Nederland/bijeenkomsten/bestuur-70

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search

OSGeo.nl - Bestuursvergadering #70

Datum: Woensdag 18 Oktober 2023

Tijd: 20:15

Plaats/Medium: Online

Aanwezig: Niene Boeijen (NB), Erik Meerburg (EM), Lars van Tol (LT) ,Just vd Broecke (JvdB -notulen)

Afzegging: Paulo van Breugel (PvB)

Verslag vorige keer

Verslag bestuursvergadering 69 (Zie: Nederland/bijeenkomsten/bestuur-69).

Events

Postgis dag

Donderdag - PostGIS dag 16 november

 • website klaar: https://postgisdag.nl/
 • Inschrijving loopt aardig, meer reuring (LT)
 • vermelden dat anonieme inschrijving mogelijk is
 • offerte van HU ontvangen (NB)
 • 2 mogelijke sponsors voor lunch en borrel (via: NB)
 • nog spreker nodig (Allen)
 • er mogen/moeten meer vrouwen bij!

Nieuwjaarsborrel

 • Overburen te duur.
 • 14 januari evt Dudok. JvdB gaat offerte vragen.
 • aankondigen/inschrijven via Meetup

Aanbestedingen RUD Utrecht

CRA

 • CRA heeft veel impact op FOSS, ook onderwerp binnen OSGeo.org
 • aangezien OSGeo.nl adviseert en een gesprekspartner daarin kan zijn moeten we hier aandacht aan besteden.

Bestuur

Financiën

 • niets (Paulo afwezig)

Social media

JvdB: onze belangrijkste kanalen momenteel

TODO lijst

 • namen+emails vorige edities Postgisdag uit GDoc verwijderen (NB)
 • Niene: OSGeoNL stickers
 • Niene: Website postgisdag.nl lichter maken
 • Just: Nieuwjaarsborrel Dudok in Hilversum offerte vragen

Rondvraag (Allen)

nope.

Volgende vergadering

14 dec 2023 IRL - waarschijnlijk Utrecht