkatietojen tuottajat ja hyödyntäjät, jotka tietävät, mitä merkitsee "GML", "ESRI Shapefile" tai "MapInfo MIF/TAB". Paikkatietokehittäjät, erityisesti off-line -käyttöä tukevien mobiilisovellusten kehittäjät.

Kouluttaja: Jukka Rahkonen, Latuviitta.org

QGIS perusteet

Koulutuksessa tutustutaan [htto://www.qgis.org QGIS] työasemaohjelmiston perustoiminnallisuuteen. QGIS ohjelmistoilla voi kerätä, muokata ja analysoida paikkatietoaineistoja sekä tehdä erilaisia visualisointeja (karttatulosteita).

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee QGIS ohjelmiston perusteet ja voi suorittaa yksinkertaisia paikkatietoanalyysejä ohjelmistoilla.

Kohderyhmä: Paikkatietoaineistojen kanssa työskentelevät henkilöt

Kouluttaja: Pekka Sarkola, Gispo Oy

Seminaari

Aika Aihe
13:00 Tervetuloa<br\>

Pekka Sarkola - OSGeo / Gispo Oy

13:15 Avoimen lähdekoodin periaatteista

Timo Väliharju - COSS ry

13:35 Oskari-verkoston on perustettu

Matti Pesu - Oskari-verkosto

13:55 Avoimen lähdekoodin kehittämisen hankinta

Markus Melander - Liikennevirasto

14:15 Tauko (virvokkeita)
14:45 QGIS:n hyödyntäminen paikkatietoanalyyseissä

Jouko Järnefelt - Tampereen kaupunki

15:05 WebGL - Paikkatietojen 3D visualisointi selaimessa

Jaakko Kähkönen - Geodeettinen laitos

15:25 Reitinoptimointi Spatialite-tietokannan avulla

Jukka Rahkonen - Latuviitta.org

15:55 Yhteenveto
16:00 - Geobeers

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen on päättynyt. Lähetä sähköpostia (info at gispo.fi), jos haluat osallistua iltapäivän seminaariin.

Varoitus ja vastuunkierto

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen (ALPO) ja avoimien paikkatieto¬aineistojen käyttö saattaa aiheuttaa riippuvuutta, prosessien läpinäkyvyyttä sekä kustannussäästöjä. Ohjelmassa mainitut ohjelmistot ja aineistot ovat ladattavissa ilmaiseksi Internetistä. Ohjelmistojen ja aineistojen käyttö edellyttää niiden käyttöoikeusehtojen hyväksymistä. Ohjelmistojen käyttö edellyttää osaamista ja tietotaitoa, osaamattomissa käsissä ohjelmistojen käyttö saattaa vaarantaa nykyiset liiketoimintamallit sekä aiheuttaa avoimuutta.