Czech

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

See also European Network / Czech Chapter.

Otevřená GeoInfrastruktura - zapsaný spolek - Open GeoInfrastructure association

English:

Česky:

 • Původně občanské sdružení se formovalo ustanovující schůzí 15.1.2014
 • Stránky: http://osgeo.cz

Předsednictvo/Board (2.12.2015)

 • Jáchym Čepický (předseda)
 • Jan Ježek
 • Martin Landa
 • Jan Cibulka

Cíle/Scope

English:

 • to promote free and open source software for geospatial
 • to promote open geospatial data
 • to look and support for such effort in Czech republic

Česky:

 • propagovat používání a vývoj nástrojů FOSS (Free and Open Source Software) pro geomatiku, geoinformatiku, geodézii a kartografii,
 • podporovat tvorbu, sdílení a publikování volně dostupných a otevřených dat a informací, zejména geodat, v souladu s obecně uznávanými standardy,
 • vyhledávat, aktivizovat a podporovat v České republice síly k naplňování těchto cílů.

Diskusní skupina/Discussion group

English:

Česky: