Nederland/bijeenkomsten/bestuur-13

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #13

Datum: do 10 jul 2014

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Just van den Broecke (voorzitter), Gert-Jan vd Weijden, Steven Ottens

Afzegging: Barend


 • Warming-up
  • Argentinië - keepen blijft lastig
  • besluit: agenda/voorzitterschap/verslag rouleren en degene die verslag doet is volgende keer voorzitter
  • Bolsena: GJ vraagt highlights op "Dutch"
  • Open data estafette 11 juni: Paul van Genuchten heeft presentatie gegeven, GJ vraagt Paul om verslag
  • Andere voorbije feesten en partijen - geen nieuws
 • Geld
  • Jaarrekening (mail Barend) - GJ: we moeten allemaal een handtekening onder jaarverslag zetten. GJ scant en stuurt door, dan estafette en laatste doet 'm op snail mail, ook op website zetten (met handtekening)
  • Sponsorgeld: GJ/Barend: alle sponsors hebben geld overgemaakt!
 • Contact met de community
  • Diverse technische vragen aan info@osgeo.nl: GJ: af en toe vragen, duidelijk maken op website en Cc: naar info@osgeo.nl
  • Maandelijkse open chat: GJ dringt aan om vooral vanuit bestuur aan te haken, in ieder geval 1 persoon. Verder ook in vast ritme in weekend daarvoor via Dutch+Twitter onder de aandacht brengen (AKTIE voor allen).
  • Opkomst Maandelijkse chat: zeer gering
  • Communitybuilding in het algemeen: hoe? meer kleinere events organiseren, AKTIE (just) PostGIS event, evt Wouter Boasson polsen, ook op Dutch polsen
  • Stammtisch Wageningen (Paul v G): onder de aandacht brengen op Dutch en ook verslag doen via site
 • Website
  • testsite vordert goed,
  • werksessies organiseren
  • GJ stelt voor: eerste sessie GJ en Steven wo avond 23 juli bij Steven thuis plm 17:30
 • Vragen aan ons/contacten
  • Vraag van PC Raster (Willem van Deursen): GJ vorig jaar contact, rond OSGeoNL Dag 2013, evt Workshop? AKTIE: Just en Barend pakken dit op. Met Willem en companen afspreken.
  • Gesprekken met GIN, GeoBusiness en ProVero: huiswerk. GJ: onderzoeken in hoeverre voor de achterban van die clubs OSGeo.nl interessant is. AKTIE: GJ stukje over samenhang geo-organisaties, stuurt eerst naar bestuur.
  • OSGeoNL Dag: doorstart maken: GJ stelt voor om het aanbod van Geobuzz te gebruiken om een OSGeoNL event daar te organiseren en dus de OSGeo.nl Dag daar te houden. AKTIE: GJ licht bestaande committee in (Willy et al), kijken of dezen willen helpen organiseren.
  • GeoBuzz (zie ook mail Barend dd 16/6)
  • CGI (v.h. Logica): GJ heeft werkrelatie. Hebben aantal specialisten oa ESRI club, maar ook ook Open Source. GJ spreekt volgende week mensen van CGI en doet verslag
 • Verder: Open Source populairder, hoe meer communities te gebruiken.
 • Om ons heen
  • PDOK Light: vnl voor aanbieders om op goedkopere manier. 1 juli was er sessie
  • Geonovum PDOK/Inspire sessie 2 juli, GJ doet verslag
  • OGB (Harry vd Werff): nieuwe club voor basisregistraties gebruikers overleg. Zoeken nog publiek.
 • Tot slot
  • Vakanties: ()