Gissupport

From OSGeo
Jump to: navigation, search

{{#umSetParam: 5.278010|52.056964|Driebergen-Rijsenburg, Nederland|Gissupport|Cor Melse}}

Gissupport is Cor Melse, ik ben al sinds 1989 actief in het Geodomein.
Eerst bij de provincie Utrecht, vanaf 2005 met een korte onderbreking bij LogicaCMG en daarna sinds oktober 2007 bij het RIVM werkzaam, momenteel als Data Architect.
Als Geo Architect namens het RIVM betrokken bij het I&M / IPO / VNG project Atlas Leefomgeving.
Dit project is een mooi voorbeeld van een werkende SOA/SDI in Gisland. Geheel Open Source en nu adviserend voor versie 3.0

Tbv de Atlas Leefomgeving serveert Gissupport namens de gemeente Amsterdam webservices, de core business van Gissupport.

Uiteraard is ook advisering, consultancy of projectwerk mogelijk, zie de contactgegevens op mijn site.
Mail me!
of bel! 0655736842

{{#umUserMap: Gissupport|400px|400px|10|2|y}}