Nederland/bijeenkomsten/bestuur-30

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #30

Datum: woensdag 14 september 2016

Tijd: 20.15 - 22:35

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Gert-Jan van der Weijden (GJ - voorzitter), Just van den Broecke (JvdB, verslag), Barend Köbben (BK)

Vanaf 22:00: Frank Steggink (FS)

Afwezig: Marc Vloemans (MV)

Bestuurszaken

==> actie BK: lijst potentiële bestuursleden staat op google doc (niet in notulen) -- iedereen heeft daar aantekeningen gemaakt, nog geen uitsluitsel

==> actie GJ: Bericht op Dutch mailinglist en site over zoektocht naar bestuurders.

OSGeo-bestuur mailinglijst

Om de community meer bij bestuurszaken te betrekken spreken we af al onze communicatie voortaan te laten lopen via de osgeo mailinglist: De lijst is bereikbaar via board-nl@lists.osgeo.org, en men kan zich abonneren op de mailinglijst admin pagina: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/board-nl

==> actie JvdB: credentials aan overige bestuursleden

Enige uitzondering zullen zijn zaken waar privacy/persoonlijke zaken in het geding zijn en lopende onderhandelingen over financiën (contracten e.d.), deze lopen via de private lijst bestuur@osgeo.nl. De resultaten maken we wel openbaar.

Financiën en sponsoring

Bijna alle bestuursleden hebben het financiële jaarverslag 2015 en de begroting 2016 ondertekend. Als alle handtekeningen binnen zijn publiceren we het op de site.

==> actie MV: ondertekenen en naar BK sturen;

==> actie BK: na ontvangst op site zetten en naar Kamer van Koophandel sturen;

Van alle sponsors op een na een (positieve) reactie op het aangepaste sponsorvoorstel ontvangen.

==> actie JvdB nieuwe sponsors (Steggink ICT) op website, en de natura sponsors: Meetup door WebMapper, Ron Wardenier voor site/Wordpress.

==> actie GJ heeft toezegging Ordina voor mogelijke hosting events + borrel achteraf. Nog te formaliseren middels doc.

Events en optredens

Coordinaatstelels, EPSG etc.

Trekker: Frank Steggink (vanaf 22:00 in bestuursvergadering/Hangout aanwezig)

Mail van Frank aan bestuur van 5 sept: sprekers hebben toegezegd, data 12, 13, 18 en 20, 27 okt. 16:00. Response aan Frank gegeven. Locatie nog bepalen, opties zijn: Dudok, WebMapper, Ordina, Kadaster (De Grift of Zwolle).

Belangrijkste: datum bepaald 20 okt 2016, locatie te bepalen.

Voorlopige sprekerslijst:

  • Erik intro
  • Jan historische kaarten
  • Lennard RD systeem
  • Edward

Contouren m.n. datum, van event zijn gezet. GJ mailt de TODOs rond event. We gaan taken verdelen.

OSGeo.nl Dag 2016

Op GeoBuzz? In principe ja! (in afwachting response, zie onder)!

MV heeft overleg gehad met Camiel vd Harten (GeoBusiness) en Herman ter Veen (Sense). GIN en GeoBusiness zijn opdrachtgever GeoBuzz. In principe kunnen we 2 zalen vrij gebruiken. OSGeo.nl alleen kosten apparatuur/AV te dekken. MV heeft kostenopgave gevraagd aan CvdH, HtV daarvoor. Onze begroting is 1750,- daarin zit dan A/V, toegangskaarten sprekers (max 250,-), lunch sprekers, kado's. Eerst toezegging GeoBuzz org afwachten.

Codesprint op GeoBuzz? Lastig, want is tijdens main program, wel bijv Mapping Party (zie onder). Kan evt als inloop tijdens lunch.

BK trekt Mapping Party onderdeel, evt ochtend ?

Voorlopig plan:

  • 1 zaal: dagvullend presentatie programma
  • 1 workshopzaal: Missing Maps evt andere workshop-achtige onderdelen

ideeën GJ:

  • NL presentaties op FOSS4G, bijv Marco, Terugmeld app BGT, Meerburg: train de trainer, Rob v Loon, 3D City DB Munchen, Paul Ramsey-achtig verhaal over Open Source Citizenship, zaken van GeoPython conf, Erik Meerburg mini-cursussen ("cursus-caroussel, wel voorinschrijving), Sensor STA gast (IoT), Geodan GOST - Go implementation of OGC SensorThings api, LoRa, Blender GIS (Gijs Nijholt), oproep OGT award (de OpenSource inzendingen in voetlicht), GitHub Workshop (Erik Meerburg, Rob van Loon , Simeon Nedkov?). Genoeg ideeën, nu vormgeven.
  • TODO: specifiek de vacatures voor dag in kaart brengen (wat, uren) en uitzetten bij de leden

==> actie GJ : brengt dit in kaart

Geo-Doe-Dag 2016

(van vorige meeting, niet besproken)

Er is contact geweest met Frank Steggink over een eerder idee om dit te combineren met een meerdaagse codesprint van/voor NLextract. Dat lijkt niet zo makkelijk te realiseren, zeker niet voor de zomer. We besluiten daarom om in eerste instantie maar voor een losse (zater)dag te gaan.

==> actie BK is nu om op korte termijn een principedatum te prikken in samenhang met een locatie...

Overig/rondvraag etc.

Volgende meeting wo 12 okt 2016 20:15 (Hangout): BK voorzitter, MV verslag