Nederland/bijeenkomsten/bestuur-1

From OSGeo
Jump to: navigation, search

Datum: wo 5 juni 2013 20:15-22:15

Plaats/Medium: Skype Audio

Deelnemers: Gert Jan van der Weijden (voorzitter), Barend Köbben, Steven M. Ottens, Just van den Broecke (secr/verslag)

Agenda en Verslag

Zie volledige agenda in Dropbox.

1. Bestuurszaken/Stichting

 • GJ trekt zich even terug vanwege bezwaar werkgever
 • oprichting: Steven, Barend, Just gaan naar oprichting
 • voorlopig bestuur zijn ze ook evt later GJ
 • regelen met Edward voor afspraak notaris

2. Boodschap Evenementen

- OSGeo Gent (Just)

 • OSGeo.nl uitdragen
 • Stammtisches
 • voorziet in behoefte, groep van gebruikers groter
 • wat OSGeo.nl doet, oproep wat zij verwachten voor hen kan betekenen en omgekeerd
 • in panel discussie, wat zij verwachten OSGeo.nl
 • OSGeo.nl 2013 - najaar - streven naar plaats ook voor Vlamingen dichtbij
 • Fyra!
 • oproep: leuke thema's die grensoverschrijdend zijn, evt sprekers, ideeen, sponsors
 • AKTIE live DVD: vragen Geosparc om die evt te verspreiden
 • aktie (Steven): inventarisatie OSGeo.nl materiaal

- Presentatie op HBO-dag Geofort (Barend): wat is de boodschap vanuit OSGeo.nl?

 • JWvE: ESRI site license HBO
 • Barend: ervaringen OSGeo Live,
 • OSGeo.nl boodschap: OSGeo Live DVD, voor docenten, dat wij kompas willen zijn enerzijds. Alternatief voor "knoppendrukken".
 • Hoe communities werken (indien tijd over).

3. Contact met andere clubs

- GJ contact met Typo3Gem

 • contact zoeken, kijken of er raakvlakken, koppeling
 • zit in Ede, evt voor Stammtisch uitnodigen

- GJ Rapperswil

 • ogen en oren open
 • 52 North

4. Rollen Stellingnames OSGeo.nl

- Stichting Hergebruik Overheid

 • biedt o.a. juridisch framework
 • gevaar nog meer versnippering in FOSS wereld NL
 • vraag omdraaien: wat wil SHO met OSGeo.org/nl?
 • AKTIE: Just vraagt Jeroen T. nog verduidelijking

- Esri biedt REST Geoservices als standaard aan OGC aan.

 • Via mailinglists ([dutch] en [org]) reacties op persoonlijke titel (oa Jeroen, Just)
 • Moeten we als Stichting OSGeo.nl een mening hebben?
 • voortaan ook meer discussie binnen OSGeo.nl voor dergelijke onderwerpen

- Kansen bij DICTU.

 • vraag is algemeen, OSGeo.nl faciliterend maar doet zelf geen aanbestedingen
 • "marktplaats" waar aanbestedingen bekend worden gemaakt, vraag en aanbod bijelkaar brengen

5. “Branding” OSGeo.nl

Branding tijdens Open Geo events georganiseerd door anderen

 • Steven: case-by-case bekijken
 • uitgaan van win-win

6. Financiën

 • Inkomsten: Sponsorplan: Zie mail van Steven
 • Uitgaven: wat is declarabel, wat komt uit eigen zak?
 • in principe als je iemand stuurt als OSGeo.nl
 • grondhouding: werkgever betaalt tenzij
 • per geval bekijken
 • AKTIE: Barend: inschatting maken begroting, maakt eerste opzet

7. Infrastructuur en andere voorzieningen

 • Mailbox & website & wiki & promomateriaal
 • Wiki loopt vanzelf, website & mailbox (info@) vereisen meer aandacht.
 • Hoe organiseren we dat, wie trekt dat?
 • mailbox (mail info@osgeo.nl werkt weer)
 • AKTIE: infrastructuur op orde: Steven trekt dit
 • AKTIE: Just overlegt in Bolsena nog met Michel over website (done, Michel wil graag site doen)

8. Algemeen:

 • banner en materiaal bij Geodan voortaan