Nederland/bijeenkomsten/bestuur-29

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #29

Datum: maandag 14 maart 2016

Tijd: 20.00 - 21.30u (let op: vroeger dan normaal!)

Plaats/Medium: Google Hangout

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Gert-Jan van der Weijden (GJ - voorzitter), Barend Köbben (BK -- verslag), Marc Vloemans (MV--in auto, daarom geen verslag)

Lopende afspraken uit vorige meetings

=> geen die niet op agenda terug komen.

=> Goedgekeurd

Bestuurszaken

Hoe krijgen we vers bloed in het bestuur en hoe houden we het?

Er is door de diverse bestuursleden een (groot) aantal namen gesuggereerd. We lopen er kort langs, en besluiten:

=> De lijst niet extern te publiceren voor dat we er meer over gedacht hebben en betreffende personen gepolst zijn.

=> Wel al vast te leggen dat diversiteit gewenst is: een bestuur met daarin liefst niet alleen mannen, en een goede spreiding in achtergrond (techneuten/programmeerders, organiseerders/beleidmensen, privaat/overheid/academisch, etcetera). We kunnen uit deze lijst ook namen kiezen die we in eerste instantie alleen benaderen om iets te organiseren en daarop voortborduren voor mogelijke bestuursfunctie op termijn..

==> actie BK: zet lijst op google doc (niet in notulen) -- iedereen maakt daar aantekeningen, opmerkingen en aanvullingen

==> actie GJ: Bericht op dutch mailinglist en site over zoektocht naar bestuurders.

OSGeo-bestuur mailinglijst

Om de community meer bij bestuurszaken te betrekken spreken we af al onze communicatie voortaan te laten lopen via de osgeo mailinglist: De lijst is bereikbaar via board-nl@lists.osgeo.org, en men kan zich abonneren op de mailinglijst admin pagina: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/board-nl

Enige uitzondering zullen zijn zaken waar privacy/persoonlijke zaken in het geding zijn en lopende onderhandelingen over financiën (contracten e.d.), deze lopen via de private lijst bestuur@osgeo.nl. De resultaten maken we wel openbaar.

Financiën en sponsoring

Bijna alle bestuursleden hebben het financiële jaarverslag 2015 en de begroting 2016 ondertekend. Als alle handtekeningen binnen zijn publiceren we het op de site.

==> actie MV: ondertekenen en naar BK sturen;

==> actie BK: na ontvangst op site zetten en naar Kamer van Koophandel sturen;

Inmiddels is van alle sponsors op een na een (positieve) reactie op het aangepaste sponsorvoorstel ontvangen. Die laatste sturen we een reminder, en een factuur naar de rest (actie BK).

We spreken verder af naast de nieuwe sponsor (Steggink ICT) ook alle sponsoring in natura op de site te vermelden (actie JvdB) (oa Meetup door WebMapper, Ron Wardenier voor site/Wordpress).

We doen nog 1 poging dit jaar om extra sponsors te trekken, na volgende vergadering beschouwen we het voor dit jaar als genoeg gedaan...

==> actie MV: Theo Teeuwissen bij GeoDan nog eens vragen.

==> actie GJ vraagt Ordina voor mogelijke hosting events + borrel achteraf. Indien mogelijk vastleggen in overeenkomst en op site melden.

Events en optredens

Mogelijke nieuwe event is een dag(deel) over OSGEO bij provincies. => actie MV: contact met Marten Terpstra / Carla Nikkels voor peilen interesse, over mogelijke invulling en locatie.

GeoBuzz

Verslaggeving op website: (actie GJ): alle slides binnen en gaat dit weekend verslag op website maken

OSGeo.nl Dag 2016

Als eerder besproken is het idee het dit jaar eind september te doen, op eigen kracht. Inmiddels hebben we van Sense wel een voorstel ontvangen voor hernieuwde deelname aan GeoBuzz. Er is een nieuwe opzet en die is (met de nieuwe hogere prijs voor 1 zaal) niet echt aantrekkelijk. We spreken af beleefd af te zeggen, maar nemen ons wel voor de community aan te sporen praatjes over OSGEO onderwerpen in te sturen, voor het reguliere programma.

==> actie GJ :GJ zet (na afronding verslag) doet een oproep voor mede-organiseerders via de Dutch mailinglist en post op osgeo.nl. Leon vd Meulen had (op NJ Borrel) aangeboden RUG als locatie.

Nieuwjaarsborrel 2016

==> Actie JvdB: Just maakt verslag obv presentaties die Barend op de Google Drive heeft gezet.

GitHub Workshop

GJ heeft dit idee aangezwengeld bij Erik Meerburg, Rob van Loon en Simeon Nedkov; Die zijn er nu mee bezig/over aan het nadenken.

Geo-Doe-Dag 2016

Er is contact geweest met Frank Steggink over een eerder idee om dit te combineren met een meerdaagse codesprint van/voor NLextract. Dat lijkt niet zo makkelijk te realiseren, zeker niet voor de zomer. We besluiten daarom om in eerste instantie maar voor een losse (zater)dag te gaan. ==> actie BK is nu om op korte termijn een principedatum te prikken in samenhang met een locatie...

Samenwerkingen

SIG Geonetwork

Ron Wardenier heeft benodigde WP-accounts geregeld, staat op de rails (zonder Ruby).

FOSS4G 2016

Er is extra promomateriaal binnengekomen (stickets, postkaarten). Actie GJ: stuurt wat naar BK (voor ITC) en neemt wat mee voor Geonovum.

GeoSpatial World Forum

Zie mail van OSGeo.org board member Dirk Frigne: https://lists.osgeo.org/pipermail/discuss/2016-March/015758.html

Wij hadden in eerdere jaren gemengde ervaringen met deze club: het idee om osgeo in de algemene GIS-wereld te laten zien is goed, maar de organisatie was erg commercieel en rigide. Dirk heeft nu klaarblijkelijk vanuit osgeo.org een goede ingang verkregen en een osgeo-dag met redelijke toegangsprijs (25 euro) georganiseerd. Hulde daarvoor, en we zullen hem aanbieden (actie GJ) daarbij te helpen waar nodig en mogelijk.

Overig/rondvraag etc.

Volgende meeting wo 13 april 20:15 (Hangout): BK voorzitter, MV verslag