Nederland/bijeenkomsten/foss4g-nl-be-3

From OSGeo
Jump to navigation Jump to search
 • Datum : 23-05-2024
 • Tijd : 20.00-21.00
 • Locatie: Jitsi

Aanwezig:

 • Roel - Penningmeester BE
 • Erik - Secretaris NL
 • Niene - Voorzitter NL
 • Kamiel - Programmacommissie

Agenda en verslag

Verdere afstemming met het Cultuurcentrum

 • Aanbieding is mondeling mee akkoord gegaan
  • Wel nog even alle zalen zijn kant opsturen ter bevestiging Niene
 • Inventarisatie benodigdheden en huur spullen
  • Lijstje op Google Drive aanvullen voor 1 juli (allen)
 • Catering offertes opvragen
  • Erik checkt wat Frans heeft gestuurd hiervoor (voor 1 juni)
 • tolk regelen voor de hoofdpodium
  • Roel gaat dit organiseren


Programmacommissie: samenstellen en aan het werk zetten

 • Opdracht: Vul een programma in maximaal 6 tracks. Er is één grote zaal (met tolk), verder is het handig de tracks op thema én taal in te delen. Zorg ook voor voldoende diversiteit op het podium.
 • Er heeft zich in ieder geval één persoon spontaan aangemeld (Kamiel Verhelst, werkzaam bij Geodan).
 • Hans van der Kwast erbij vragen als tweede NL vertegenwoordiger (die is ook meertalig, dat helpt)?


Call for Presentations, deadlines bepalen

Programmacommissie mag de uitvraag doen (tekst vaststellen) met ondersteuning van de organisatie

 • week van 27 mei een eerste bijeenkomst met de programmacommissie (allen: zorg voor de bemensing)
 • 1 juni de call for presentations uitsturen
 • vrijdag 21 juni eerste deadline
 • half juli de tweede
 • eind juli programma grotendeels (90%) rond.

Voorbeeld FOSS4GBE: https://docs.google.com/document/d/1cah-fhKSpbu-_4nBIE5HhRGS86Jh6RqFotKFVrEXHXI/edit?usp=sharing
Voorbeeld FOSS4GNL Nederlands: https://docs.google.com/forms/d/1HfktkVcEIVPmzr1ECInwhreZf-UxjRSDyBmGT0GgNsY/edit
Voorbeeld FOSS4GNL Engels: https://docs.google.com/forms/d/12WpQBEy48Y-pP22pcu-If8MUg-TK_jrt_EsxbcoMzWo/edit


Website, aankondigingen, etc.

foss4g.be wordt de basis, Roel heeft het beheer van die website (omdat die al meertalig is opgezet is dat met afstand het eenvoudigste)
foss4g.nl wordt een toegang naar de website (maar geen zelfstandige).Erik vraagt Just
Niene maakt een logo hiervoor
Erik schrijft een basistekst voor naar buiten (in het Nederlands)

 • volgende vergadering
  • programmacommissie week van 27 mei
  • orga 4 juni

Matrixgroep: https://matrix.to/#/!tqyzZSwDaVeDnCyEln:matrix.org?via=matrix.org