Nederland/bijeenkomsten/bestuur-63

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #63

Datum: 17 dec 2020

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: https://discordapp.com/channels/465101512368979968/502206045767073803

Aanwezig: Just van den Broecke (JvdB), Barend Köbben (BK), Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 62 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-62).

TODO lijst

Zie Nederlands/TODO.

Events

Nieuwjaarsborrel

Nieuwjaarsborrel kan niet fysiek. Voorstel is om hiervoor de Grote Geo-show te gebruiken. Voorstel voor datum/tijd NJ Borrel is 24 jan 2021 15:00. Dit geeft tijd om zaken voor te bereiden. Als thema is een voorstel om een groot blok/special OpenStreetMap te doen? Die zijn sowieso altijd ruim present op NJ borrel.

Vraag is hoe je mensen kan laten meedoen, zoals de pitch die ze normaal tijdens de de borrel kunnen geven. Mogelijkheden onderzoeken om mensen tijdens de show mee te kunnen laten doen.

Er moet wel duidelijk gemaakt worden aan deelnemers dat dit een openbare show is die opgenomen wordt en ook life uitgezonden op Youtube. Dit is daarmee wel een duidelijk verschil met de nieuwjaarsborrel, wat normaal een besloten bijeenkomst is.

De voorwaarde is allereerst of het Grote Geo-show team met dit idea verder wil. Dit is verder afwachten, dus meer hierover in Januari.

Andere events

FOSS4G - in het jaar nadenken over wat voor concepten er mogelijk zijn om dit een aantrekkelijk online event te maken. Speelser, ook voor mensen die niet persé (alleen) voor lezingen gaan.

Online cursussen verzorgen - geoforum volgen voor onderwerpen die spelen. Verkennen of er belangstelling is om daarover online cursussen te verzorgen. Voorbeeld van Just, over projecties en alle problematiek daaromheen. Waarschijnlijk over heel specifieke onderwerpen uitzetten.


Bestuur

onze penningmeester...

Overdracht bestuursfunctie. PvB neemt bestuurstaken BK over. Todo voor BK:

  • Jaarverslag voor dit jaar afhandelen
  • Overdracht van financiën, afspraak maken met Paulo. Overdracht aan de hand van jaarverslag. Verder nog zorgen voor toegang tot bankrekening en betaalmogelijkheden. Barend geeft door aan de bank dat Paulo en Just geautoriseerd moeten worden.
  • Doorgeven aan kamer van koophandel dat Paulo bestuurslid is. Zoekt Barend ook uit.

sponsors 2021

Afgelopen jaar geen sponsorgeld gevraagd. Dankzij lage uitgaven is er een gezonde buffer. In February (ergens na de nieuwjaarsborrel) wordt er normaal een brief gestuurd met stand van zaken, plannen voor komende jaar, en rekening. Dit willen we dit jaar wel weer sturen, ook omdat we wel weer activiteiten willen organiseren. Voor komende jaar hebben sponsoren doorlopend contract niet afgezegd, dus in principe zou dit naar alle huidige sponsoren gaan. Als er blijkt dat sponsoren hier alsnog niet mee door willen gaan, dan hier niet moeilijk over doen.


Rondvraag (Allen)

Alle waardering voor het goede werk wat BK al die jaren, vanaf het begin, heeft gedaan voor de stichting & community. Moeten nog wat organiseren, evt. een reunie van de zomer met alle oud-bestuurders en direct betrokkenen.

Volgende vergadering

13 jan 2021 - 20:15