Nederland/bijeenkomsten/bestuur-57

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #57

Datum: wo 11 dec 2019

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: Discord link: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Hans vd Kwast (HvdK), Paulo van Breugel (PvB), Raymond Nijssen (RN)

Afwezig:

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 56(Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-56). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO. 1e punt wordt: emails harvesten om toch een overzicht te krijgen; 2e punt staat nog open voor Just. 3e en 4e punt afgevoerd

OSGeo.nl QGIS-NL Samenwerking

Verslag eerste vergadering op Geobuzz, verslag staat op qgis.nl: 1e bestuur (RN, HvdK, Erik Meerburg) is voor 1 jaar in principe. Regulier lidmaatschap 25 euro, 100 euro bedrijfsleden, studentleden 10 euro. Wat krijg je er voor? Nog niet precies bepaald, bv gratis deelname dagen enzo. Communiceren is momenteel nog via LinkedIn, gaat straks naar GeoForum.

Eén van de eerste activiteiten is de Contributors meeting in Den Bosch -- Internationale codesprint-achtige dag (maar zonder de User Conference) -- donderdag ervoor een "on-boarding-day" een 'instroomdag' waarin mensen kunnen leren hoe ze mee kunnen doen. Vrij-Za-Zo het echte 'hackfest'. In principe in Rode Kruisgebouw.

JvdB brengt de relatie osgeo.nl/qgis.nl ter sprake -- men is het er over eens dat we het als "synergie" kunnen zien, qgis.nl als Special Interest Group van osgeo.nl. Allemaal zien we de voordelen wel, en we zien weinig mogelijke verwarring. Ook allerlei kansen voor kruisbestuiving (bv PostGIS laten zien aan QGIS gebruikers).

BK brengt de relatie met sponsors in: volgens hem moeten we naar hen toe zorgen dat ze het als een geheel zien. Voorstel: wij stellen een gezamenlijke email op naar de sponsors toe. Hij biedt ook aan dat osgeo.nl als sponsor kan functioneren voor qgis evenementen.

Events OSGeo.nl

NJ Borrel - 12 jan 2020

Borrel als vorige keren, maar geen grote/lange presentaties meer. Alleen korte pitches/speeddate-- bv twee slides: wat heb ik gedaan wat ben ik van plan. Daarna lekker borrelen...! Barend vat even samen, Just stuurt via bekende kanalen, inschrijven weer via MeetUp. Vanaf nu lawaai maken.

FOSS4G-NL 2020

Verder over praten op nieuwjaarsborrel.

GeoPython workshop

Workshop die JvdB, Tom Kralidis, Tzotsos, Fransesco Bartoli, Luis de Souza, Jachym Cepicki gemaakt hadden voor Bucharest. Link: https://geopython.github.io/geopython-workshop/ Mogelijk in NL te doen, inschrijven met geld voor presentatoren. JvdB gaat het pitchen op nieuwjaarsborrel.

Bestuurszaken (Allen)

Barend: Ik maak financieel jaarverslag en wil dat graag ter goedkeuring voorleggen aan bestuur op volgende vergadering. Kondigt ook nogmaals aan dat hij na de zomer niet meer beschikbaar is (vanwege sabattical) - zal op borrel pitch voor nieuwe bestuurders doen.

Rondvraag (Allen)

Raymond: Ik maak aankondiging wel voor borrel.

Volgende vergadering

Zon 12 jan 2020, kort voor borrel.