NLExtractDag2018

From OSGeo
Jump to: navigation, search

NLExtract Dag 2018

Datum: 26 april 2018

Locatie: GeoLab in de Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD, Utrecht

Dit is een echte doe/werk-dag, mogelijke onderwerpen hieronder, vul aan waar nodig. Aan begin dag 09:30 bepalen waar we aan gaan werken uit "de backlog". Wat vinden we belangrijk om de basis functie van NLExtract: verwerken van basisregistraties, verder te brengen? "Werk" kan van alles zijn, niet noodzakelijkerwijs coderen, bijv ook documentatie of zeg het maken van een mockup voor een GUI. De issue lijst staat hier: https://github.com/nlextract/NLExtract/issues. De issues waar we aan gaan werken komen in dit GitHub Project: https://github.com/nlextract/NLExtract/projects/1.

Installatie/uitrol

Hoe kunnen we het installeren/uitrollen verbeteren?

 • Docker tech (Compose, Kubernetes)
 • PyPi?
 • Debian/RPM Packaging?

Downloads en Data Sharing

 • data delen met GeoNode?
 • verbetering dumps en downloads

Nieuwe Ontwikkeling

 • mutatie-downloads/verwerking BGT
 • NLExtract GUI
 • API Stetl/NLExtract
 • 3D: BAG opwerken AHN
 • Vector tiles (webmapper?)
 • QGIS via Cloud?
 • QGIS Server

Onderhoud

 • BAG Extract naar Stetl
 • Python3 ondersteuning
 • outstanding op GitHub issue tracker

Project

 • website
 • meerdere sub-repos in GitHub
 • organisatie structuur/PSC?

Infrastructuur

 • server/OS upgrades, Kubernetes