Nederland/bijeenkomsten/bestuur-61

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #61

Datum: 8 jul 2020

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Erik Meerburg (EM)

Afwezig: Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 60 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-60). Goedgekeurd.

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

  • Blijft TODO-item (Just) om bestuurslid Marketing/Communicatie te vinden (zie verderop)

Events

Foss4gNL / GeoBuzz

Aanbod ligt er in principe nog om bij GeoBuzz "in te huizen". EM schat dat GeoBuzz niet in November doorgaat. Dus idee om daar nog foss4g track te houden is waarschijnlijk niet relevant. Als GeoBuzz niet doorgaat dan gewoon in Juli Foss4g.nl op ITC in Juli.

Andere events

Grote Geoshow was succes. Willen we nog andere (virtuele) dingen organiseren. Ander idee: viewing party voor virtueel event (bv fysiek samen met een aantal een internationaal event is) -- bv QGIS North America (17 July).

In najaar wellicht wat webinar-achtig dingen doen via streaming-platform.

QGIS.nl heeft even over afgezegd hackfest gesproken, verder niks op het moment.

Bestuur

Bestuursaanvullingen. Sabattical BK is vastgelegd op 1 Augustus t/m 21 Oktober 2020. Dus die die tijd niet beschikbaar, maar voor hem ook een goed moment om het stokje eens over te geven...

sponsors 2020

Voorstel Barend om dit jaar geen sponsorbijdrage te vragen. Redenen: geen of weinig uitgaven dit jaar en de kas is goed gevuld. Ik zal email sturen.

Rondvraag (Allen)

Volgende vergadering

Na de zomer. JvdB overlegt met PvdB. BK is er in principe niet bij.