Nederland/bijeenkomsten/bestuur-23

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #23

Datum: 19 augustus 2015

Tijd: 20.15 - 22.00u

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB, verslag), Gert-Jan van der Weijden (GJ-voorzitter), Barend Köbben (BK, afzegging), Marc Vloemans (MV)

Lopende afspraken uit vorige meetings (5 min.)

Bestuurszaken (5 min.)

 • Afscheid Steven: borrel + presentje - 27 aug 2015 - 20:00 Kapitein Zeppos - aktie Just Floris/A'dam A'dam Geodrinks in Kapitein Zeppos - eerste drankje van OSGeo.nl indien binnen tussen 20:00-2015

Events en optredens

Korte terugblik (10 min.)

 • Ruimteschepper - geslaagd, Marc zet presentaties online evt via Ruimteschepper site
 • Ordina - ambivalent

Algemene conclusie events gerichter op doelgroep en Open Source kennis nivo maken.

 • FOSS4G-Europe - GJ BOF geen FOSSG-EU in 2016 omdat FOSSG4G in Bonn al is. Inhoudelijk goed event, qua diepgang en omvang, wel wat academisch. Net als FOSS4G NA wordt FOSS4G_EU alleen in jaren dat FOSS4G niet in Europa is georganiseerd.
 • GeoDoeDag - mogelijk meer marketing nodig voor dit soort events. Inhoudelijk is "het onverwachte/spontane" dit soort events mooi. Volgend jaar weer proberen met "meer getoeter".

Open Historische Web Cartografie (JvdB) (10 min.)

GeoBuzz (GJ) (15 min.)

 • Programmacie. - meer mensen uit community betrekken: Programma Commissie, en anderen. Marc maakt initieel draaiboek. Eerste stap. GJ doet informele post naar GeoCamp GeoFort.
 • Programma:
  • Jan-Willem van Aalst - OpenTopo, de bronnen (incl discussie met oa Kadaster)
  • Willemijn (Geofort) - Workshop OSM
  • Bart Baas: MongoDB (workshop of prezi)
  • Govert Schoof (RUG): GIS en Modellen
  • Theo Arentze (TUE) i-locate
  • Willy Bakker en/of Egge-Jan Pollé R
  • Luuk Schaminee: Open Source Maturity
  • OSM en de traditionele geosector (RWS en meer)
  • Nico vd Berg (RWS-WVL) / Karin hoof (PNH) Atlas Leefomgeving open source tbv open data
  • Ideeën: Cesium? OpenEarth? NlExtract? Nieuwe releases in het kort: Geonetwork / Geoserver / QGis? Van PDOK naar de community? Geozet? OSGeo organisatie? Cloud? Open source geo in een open source cms (Vught)?
 • Promotie
 • Prijs & contract

Gebruikersoverleg BAG / PDOK / Inspire etc. (5 min.)

 • 30 september, Amersfoort
 • Sprekers aanbieden?

Conclusie: lastig te bepalen. We proberen wat balletjes op te gooien.

Marketing (MV) (10 min.)

 • Nav gesprek MV en GJ: onze nazorg/follow-up kan beter/structureler. Enerzijds aandacht in de pers, anderzijds om mensen aan OSGeo te binden.
 • verbetersuggesties?

Marc gaat promotioneel programma maken. Meer nadruk op follow-up. Gericht op community growing.

Artikel voor geo-info (GJ) (10 min.)

 • Via Jonna Bosch
 • deadline 20 september
 • Topics en co-auteurs

Stuk over Open Source geo. Advies: begin met cases bijv JW Aalst: OpenTopo kaart met QGIS, ingelezen met NLExtract vanuit Open Geo Data sets als BAG en Top10NL. GJ stuurt concept rond.

FOSS4G 2016 (GJ, MV) (5 min.)

 • Financiële verantwoordelijkheid
 • Marketingplan
 • Bootreis

Volgende keer behandelen.

Internationale ontwikkelingen (GJ) (5 min.)

 • "Lintjesregen" (charter members)
 • bestuur OSGeo.org
 • OSGeo.eu?

Marc, charter member? Eerst OSGeo.nl aktiepunten vervullen!