Nederland/bijeenkomsten/bestuur-4

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #4

Datum: wo 9 oktober 2013

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Skype

Aanwezig: Just van den Broecke (secr+verslag.), Gert-Jan vd Weijden, Barend Köbben (penningmeester) Afwezig: Steven Ottens (communicatie)

Agenda

 1. Financiën (10 minuten)
  1. Bankrekening (Barend)
  2. Sponsorvoorstel (Just & Raymond)
 2. FOSS4G Terugblik (10 minuten)
  1. Bruikbare ervaringen voor OSGeo.nl 2013
  2. Artikel?
 3. OSGeo.nl dag (Gert-Jan, Raymond, 30 minuten)
  1. Invulling OSGeo.nl sessie
  2. Extra's/pauze-acts
  3. Profilering organsiatie OSGeo.nl
  4. Follow-up (enquete oid)
  5. Sponsoring
 4. Organisatie (15 minuten)
  1. Relatie met OSGeo.org (via charter members & board member)
  2. Contact met de achterban (met name leeglopende IRC's)
  3. Tijdsbesteding bestuursleden
  4. Uitbreiding bestuur met Gert-Jan
 5. Promotie en communcitie (15 minuten)
  1. Mailadressen bestuurslid@osgeo.nl (Just)
  2. Techisch redesign website met Wordpress (Just)
  3. Gesprekken met journalisten (NL en Belgie)
  4. Artikelen in geo-tijdschriften
  5. Gastoptredens op andere events (C4P FOSSSGIS 2014 Berlin - Barend?), Deltares Software Days
 6. Rondvraag/wvtk (10 minuten)

Verslag

Verslag Bestuursverg # 4

Datum: wo 9 oktober 2013

Tijd: 20:15-22:00

Plaats/Medium: Skype

Aanwezig: Just van den Broecke (secr+verslag.), Gert-Jan vd Weijden, Barend Köbben (penningmeester, 1e 20 min)

Afwezig: Steven Ottens (communicatie)

Agenda

1. Financiën (10 minuten)

- Bankrekening (Barend)

Just+Steven gaan naar ING, Barend stuurt gegevens naar J+S.

- Sponsorvoorstel (Just & Raymond)

Framework met OpenGeoGroep als testcase.

2. FOSS4G Terugblik (10 minuten)

Bruikbare ervaringen voor OSGeo.nl 2013

Komt later.

3. OSGeo.nl dag (Gert-Jan, Raymond, 30 minuten)

- Algemeen

Programma is rond

- Invulling OSGeo.nl sessie

Wat moet gebeuren? Barend wil meedenken, Just/Raymond geven invulling.

- Extra's/pauze-acts

Follow-ups met duidelijke doelen en mensen erbij.

Profilering organisatie OSGeo.nl

- idee format: via interviewer, profi journalist, van bestuur (eind van de dag)

welke dingen heb je bereikt vandaag (OSGeo.nl +OTB) maar vooral

ook wat gaan jullie morgen doen?

- 17 oktober GIS magazine

- promotie

OTB heeft mailing gedaan.

voorpagina OSgeo.nl in kader OSgeo.nl Dag - GJ+Just

Sponsoring

4. Organisatie (15 minuten)

Relatie met OSGeo.org (via charter members & board member)
Contact met de achterban (met name leeglopende IRC's))
Tijdsbesteding bestuursleden)
Uitbreiding bestuur met Gert-Jan)

5. Promotie en communcitie (15 minuten))
Mailadressen bestuurslid@osgeo.nl (Just))
Techisch redesign website met Wordpress (Just))
Gesprekken met journalisten (NL en Belgie))
Artikelen in geo-tijdschriften)
Gastoptredens op andere events (C4P FOSSSGIS 2014 Berlin - Barend?), Deltares Software Days)

6. Rondvraag/wvtk (10 minuten))