Nederland/bijeenkomsten/bijeenkomst-2

From OSGeo
Jump to: navigation, search

Datum: di 13 december 2011

Aanwezig Paul Meems, Richard de Bruin, Jolanda Wassing, Ron Wardenier, Jeroen Ticheler, Steven Ottens, Willy Bakker, Milo van der Linden, Richard Duivenvoorde

Agenda

 • Missie definitie (allen, lead: Paul Meems)
 • Stichting: hoe/wat, bestaande stichting van Wim of Barend (SVG), contact zoeken met opengeo.nl of nieuw ? (Edward Mac Gillavry)
 • Minimaal promotie materiaal nodig: visitekaartje met email + website (Willy Bakker)
 • Uitgebreid promotiemateriaal nodig, bijvoorbeeld: leaflet, T-shirts (NN)
 • Samenwerking OSM NL (NN)
 • 2012 klein event: Geospatial World Forum, Amsterdam, 23-27 apr 2012 (NN)
 • 2012 groot ('focus') event: 3rd International MapWindow Conference, Landgoed Larenstein te Velp, 24-30 jun 2012 (Willy Bakker)
 • 2012 januari: informele nieuwjaarsborrel evt samen met OSM NL, publieke locatie centraal NL (NN)
 • expression of interest naar OSGeo.org voor official Chapter status ( Just, steun: Edward Mac Gillavry)
 • website: nu 1 pagina hoe/wat verder (NN)
 • opschonen Wiki: voorpagina als springplank en meer vormgeving (vgl osgeo.org) (NN)
 • social media zichtbaarheid: LinkedIn (?) (NN)

Verslag
Mededelingen:

 • Paul Meems: 14 december 2012 mini-symposium georganiseerd door TopX in Groningen over MapWindows en Open Source GIS in het algemeen in Groningen.
 • Willy Bakker: 24 februari lezing over OpenStreetMap door Henk Hoff in het Provinciehuis Groningen.
 • Ron Wardenier: Er is behoefte aan een goed alternatief voor GeoSticker voor het beheren van metadata, een open metadata editor. Wellicht is het een idee om een werkgroep OSMDS (Open Source Metadata Software) op te richten. Paul en Richard hebben eventueel interesse. Voorstel: beleg bijeenkomst in Groningen om informatie uit te wisselen en mogelijkheden te verkennen.
 • Verzoek aan Milo om rechten uit te delen en instructie te geven, zodat we ook zonder zijn hulp een geautomatiseerd verslag van IRC bijeenkomsten kunnen maken. via de Dutch mailinglist uitgelegd.


Missie:
Opmerkingen naar aanleiding van de missie zoals die nu in de wiki verwoord is:

 • Studenten toevoegen als doelgroep.
 • Onduidelijk wat bedoeld wordt met 'open geo-innovatie'.
 • 'en door te ontwikkelen' verder uitwerken of weglaten.
 • Voorstel is om per jaar te werken met thema's. Thema voor 2012: naamsbekendheid OSGeo.nl.


Promotiemateriaal:
Willy en Steven nemen buiten IRC-vergadering om contact op over het maken van visitekaartjes.

Samenwerking OpenStreetMap NL:
Aanwezigen zijn positief over samenwerking met OSM NL. Er wordt een werkgroep ingesteld om hier invulling aan te geven. Suggestie voor concreet project: openbare OSM service die tiles serveert in RD.

Evenementen in 2012:
Voorstel is om de inhoudelijke bijdrage van OSGeo.nl aan het Geospatial World Forum en de MapWindows Conferentie volgende week als een van de eerste agendapunten op te nemen.

Afspraken

 • Er wordt een 'Open Source Metadata Software'bijeenkomst georganiseerd. Lead: wardenier.
 • Voor de conferentie in juni gaan we onderwijsinstellingen en universiteiten benaderen (RUG, Van Hall Larenstein, WUR, EduGIS). Actiepunt voor Willy.
 • Er komt een werkgroep OSM-RD. Lead: wardenier. Leden: miblon, PaulMeems. De werkgroep zal zich formeren en bij de eerst mogelijke gelegenheid afstemmen met toffehof of er samenwerking met OSM-NL mogelijk is.
 • Voortaan maken we een agenda voor de IRC-bijeenkomst die we vantevoren verspreiden via de mailinglijst. Actiepunt voor Willy.