Nederland/bijeenkomsten/bestuur-41

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #41

Datum: woensdag 13 dec 2017

Tijd: 16:00 - 17:00

Plaats/Medium: Google Hangout, link: https://hangouts.google.com/call/wz4ef5sigfezljugayp5fdv35ye

Aanwezig: Paulo van Breugel (PvB tot 16:45), Just van den Broecke (JvdB - voorzitter), Barend Köbben (BK, verslag)


1. verslag vorige keer

Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-40. Verslag is goedgekeurd, naar aanleiding van wordt nog opgemerkt:

  • Banners: moet er nog 1 banner bij? Niet nu, kan altijd nog.
  • Wat betreft banners an andere 'hardware": we gaan in een bestandje op de GDrive bijhouden wat waar is (AP Just) . Stand van zaken nu: Spandoek bij Just, Banner bij Paolo ; Just heeft nog boekenbonnen + oorkonde en shirt Marc.

2. TODO lijst

TODO lijst is bijgewerkt: Nederlands/TODO

3. OSGEO.nl dag

Als geheel vonden we het wel geslaagd, opkomst vooral in de morgen heel behoorlijk. Maar al met al lijkt het toch een event waar iets te weinig impact voor osgeo.nl aan zit, vergeleken met de er in gestoken moeite. "Geobuzz heeft meer aan ons dan wij aan GeoBuzz". Het algemene gevoel is dat we onze energie beter in de foss4g.nl dag kunnen steken. Wellicht dan op Geobuzz iets anders (geen hele dag praatjes), dus andere insteek kiezen, waar we minder tijd in hoeven steken en toch de "niet-incrowd" op Geobuzz iets kunnen leren over OSGEO. Eerste ideeën waren: een un-conference, een evangelisatie-uurtje, een hackaton... Wordt vervolgd. (Paolo gaat weg 16:45)

4. Nieuwjaars Borrel

[[1]] Alles staat weer gepland, zondag 14 januari in cafe Dudok, Hilversum (bovenzaal). JvdB stuurt nog email (staat al op Meetup). Barend kan niet, Paolo en Just wel. Raymond Nijssen wil ook aantal 510-mensen (Rode Kruis mappers) uitnodigen.

5. QGIS Gebruikers Nederland: Dag en Gebruikersgroep

[[2]] Erik Meerburg organiseert deze dag op wo 31 januari 2018 (12:00 – 17:00) in Delft. Wij willen hetook een beetje onder onze hoede nemen. Dus bv op meetup en agenda zetten. Just zal daarover overleg met Erik gaan voeren.

Daarnaast is er ook de intentie een "officiele" gebruikersgroep Nederland op te richten. Wij willen dat ook faciliteren (à la GeoNetwork gebruikersgroep, dus webruimte, ondersteuning, financiele back-up e.d.). Barend zal daar in overleg over gaan, in eerste instantie met Richard Duivenvoorde.

7. Bestuurszaken

Er moet na het eind van het jaar ook weer een verslag over de financien van de stichting worden opgemaakt. Barend zal dat maken, en naar PvB en JvdB sturen, die het dan op de Nieuwjaarsborrel kunnen ondertekenen (mits ze het er mee eens zijn, natuurlijk ;-)

8. Rondvraag

Geen vragen, afsluiting om 17:00. Volgende vergadering in principe op wo 10 Januari (20:15)