Nederland/bijeenkomsten/bestuur-37

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #37

Datum: woensdag 14 juni 2017

Tijd: 20:15 - 21:05

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB), Barend Köbben (BK - verslag), Just van den Broecke (JvdB - voorzitter), Willy Bakker namens FOSS4GNL (voor punt Foss4G.nl)

Afgemeld: Gert-Jan van der Weijden (GJ), Marc Vloemans (MV)

Actiepunten vorige meetings

Nederland/bijeenkomsten/bestuur-36 Het verslag wordt goedgekeurd.

Nederlands/TODO: We gaan nog even door de lijst en schonen op: GJs punten blijven staan. Idem voor punt Just en GJ (kijken even naar mogelijkheid voor artikel).

Evenementen

Foss4G.NL

Willy is aangeschoven namens Foss4g.nl. Ze vertelt in het kort de stand van zaken:

  • Sponsoren: nu 2300 euro toegezegd. 2 sponsoren moeten nog contractje terugsturen, rest heeft ook al getekend. Getekenden gaan naar Barend, die ze verwerkt.
  • Deelnemers: nu al 70 ingeschreven. 1 dag van te voren pre-conference event: Mapathon met/in Groninger Archieven (crowdsourcen georeferencen). Wordt nog aangekondigd.
  • Leon heeft alles geregeld bij RUG, we hoeven alleen schoonmaak te betalen
  • Programma is rond. Streamen en opnames van alle praatjes wordt geregeld!
  • Ruimte voor OSgeo.nl moment (aankodiging bestuurswissel, etc.): staat in programma (ochtend);
  • Studenten worden geronseld voor hulp inschrijfbalie enzovoorts.
  • NB: Betaling door osgeo.nl (van bv catering) kan even duren omdat Barend er heel Juli niet is. In noodgevallen kan Just ook bij het internetbankieren.

We zijn gepast onder de indruk. 70 deelnemers met relatief weinig ophef/reclame is mooi. Iedereen zal nog zijn netwerk eens aanspreken en nadenken over andere aankondigingen /ophef op sociale en andere media. We danken Willy voor de update.

Bestuurszaken

Afscheid GJ en MV op osgeo.nl onderdeel op de foss4g.nl dag. [gecensureerd is het deel waar JvdB en BK even nadenken over het hoe en wat].

Events en optredens

GeoBuzz (JvdB)

Maandag 22 mei 14-16 GeoBuzz programmaraad. => Just is geweest: verslag, zie emails

Just legt nog even aan Willy uit hoe het werkt met de nieuwe opzet. Er heerst bij iedereen onduidelijkheid wat Geobuzz cq GIN nu precies willen.

JvdB heeft daar op de programmaraad onze insteek verduidelijkt: wij willen het liefst een track (is in verleden tenslotte succesvol geweest)- thema zou iets met "samenwerking" kunnen zijn in brede zin. Zie ook email met Just's verslag.

AP Just: zal nog eens navragen wat nu de bedoeling is (ook voor "ons"), pro-actief met voorstel van onze kant. Hij zal ook het verslag van de Geobuzz programmaraad nog toevoegen.

Overig/rondvraag etc.

Niets voor de rondvraag.