Nederland/bijeenkomsten/bestuur-20

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #20

Datum: 18 feb 2015

Tijd: 20:15 - 22:00

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Steven, Just (verslag), Gert-Jan (vz), Barend

Agenda

Bestuurszaken

  • Vrijgekomen plek van Steven: actief werven?

Steven vertrekt eind augustus. Strict genomen: we zijn allen in juni aan einde termijn. Het gehele bestuur wordt herkozen. Nu vast aankondigen. Steven stuurt nu vast mail uit.

Sponsors

  • Stand van zaken reacties sponsors
  • Nog speciale sponsorwensen?
  • Nieuwe sponsors: Geonovum ,Geodan?

Toezeggingen: OpenGeoGroep goud (just checkt), GeoAcademie: zilver, Terglobo: brons, Just Objects (zilver), GeoCat geen reactie, Geodan: Steven: Theo Teeuwissen brengt in directie in, Geonovum: niet, wil wel ondersteuning/partnering doen (bijv zaal beschikbaar).

OpenGeoGroep: Uit notulen ALV 12-12-2014:

"12. Rondvraag, vragen, mededeling buiten de agenda Besloten is dat de Osgeo ook in 2015 gesponsord wordt. "

GeoBuzz 2015

  • Opzet voor 2015 (zie mail van Jan Skornsek, door Just doorgestuurd?)

Er komen pleinen op Geobuzz. Iets voor OSGeo.nl? Bijv OpenSource Plein. Er vindt eerst bij de GeoBuzz een evaluatie plaats. GJ gaat naar evaluatie van GeoBuzz organisatie in maart. Er zijn meerdere mogelijkheden: bijv plein + OSGeo.nl Dag als paralelle tracks. Bijv. OSGeo.nl stand waar afwisselend kleinere FOSS-partijen kunnen afwisselen.

Eigen event 2015

  • Hoe, wat, waar, wanneer?

Kan evt bij ITC. Tijdframe: Barend: hoeft niet perse in vakantie. Eind sept begin okt liever niet. Vlak voor zomervakantie. Missing maps is al 27 juni. GJ: Erik polsen om evt te combineren op het GeoFort, evt bij ITC. Uitgangspunt: hands-on, advanced level, unconference. Oproep aan community: wie wil zaal vullen?

Kadaster Visie en Missie meeting

Zie mail JW van Aalst:

Themasessie met Gebruikersraad over visie/ambities Kadaster: 26 maart 2015 van 10 – 13 uur in Apeldoorn.

"Over de achterliggende visie van deze ambities, maar ook de concrete uitwerking ervan, gaat het Kadaster graag de dialoog met zijn stakeholders aan."

Namens bestuur gaan we ons niet daarbij aansluiten omdat we daar geen concrete rol voor OSGeo.nl in zien. We horen graag de uitkomst. GJ laat JW weten.

FOSSGIS 2015 - Münster

  • Wie gaan er, van bestuur en van de rest. Nog iets Hollands doen?

Volledige bestuur gaat! Steven gaat naar FOSSGIS ledenvergadering. GJ zet nog stukje met Geheimtips op site.

FOSS4G 2016

  • Lid van LOC, namens OSGeo.nl

GJ had mailwisseling met Marco Lechner (voorzitter FOSSGIS) om te kijken of er een rol van OSGeo.nl of -leden kan zijn. GJ wil graag namens OSGeo.nl een liason/linking pin. GJ geeft positief antwoord aan Marco. Begin 2016 kijken hoe evt combineren met bestuurspost, evt extra bestuurslid.

Volgende Meeting

25 maart. Just (vz) Barend (verslag).

Rondvraag

  • Postcodegrenzen, gaat voort op mailinglijst en GitHub.
  • 3D workshop. Meer een thema dan een stuk software. evt in juni? Just overlegt nog met Frank. We moeten juiste vorm zien te vinden: er zijn veel onderwerpen. Mogelijk meer een "3D Meetup" dan een afgeronde workshop. Bijv BIM en Geo integratie (Leon van Berlo).